Zápis do prvních tříd

25.03.2019 05:33

V pátek  5.4.2019 se koná od 12,00  - 17,00 hod.  zápis žáků do prvních tříd.

 K zápisu rodiče /zákon. zást./ potřebují :

- doklad totožnosti /obč. průkaz nebo pas/

- rodný list dítěte