Setkání mapovatelů a příprava na GIS Day

28.10.2016 22:08

Ve čtvrtek 20. října odpoledne se naši mapovatelé obojživelníků a plazů v Podještědí sešli s panem Mgr. Radomírem Studeným z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje a měli spoustu práce. Po více než půlročním terénním průzkumu Českodubska a širšího okolí, kdy mapovatelé svá pozorování zaznamenávali  a vkládali do mapy k tomuto účelu zvlášť vytvořené na webu, bylo zapotřebí záznamy zkontrolovat, upravit a roztřídit. Každý ze sledovaných druhů živočichů má v mapě svou značku a barvu, obojživelníci zelenou, plazi žlutou, např. užovka obojková je označena žlutým kolečkem, zmije obecná hvězdičkou, slepýš křehký kapkou, ještěrka živorodá čtverečkem atd. K řadě pozorování se nám povedlo získat i krásné fotografie, které jsme také vkládali k záznamům. A výsledek stojí za to: celkem máme v mapě 111 bodů pozorování obojživelníků a 65 bodů pozorování plazů. Tento výsledek bude prezentován na dnech GIS (Geografické informační systémy) ve Vědecké knihovně v Liberci ve dnech 14. - 16. 11. 2016. Cílem je mimo jiné ukázat, co se dá s GISem provádět v ochraně přírody. Tentokrát, jak informatika pomáhá v mapování druhů.

Poděkování za zpracování projektu mapování si zaslouží tito žáci: Matěj Polcar z 5.B, Jáchym Panuška, Adam Polcar, Kristýna Stará, Lucie Pytlounová a Adéla Kolomazníková z 8.B, Petr Hofman a Tobias Fátor z 8.A, Barbora Trejtnarová z 9.B.

Poděkování patří i dalším žákům, kteří přispěli záznamy svých pozorování: Jindra Rybář, Adéla Cerhánová, Lenka Štefanová, Jaroslav Mach, Anička Vrátilová, Eliška Prokopová, Katka Sluková, Jana Gärtnerová, Ondra Guschl, Pavel Boháček

Mgr. Věra Horáčková (koordinátorka projektu)