Andrea Susková

kontakt: andrea.suskova@zscdub.cz

kabinet: zelené patro, vedle IX.B

konzultační hodiny pro žáky: dle dohody

konzultační hodiny pro rodiče: dle dohody

vyučované předměty: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, tělesná výchova, občanská výchova