Mgr. Lenka Tichá

třídní učitelka: VII. B

 

kontakt: lenka.ticha@zscdub.cz, 739 550 512

konzultační hodiny pro žáky a rodiče: přes email

kabinet: zelené patro mezi VII.B a dějepisem

vyučované předměty: informatika, zeměpis, výchova ke zdarví