Mgr. Lenka Tichá

kontakt: lenka.ticha@zscdub.cz

konzultační hodiny pro žáky a rodiče: přes email

 

vyučované předměty: informatika (V. A, B, VI.A, B dívky, VII. A, B, VIII. A, B) vlastivěda (V.B)

 

Webové stránky vlastivědy:

Webové stránky informatiky: