organizace školy

15.06.2021 20:26

Vážení rodiče,
od pondělí 31. 5. 2021 se za dodržování přísných hygienických norem navrací organizování školy do předkovidového období (končí dosavadní specializované příchody a odchody tříd).

Všichni žáci budou tedy vstupovat a odcházet hlavním vchodem v obvyklých časech. Prosíme při čekání před školou o rozestupy.
Testování bude nadále probíhat 1x týdně v pondělí. Žák, který v pondělí nebude ve škole přítomen, bude otestován v den příchodu. Nadále budou žáci vpuštěni do školy pouze v případě, pokud jsou zcela zdraví a s normovanou rouškou (nebo respirátorem). 

Jan Goll (ředitel školy)