Terénní exkurze za obojživelníky a plazy

27.06.2017 13:33

V pondělí 12.června se 12 žáků s paní učitelkou Horáčkovou a panam Mgr. Studeným z Krajského úřadu v Liberci vypravilo do terénu za obojživelníky a plazy. Výprava byla součástí projektu "Mapování  obojživelníků a plazů v Podještědí", v rámci kterého již druhým rokem pozorujeme a zaznamenáváme do mapy výskyt žab, čolků, mloků, ještěrek, slepýšů i hadů. Díky těmto informacím pak je možné pomoci těmto živočichům v místech, kde jsou ohroženi.

Cílem naší výpravy bylo prozkoumat rybníčky na golfovém hřišti v Rozstání a naučit se dobře rozpoznávat všechna vývojová stádia pozorovaných druhů. Ukázali jsme si, jak se poznají pulci ropuchy obecné od pulců skokanů, jak vypadá larva čolka obecného - larvám čolků na rozdíl od pulců žab vyrůstají nejprve přední končetiny. Viděli jsme už i maličké ropuchy obecné (1 cm), které se už vyvinuly z letošních snůšek vajíček. Mohli jsme si prohlédnout samečka a samičku ještěrky obecné. Můžete podívat na fotky:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BxDxrCowqG-MS2ctajdFei0zN0E 
Řekli jsme si také, jak správně s živočichy zacházet, abychom jim neublížili. Na žáby a čolky bychom nikdy neměli sahat suchou rukou, protože mají tenkou a citlivou kůži. S ještěrkami se musí manipulovat také velmi šetrně, protože v ohrožení, kdybychom je víc stiskli, odlamují ocásek. 

Výprava se nám vydařila, viděli jsme řadu živočichů a hodně se dozvěděli. V projektu mapování budeme pokračovat i o prázdninách, na podzim pak naše pozorování vyhodnotíme. Nakonec nejlepším pozorovatelům pan Mgr. Studený rozdal odměny (trička, notýsky, knížky, karty) za jejich aktivitu v rámci projektu. Tímto bychom chtěli panu Studenému a Krajskému úřadu v Liberci poděkovat za krásnou exkurzi, pěkné dárky a za odbornou pomoc a podporu.

Mgr. Věra Horáčková (spoluorganizátor akce)