Mgr. Kateřina Řídká

třídní učitelka: V. A                                                                                                  

kontakt: 732 551 123    email: katerina.ridka@zscdub.cz

kabinet: 1. patro u třídy V.A

konzultační hodiny pro žáky: po telefonické domluvě

konzultační hodiny pro rodiče: v úterý po odpoledním vyučování, po telefonické domluvě

vyučované předměty: všechny předměty 1. stupně ZŠ, logopedie