Preventivní programy společnosti Maják

29.09.2019 20:17

I v letošním školním roce nás navštěvují lektoři společnosti Maják o. p. s. a realizují na naší škole preventivní programy. Ve 3. ročníku se děti v programu s názvem Agrese učí vzájemnému respektu a naučí se rozlišovat, co je legrace a co už je ubližování. V programu Já a internet se  dozví o zásadách bezpečného pohybu na internetu a také o rizicích, která mohou nastat při nadměrném trávení času na médiích. Ve 4. ročníku jsme si povídali o alkoholu a kouření a ještě budeme utužovat vzájemné kamarádské vztahy při programu s názvem Jsme parta. Páťáci měli program Jsem originál, který vede žáky k uvědomování si své jedinečnosti, svých silných stránek a také k porozumění pojmu záměrného ubližování - šikany. Druhým programem bude Kybersvět, při kterém se děti zamýšlejí nad klady a zápory virtuálního světa a jsou upozorňovány na možná rizika např. kyberšikany, gamblingu a závislosti na médiích. Programy jsou realizovány díky příspěvkům rodičů a také za finanční podpory města Český Dub.

Mgr. Kateřina Řídká (školní metodik prevence na 1. stupni)