Stravování externích strávníků ve školní jídelně

15.06.2021 20:27

Od čtvrtka 10. 6. 2021 bude obnoveno stravování externích strávníků ve školní jídelně za následujících podmínek:

  • Vyhrazené časy pro externí strávníky: 11.00 h., 12.00 h. a 12.45 h. 

  • Vyhrazené místo pro externí strávníky: dle instrukcí na místě ve školní jídelně

  • Mezi externími strávníky musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

  • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 externí strávníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více externích strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 osobách (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.

  • Externí strávník může vstoupit do vnitřních prostor stravovacího zařízení, pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygienika nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. 

Jan Goll (ředitel školy)