Projektový den Pravěk

29.09.2019 19:52

V pátek 27. září měli čtvrťáci projektový den na téma Pravěk. Mnoho dětí si doma za pomoci rodičů připravilo oblek vhodný pro pračlověka, abychom  si navodili tu správnou atmosféru. Potom  jednotlivé tlupy plnily nelehké úkoly. Nejprve jsme hráli scénky ze života pravěkých lidí, nejčastěji jsme viděli lov zvěře, ale Venuše nám předvedly vytváření jeskynních maleb. Čekala nás také pravěká módní přehlídka a také zajímavé matematické úlohy a práce s textem. V závěru projektového dne jsme výtvarně tvořili - modelovali jsme pravěké venuše, udělali jsme si náhrdelník ze zvířecích zubů, malovali jsme jeskynní malby a každá tlupa si vyrobila model své chýše. Atmosféru pravěku jsme si pořádně užili a doufáme, že si vše díky tomu lépe zapamatujeme. 

                                                                                                                                                         Mgr. Kateřina Řídká a Mgr. Blanka Hladká (třídní učitelky IV. ročníků)

Další foto ZDE: