Preventivní programy Maják

23.09.2018 13:51

V letošním školním roce opět probíhají na naší škole akreditované preventivní programy, které nám realizuje společnost Maják o. p. s. Lektoři navštíví žáky od 3. do 8. ročníků v časové dotaci 4 - 6 vyučovacích hodin. Cílem těchto komplexních programů je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně tak předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Ve 3. ročníku začínáme s programem Agrese, který vede žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním. Učí žáky hledat různé způsoby řešení vyhrocených situací. Další téma je Já a internet, který poukazuje na možná nebezpečí pohybu dětí na internetu a vede žáky k porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem. Ve 4.ročníku je realizován program Alkohol a kouření, který zvyšuje povědomí žáků o škodlivosti návykových látek a dále program Jsme parta?, jehož cílem je posilovat vzájemný respekt a pozitivní vztahy mezi žáky. V 5. ročníku se budou žáci věnovat podpoře vlastní originality - svému zdravému Já, v programu Jsem originál a pak také velice žádanému tématu Kybersvět. Šesťáci budou mít program Závislosti a Sranda nebo ubližování či Bezpečně na internetu. V 7. ročníku si budou žáci povídat o pojetí vlastní krásy, budou rozvíjet úctu k sobě i k druhým ( program Krása) a také se budou věnovat tématu Návykové látky.        V 8. ročníku se žáci věnují problematice kyberšikany a bezpečnému užívání internetu - program Digitální domorodci a nakonec si budou povídat o lidské sexualitě, o pojmech jako je láska a partnerství.

Programy jsou finančně podpořeny městem Český Dub a Libereckým krajem.

FOTO ZDE:

Mgr. Kateřina Řídká ( metodik prevence)