Kariérový poradce

 

konzultační hodiny: pro rodiče kdykoli po telefonické dohodě

                                    pro děti každé pondělí a středu o velké přestávce a v pondělí též 4. vyučovací hodinu

Obsah poradenství:

1. péče o vycházející žáky

2. péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích

3. poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků - testování v Comdi už jen pro zájemce za poplatek

4. administrativa přihlášek na SŠ

5. pomoc při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ

Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera ukončí v letošním roce povinnou školní docházku. Je tedy nutné začít s výběrem střední školy. Při výběru školy pečlivě zvažte možnosti Vašeho dítěte, jeho studijní předpoklady, ochotu učit se, dovednosti a zájmy a též zdravotní stav. Při výběru vzdělávací cesty myslete i na možnosti pracovního uplatnění v daném oboru.

Nejaktuálnější je nyní rozhodnutí o studiu na uměleckých školách. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u kariérového poradce. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat kariérovému poradci nejpozději do pátku 15. 11. 2019 ke kontrole a pro potvrzení, na danou školu pak musíte přihlášku doručit (nejlépe doporučeně) do konce listopadu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud dítě neuspěje, může si podat nové 2 přihlášky na ostatní školy v řádném termínu. Soupis uměleckých škol bude vyvěšen na nástěnce vedle hudebny u výtahu. Patří sem například i Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci nebo Střední umělecká škole  v Liberci. 

Informace o školách můžete získávat z příručky Atlas školství, kterou děti obdrží v říjnu, seznam bude též přístupný na našich školních stránkách v sekci poradenství, dále na internetových adresách škol, na Dnech otevřených dveří a určitě navštívíte veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB, která se bude konat ve dnech 10. října do 12. října 2019 v TIPSPORT ARÉNĚ v Liberci. Samozřejmě se můžete obracet s dotazy na kariérového poradce kdykoli po telefonické nebo osobní (prostřednictvím dětí) dohodě.

I v letošním roce se mohou žáci hlásit na dvě školy, budou tedy podávat 2 přihlášky. Zůstává v platnosti i zápisový lístek a vlastní doručování přihlášek do škol.  Součástí přijímacího řízení jsou povinné jednotné celorepublikové testy od společnosti CERMAT. Podrobnější informace k vyplňování přihlášek a způsobu užití zápisového líst

ku dostanete na přednášce kariérového poradce dne 14. ledna 2020 Udělejte si prosím čas a přijďte. Budu vysvětlovat vyplnění a doručování přihlášky, zápisového lístku a možnosti odvolání. Přijdou i zástupci některých středních škol.

PaedDr. Pavla Pižlová 16. 9. 2019

Přednáška pro rodiče žáků devátých ročníků

Vážení rodiče!

V úterý 14. ledna 2020 se bude v učebně IX. A v zeleném patře o

d 15:30 hodin konat přednáška pro rodiče vycházejících žáků o průběhu a náležitostech přijímacího řízení.  Vysvětlím Vám, jak probíhá přijímací řízení, pomůžu Vám s vyplňováním  přihlášek na SŠ a sdělím Vám mnoho důležitých informací ohledně přijímání na střední školy. Prosím, dostavte se všichni!

16. září 2019 Pavla Pižlová, kariérový poradce

 

Pokyny k vyplnění přihlášky

Pokyny k vyplnění přihlášek

 1. přihlášku nejprve nakopíruj, ať máš do zásoby (snadno uděláš chybu)
 2. pokud volíte dvě školy nebo dva obory na jedné škole, musíte vyplnit 2 přihlášky
 3. vyplňuj krasopisně, můžeš tiskacími písmeny
 4. přihlášku neumaž a neumasti
 5. název školy a adresu opiš z příručky Atlas škol, ale ještě zkontroluj na internetu
 6.  do  následující kolonky napiš nejprve kód (př.82-41.M/13), pak název oboru
 7. na každé škole je možno se hlásit pouze na jeden obor
 8. zakroužkuj jednotnou zkoušku (datum se nevyplňuje, ten je dán zákonem)
 9. POZOR!!!!! některé školy požadují napsat do přihlášky kombinaci jazyka, např. Aj- Nj  (na prvním místě musí být jazyk, který studujete jako první na ZŠ) - například Obchodní akademie v Liberci
 10. pro potvrzení přihlášky půjdete ke svému lékaři 
 11. některé školy požadují zvláštní dotazník pro lékaře - podívej se na stránky školy
 12. na obou přihláškách musí být stejné pořadí škol!!!
 13. nevyplňujete datum zkoušky, pouze zakroužkujete u maturitních oborů, že se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky !! -
 14. ze zákona vyplývá, že u školy na prvním místě se koná zkouška
 15.  přihlášku ke kontrole a evidenci přinesete p. uč. Pižlové nejpozději do 14. února 2020 (výjimečně!!!! 17. 2. 2020)
 16.  společně s přihláškou musíte odevzdat i vyplněnou průvodku, pokud ji 

  neodevzdáte, nebude vám potvrzena přihláška

 17. do průvodky zapisujete ty samé školy jako do přihlášek
 18. po provedené kontrole vám přihlášku vrátím
 19. přihlášku odešlete doporučeně na danou střední školu
 20. pokud to škola požaduje, nezapomeňte na diplomy ze soutěží
 21. přihlášky musí být doručeny na střední školy nejpozději 1. března 2020
 22. zápisové lístky budou vydány později

Vzor vyplněné přihlášky:

Vyplněná přihláška vzor - Přihláška-SŠ denní.pdf (115237)

 

Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji najdete pod následujícím odkazem:

 

 

 

1. 2. 2018 Pavla Pižlová

 Rovněž žáci pátých a sedmých ročníků mohou jít studovat na víceletá gymnázia. Informace u kariérového poradce.

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.

 

Informace o možnosti testování v programu Comdi na předchozí straně nebo u kariérového poradce.

 

 

Návštěva Úřadu práce v Liberci

Dne 8. 10. 2019 navštívili žáci IX. A Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Liberci, kde proběhla přednáška o všech okolnostech výběru střední školy a žáci měli možnost udělat si zájmový dotazník k volbě povolání. Třída IX. B absolvovala tuto návštěvu v úterý 15. 10. 2019.

Bližší informace podá kariérový poradce.

 

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.