Mgr. Kateřina Řídká

třídní učitelka:  IV.A                                                                                                                     

kontakt: 732 551 123    email: katerina.ridka@zscdub.cz

kabinet: 1. patro u třídy IV.A

konzultační hodiny pro žáky: po telefonické domluvě

konzultační hodiny pro rodiče: v úterý po odpoledním vyučování, po telefonické domluvě

vyučované předměty: všechny předměty 1. stupně ZŠ, logopedie