Sběr recyklovatelných materiálů - EKOSBĚR

16.09.2020 16:49

Dobrý den, milí žáci a rodiče,

i v letošním roce budeme rádi, když se zapojíte do ekologické aktivity naší školy a budete s námi sbírat EKOSBĚR. Vybírat se bude opět na obvyklém místě u železné mříže (naproti tunelu do sportovní haly, hned za šatnami). Vybíráme každou středu a pátek před vyučováním od 7.25 do 7.40. První sběr bude ve středu 23. 9. 2020. Novinkou je, že sběr musí nosit pouze žáci, bez pomoci rodičů. A co sbíráme? Víčka od petlahví, PET lahve, hliník, baterie, tříděné kelímky od jogurtů. Ostatní směsný plast už nevybíráme, žluté pytle odevzdávejte ve městě. Více informací se dočtete zde:zscdub.cms.webnode.cz/aktivity/sber/recyklovatelne-suroviny/

Prosíme o to, aby bylo vše důkladně vymyté, roztříděné a zapsané na lístečku. 

Děkujeme za spoupráci a těšíme se na Vaši hojnou účast.

Mgr. H. Knoblochová a Mgr. M. Růžičková (koordinátorky Ekosběru)