Uzavření školní jídelny

16.03.2020 00:00

Na základě hygienických a bezpečnostních pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (viz Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss), se nesmí v zařízení školního stravování při výdeji jídla potkávat žáci z různých skupin žáků a je také nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými žáky (nejméně 1,5 metru) – jeden stůl pro jedno dítě a následná desinfekce stolu a židle. Dále je vhodné omezit kontakt s jinými osobami, aby se minimalizovalo riziko přenosu viru. Aby se tyto podmínky podařilo zajistit, nelze z časových a kapacitních důvodů vyhovět stravování širší veřejnosti.

 

Stravování všech externích strávníků bude v plné šíři obnoveno 1. 9. 2020.

 

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)