Stá hodina českého jazyka

18.04.2017 18:09

V předvelikonočním týdnu oslavili žáci šestých tříd stou hodinu českého jazyka. Ve třídě VI. A byla oslava opravdu velkolepá, neboť Nikča Kydlíčková upekla dětem dort! Hodina probíhala netradičně, ale přesto stylově. Namísto procvičování pravopisu však děti hrály různé hry, ale samozřejmě jazykové. A sladká tečka na závěr byla z celé hodiny nejlepší! Děkujeme, Niky!

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka)