Profesní diagnostika

22.11.2016 13:12

Chvatem se blíží termín, kdy žáci devátých tříd budou podávat přihlášky k dalšímu studiu. Ve správné volbě by jim měla napomoci i profesní diagnostika od společnosti COMDI, kterou jim naše škola zprostředkovala a kterou zájemci z řad devátých ročníků absolvovali v uplynulém týdnu. Během tříhodinového testování ověřovali nejen své znalosti z matematiky, českého jazyka a naukových předmětů, ale i své představy o jednotlivých povoláních a prostřednictvím osobnostních testů též poznávali své osobnostní rysy a výkonové faktory. Hlavním přínosem projektu bylo pomoci žákům při ujasnění si vlastní identity a nastavení životních cílů. Výstupem z testování byl komplexní rozbor osobnostní struktury žáka a vyhodnocení jeho vědomostí a znalostí (v porovnání se stejně starými žáky z celé republiky), které ho předurčují pro doporučené studium na konkrétní střední škole.

PaedDr. Pavla Pižlová (kariérový poradce)