Sportovní den

25.06.2019 22:00

V tento den se každá třída rozdělila na borce, kteří budou svou třídu reprzentovat ve fotbale, přehazované a sedmiboji. Získané body se sečtou a putovní pohár poputuje do nejsportovnější třídy 2. stupně. Výsledky se všichni dozví ve čtvrtek na Dubákovi. Už se také stalo tradicí, že žáci sestavili volejbalový tým, který se utkal s volejbalisty z řad učitelů. Doufám, že si všichni užili napínavé zápolení a se svými spolužáky veselé chvíle prolitého potu.

Fotografie z přehazované    Fotografie z fotbalu   Fotografie ze sedmiboje

Učitelé 2. stupně