Mgr. Martina Růžičková

třídní učitelka: III. A

Koordinátor ŠVP

kontakt: 733 101 255 email: martina.ruzickova@zscdub.cz

kabinet:  přízemí vedle třídy I. A

konzultační hodiny pro žáky: dle dohody

konzultační hodiny pro rodiče: dle dohody

vyučované předměty: všechny předměty 1. stupně