Provoz školy ve školním roce 2021/2022

15.09.2021 09:11

Škola obnovuje činnost v plném rozsahu. Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT a MZ a postupuje v souladu s vydaným Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 Provoz a testování vydaného dne 17. 8. 2021 (viz https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf).

Ve společných prostorech školy (šatny, chodby, toalety, ...) je povinnost nosit roušky. 
Ve třídách se roušky nosit nemusejí.
Po příchodu do školy si žáci ve vestibulu desinfikují ruce desinfekcí a ve třídě si důkladně omyjí ruce teplou vodou a mýdlem.
Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř školy je omezen pouze na nejnutnější případy. Upřednostněte, prosím, komunikaci elektronicky nebo telefonem! 
Provoz školní družiny, školního klubu a školního stravování je za dodržování přísných hygienických podmínek obnoven bez zásadnějších omezení.
Rovněž za dodržování přísných hygienických podmínek je obnovena činnost zájmových kroužků.
 
Žádáme, aby do školy nevstupoval nikdo s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest!
 
Děkuji. 
 
Jan Goll (ředitel školy)