Známe pátého Dubáka Šikulu

30.04.2019 07:24

Na naší škole proběhl 5. ročník vědomostní soutěže pro žáky 3. ročníků základních škol Libereckého kraje Dubák Šikula. Žáci během dne pracovali na úkolech z matematiky, prvouky, vyhledávali informace v textech, v tabulkách, řešili rébusy, hádanky, … Z našich dětí se s náročnými úlohami nejlépe vypořádal Matyáš Trubák a mezi „přespolními“ zvítězil Matyáš Mikuláš ze ZŠ Oblačná v Liberci. Odměny pro soutěžící byly pořízeny díky sponzorskému daru manželů Koberových z Liberce a občerstvení pro všechny soutěžící zajistili manželé Peškovi. Vítězům poblahopřáli organizátorka soutěže Martina Růžičková, ředitel školy Jan Goll, místostarosta města Petr Jodas a sportovní ředitel biatlonové reprezentace ČR Ondřej Rybář.

Těšíme se na jaro 2020!

Mgr. Jan Goll (ředitel školy)