Dokumenty Základní školy Český Dub, okres Liberec

 • Zřizovací listina
 • Jmenování ředitele školy
 • Zařazení do sítě škol
 • Zápis do obchodního rejstříku
 • Povolení úpravy režimu vyučovacího dne
 • Školní řád (ke stažení 431kB)
 • Mimořádné události (kez stažení 273 kB)
 • Periodické školení žáků školy z otázek BOZP (ke stažení 200 kB)
 • Školení žáků po požární ochraně (ke stažení 290 kB)
 • Příloha č.1 k seznámení se zásadami (ke stažení 1MB)
 • Organizační řád a organizační schéma
 • Pracovní náplně zaměstnanců
 • Vnitřní platový předpis
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školního klubu
 • Provozní řády učeben
 • Provozní řád kuchyně a jídelny
 • Provozní řád sport. haly
 • Koncepce školy
 • Minimální preventivní program
 • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
 • Kolektivní smlouva
 • Prověrky BOZP
 • Inventarizace
 • Plán DVP
 • Traumatologický plán
 • Skartační řád, spisová služba
 • Organizační směrnice o oběhu účetních dokladů
 • Směrnice pro evidenci majetku
 • Pokyn ředidetele školy k oběhu účetních dokladů
 • Pokyn ředitele školy k vedení účetnictví
 • Skartační řád
 • Spisový řád
 • Směrnice pro doplňkovou činnost

GDPR