Průvodce dětskýma očima

12.06.2019 07:18

Dne 8. 6. se v Podještědském muzeu v Českém Dubu konala akce, ve které se vybraní žáci ZŠ Český Dub představili v rolích průvodců. Důkazem toho, že děti tuto roli zvládly dokonale, byl obdivuhodný potlesk na závěr každého přednesu. Účastníky akce přišlo podpořit spousta lidí z řad rodičů, příbuzných a přátel, za což bych jim chtěl srdečně poděkovat. Těšíme se na další pokračování této akce.

Matěj Paclt (školní asistent ZŠ Český Dub)