Mgr. Alena Lacinová

kontakt:   alena.lacinova@gmail.com  

kabinet: Zelené patro

konzultační hodiny pro žáky: po předchozí domluvě

konzultační hodiny pro rodiče: po předchozí domluvě

vyučované předměty: občanská výchova, zeměpis,
                                        na 1. stupni vlastivěda, prvouka

 
webové stránky pro děti:

zeměpis pro VI.B  a pro IX.A a IX.B


z9_hospod_test.pdf (193523)