Průkaz cyklisty

20.06.2019 11:42

Ve středu 19. 6. žáci čtvrtých tříd úspěšně zvládli zkoušky na svůj první "řidičák", i když jen na kolo:-) Nejprve jim paní prap. Denisa Jandusová zadala k vypracování dopravní testy a poté jí na dopravním hřišti předvedli jízdy zručnosti a dodržování pravidel silničního provozu. Ve čtvrtek nám na stanici Policie ČR byly slavnostně předány Průkazy cyklistů. Kromě průkazů se žáci radovali z dárků (cyklistická lahev,sportovní vak a reflexní přívěšek), za které bychom chtěli poděkovat firmě ELECTROPOLI Czech Republic s.r.o., a panu Petru Horovi ze Starého Dubu. Sladkou tečkou za tímto úspěchem byla návštěva cukrárny Yellow café, kde jsme si pochutnali na zmrzlině.

Poděkování patří i paní uč. K. Altmanové, která děti po celý rok seznamovala s pravidly silničního provozu a také třídním učitelům 4. tříd, kteří s dětmi docházeli a trénovali jízdy na dopravním hřišti.

Přejeme dětem spoustu šťastně najetých kilometrů na kolech a hlavně bez nehod!

FOTO

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. V. Lohnickij  (třídní učitelé 4. tříd)