Dana Suchánková

třídní učitelka: IX.B

kontakt: 604 219 173, dsuchankova@volny.cz

kabinet: zelené patro, vedle IX.B

konzultační hodiny pro žáky: dle dohody

konzultační hodiny pro rodiče: dle dohody

vyučované předměty: matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova 

kroužek Mladý badatel