Projekt Homo et regio - VIII.A v Žitavě

08.01.2019 17:59

V prosinci jsme se znovu potkali s německými vrstevníky, kteří se stejně jako my zapojili do přeshraničního projektu environmentální výchovy. 

V rámci tohoto setkání jsme byli pozváni do nově zrekonstruované školy Richard von Schlieben - Oberschule Zittau. Průvodci ze strany žáků nám ukázali svoji špičkově vybavenou školu. Po prohlídce školy jsme se v malých skupinkách vydali do centra Žitavy. Celý výlet byl zakončen nákupem na vánočním trhu a obědem v menze.

Poslední setkání s dětmi z Německa proběhne v březnu u nás v Českém Dubu.

FOTO ZDE                                                                                                                            Mgr. Radana Plummer a Mgr. Věra Horáčková