Helena Kaulfussová 

vychovatelka školní družiny a školního klubu

kontakt:  Hela34@seznam.cz