Výlet do Kotle – II.A, II.B.

23.09.2018 18:30

Ve středu 12. září se „druháci“ rozhodli využít posledních krásných dnů „babího léta“ ke sportovně kulturní akci -  památné kotelské lípy a Čertovské stěny.  Cestou tam jsme jako taxíkem (kromě nás byla v autobuse jen 1 cestující) jeli směrem na Osečnou a had dětí vystoupil na zastávce Kotel. Lípa je hodna svého označení  - „památná“, byla obrovská, vznešená a plná prolézaček. Na obejmutí bylo zapotřebí skoro všech dětí. Pak už jsme pokračovali na Čertovskou stěnu. Po prudším výšlapu a prohlídce dětem paní učitelka vyprávěla pověst o jejím vzniku. Cosi tajemného spojeného s „peklem“ na některé děti přece jen zapůsobilo. Alespoň na chvilku jim možná docházel na kopci dech. Po posílení svačinou byly ale opět rychle v plné síle a připravené na pěší pochod do Dubu. Cesta zpět příjemně utekla a určitě jsme si tentokrát oběd dali s velkou chutí všichni. Jistě i díky nádhernému počasí patřil tento výlet k nejzdařilejším akcím a určitě se líbil nám všem. Další foto ZDE a ZDE.

Mgr. Jitka Pacltová a Mgr. Dagmar Lohnická (tř. učitelky)