Mgr. Matěj Hodač

 

třídní učitel: VIII. A

kontakt: matej.hodac@zscdub.cz, 
776 221 265

kabinet: zelené patro naproti schodům u hlavního vchodu

konzultační hodiny pro žáky: 

po předchozí dohodě každý čtvrtek mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

konzultační hodiny pro rodiče a kolegy:

po předchozí dohodě

vyučované předměty: 

dějepis, tělesná výchova, občanská výchova