Mgr. Dana Škodová

zástupkyně ředitele

kontakt: dask@zscdub.cz

konzultační hodiny pro žáky: dle dohody

konzultační hodiny pro rodiče: dle dohody

vyučované předměty: přírodopis, člověk a práce