Tříkrálová sbírka pro Centrum LIRA

04.01.2017 15:06

V pátek 6.1. se koná tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek jsme se letos rozhodli věnovat libereckému Centru LIRA. Tato nezisková organizace poskytuje zdarma poradenství a služby rodinám, které pečují o dítě se zdravotním postižením.
Proto jsme do naší školy pozvali dvě příjemné terapeutky -  Bc. Kristýnu Charvátovou a Bc. Hanu Prokurátovou, aby žákům devátých tříd představily Centrum LIRA a řekly něco o práci s těmito dětmi. Žáci získali řadu nových informací nejen o různých typech postižení, ale dozvěděli se i to, jak lidem s postižením pomáhat a jak se k nim chovat. Mohli si prohlédnout spoustu pomůcek a speciálních hraček určených pro nevidomé děti nebo pro děti s poruchou autistického spektra. Zkusili si brýle simulující různé zrakové vady, zaujaly je hmatové knihy a prošli se s bílou holí. Prohlédli si denní režim a komunikační knihu pro děti s poruchou autistického spektra a mohli si vyzkoušet znakový jazyk pro neslyšící. Potěšilo nás, že řada deváťáků při tom prokázala nejen dobré znalosti, ale i empatii. Proto nás možná v příštích letech nepřekvapí, když někteří budou v Centru LIRA působit jako dobrovolníci.

Foto ZDE

Mgr. Kateřina Kotrbatá a Mgr. Martina Pánková (tř. uč. 9. tříd)