Mgr. Julius Gulyas

Třída:  IX.B

Kontakt: julius.gulyas@zscdub.cz

Kabinet: modré patro mezi VIII.A a VIII.B

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: dle dohody

 

vyučované předměty: zeměpis (VII.A), informatika (II. stupeň), přírodověda (4. ročník), vlastivěda (IV.A), člověk a práce (IX. dívky)

 

webové stránky pro žáky: