Stá hodina českého jazyka

11.04.2019 09:24

Žáčci VI. A se konečně dočkali a v úterý 9. dubna 2019 oslavili stou hodinu českého jazyka. A oslava to byla opravdu velkolepá, neboť nechybělo pohoštění, které připravila Julča Knoblochová, a děti celou hodinu hrály hry s jazykovou tematikou. Hodina nám velmi rychle utekla, což potvrzuje, že si ji děti dobře užily. Velké poděkování patří Julče za výbornou bábovku, kterou sama upekla pro celou třídu! Děti by si přály víc hodin českého jazyka, aby mohly brzy oslavovat dvoustou hodinu.

PaedDr. Pavla Pižlová (vyučující českého jazyka)