Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji

03.12.2018 16:30

Vážení rodiče vycházejících žáků, na stránkách školy v odkazu Pro rodiče - Kariérový poradce - byl zveřejněn aktualizovaný Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji. Využijte jej pro hledání budoucí střední školy pro Vaše děti. Najdete zde také informace o tom, kolik žáků se hlásilo ke studiu do jednotlivých oborů v loňském roce a kolik jich budou letos přijímat. 

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)