Zájezd do Paříže a jižní Anglie

18.12.2016 15:07

Zájezd do Paříže a jižní Anglie se uskuteční poslední dubnový týden (23. - 28.4.2017). Rodiče, kteří přihlásili svou dceru či syna, mohou provést platbu ve dvou splátkách - záloha 3.000,- Kč do 31.1.2017 a doplatek 3.890,- Kč do 31.3.2017, nebo jednou platbou ve výši 6.890,- Kč do 31.1.2017. A to v hotovosti paní Petře Blahovcové, nebou převodem na účet školy. Číslo účtu školy je: 986037319 / 0800, variabilní symbol: 23042017, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Mgr. Petra Blahovcová (organizátorka zájezdu)