Sportovní hala

15.06.2021 20:26

ZMĚNY PODMÍNEK stanovených k možnosti využívání sportovní haly ZŠ Český Dub:

  • na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště

  • v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry

  • přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí být schopné se prokázat provedeným antigenním testem, očkováním či proděláním nemoci Covid-19

  • využívání šaten je povoleno

  • nelze využívat sprchy

  • je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla 

Tyto podmínky se řídí dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví – usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486, Příloha č. 1 (https://covid.gov.cz/opatreni/volny-cas/omezeni-vyuzivani-sportovist)

Za dodržování podmínek nese odpovědnost organizátor sportovní činnosti.

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)