Kariérový poradce

Vážení rodiče,

pokud potřebujete poradit či konzultovat okolnost týkající se volby povolání, můžete mě kontaktovat přes stránky EduPage ZŠ Český Dub.

 

konzultační hodiny: pro rodiče kdykoli po telefonické dohodě

                                    pro děti každé pondělí a pátek o velké přestávce a v pondělí též 5. vyučovací hodinu

Obsah poradenství:

1. péče o vycházející žáky (konzultace, informace o nabídce vzdělávacích oborů, průběžné zveřejňování novinek na nástěnce vedle třídy VIII. A, agenda k přijímacímu řízení, přednáška pro rodiče o přijímacím řízení, zajištění informačních materiálů)

2. péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích

3. poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků - testování v Comdi už jen pro zájemce za poplatek

4. administrativa přihlášek na SŠ

5. pomoc při nepřijetí žáka na SŠ a při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ

6. návštěva veletrhu vzdělávání se žáky 8. ročníků (žádost o grant na zijištění dopravy)

7. zajištění návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Liberci pro žáky 9. ročníků

8. zajištění exkurzí do místních podniků

 

 

 

Přehled uměleckých škol - přihlášky se podávají do konce listopadu

 
Pokud se Vaše dítě rozhodne studovat na některé z uměleckých škol, kontaktujte mě přes EduPage. Na začátku listopadu zájemcům vydám přihlášku.
 
 
 

EDUCA MY JOB letos online

Letošní veletr vzdělávání a pracovních příležitostí bude probíhat online. Přihlásit se můžete přes adresu www.educaliberec.cz.
 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se koná ve dnech 15. -  17. října 2020 v online prostředí!!!

 
 

Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera ukončí v letošním roce povinnou školní docházku. Je tedy nutné začít s výběrem střední školy. Při výběru školy pečlivě zvažte možnosti Vašeho dítěte, jeho studijní předpoklady, ochotu učit se, dovednosti a zájmy a též zdravotní stav. Při výběru vzdělávací cesty myslete i na možnosti pracovního uplatnění v daném oboru.

Nejaktuálnější je nyní rozhodnutí o studiu na uměleckých školách. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u kariérového poradce. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat kariérovému poradci nejpozději do pondělí 16. 11. 2020 ke kontrole a pro potvrzení, na danou školu pak musíte přihlášku doručit (nejlépe doporučeně) do konce listopadu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud dítě neuspěje, může si podat nové 2 přihlášky na ostatní školy v řádném březnovém termínu. Soupis uměleckých škol bude vyvěšen na nástěnce vedle hudebny u výtahu. Patří sem například i Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci nebo Střední umělecká škole  v Liberci. 

Informace o školách můžete získávat z příručky Atlas školství, kterou děti obdrží v říjnu, seznam bude též přístupný na našich školních stránkách v sekci poradenství, dále na internetových adresách škol, na Dnech otevřených dveří a určitě navštívíte veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB, která se bude konat ve dnech 15. října do 17. října 2020 v TIPSPORT ARÉNĚ v Liberci. Samozřejmě se můžete obracet s dotazy na kariérového poradce kdykoli po telefonické nebo osobní (prostřednictvím dětí) dohodě.

I v letošním roce se mohou žáci hlásit na dvě školy, budou tedy podávat 2 přihlášky. Zůstává v platnosti i zápisový lístek a vlastní doručování přihlášek do škol.  Součástí přijímacího řízení jsou povinné jednotné celorepublikové testy od společnosti CERMAT. Podrobnější informace k vyplňování přihlášek a způsobu užití zápisového lístku 

dostanete na přednášce kariérového poradce dne 12. ledna 2021 Udělejte si prosím čas a přijďte. Budu vysvětlovat celý průběh přijímacího řízení, vyplnění a doručování přihlášky, náležitosti zápisového lístku a možnosti odvolání. 

PaedDr. Pavla Pižlová 28. 8. 2020

Přednáška pro rodiče žáků devátých ročníků

Vážení rodiče!

V úterý 12. ledna 2021 se bude v učebně IX. A v zeleném patře od 15:30 hodin konat přednáška pro rodiče vycházejících žáků o průběhu a náležitostech přijímacího řízení.  Vysvětlím Vám, jak probíhá přijímací řízení, pomůžu Vám s vyplňováním  přihlášek na SŠ a sdělím Vám mnoho důležitých informací ohledně přijímání na střední školy. Prosím, dostavte se všichni!

28. srpna 2020 Pavla Pižlová, kariérový poradce

 

Pokyny k vyplnění přihlášky

Pokyny k vyplnění přihlášek

 1. přihlášku nejprve nakopíruj, ať máš do zásoby (snadno uděláš chybu)
 2. pokud volíte dvě školy nebo dva obory na jedné škole, musíte vyplnit 2 přihlášky
 3. vyplňuj krasopisně, můžeš tiskacími písmeny
 4. přihlášku neumaž a neumasti
 5. název školy a adresu opiš z příručky Atlas škol, ale ještě zkontroluj na internetu
 6.  do  následující kolonky napiš nejprve kód (př.82-41.M/13), pak název oboru
 7. na každé škole je možno se hlásit pouze na jeden obor
 8. zakroužkuj jednotnou zkoušku (datum se nevyplňuje, ten je dán zákonem)
 9. POZOR!!!!! některé školy požadují napsat do přihlášky kombinaci jazyka, např. Aj- Nj  (na prvním místě musí být jazyk, který studujete jako první na ZŠ) - například Obchodní akademie v Liberci
 10. pro potvrzení přihlášky půjdete ke svému lékaři 
 11. některé školy požadují zvláštní dotazník pro lékaře - podívej se na stránky školy
 12. na obou přihláškách musí být stejné pořadí škol!!!
 13. nevyplňujete datum zkoušky, pouze zakroužkujete u maturitních oborů, že se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky !! -
 14. ze zákona vyplývá, že ve škole na prvním místě se koná zkouška v 1. termínu, ve škole na druhém místě se koná zkouška ve 2. termínu
 15.  přihlášku ke kontrole a evidenci přinesete p. uč. Pižlové nejpozději do 8. února 2021 (výjimečně!!!! 10. 2. 2021)
 16.  společně s přihláškou musíte odevzdat i vyplněnou průvodku, pokud ji neodevzdáte, nebude vám potvrzena přihláška
 17. do průvodky zapisujete ty samé školy jako do přihlášek
 18. po provedené kontrole vám přihlášku vrátím
 19. přihlášku odešlete doporučeně na danou střední školu do 1. března
 20. pokud to škola požaduje, nezapomeňte na diplomy ze soutěží
 21. přihlášky musí být doručeny na střední školy nejpozději 1. března 2021
 22. zápisové lístky budou vydány později

Vzor vyplněné přihlášky:

Vyplněná přihláška vzor - Přihláška-SŠ denní.pdf (115237)

 

Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji najdete pod následujícím odkazem:

zde jsou zatím loňské školy, letošní budou zveřejněny až v říjnu

 

 

 

28. 8. 2020 Pavla Pižlová

 Rovněž žáci pátých a sedmých ročníků mohou jít studovat na víceletá gymnázia. Informace u kariérového poradce.

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.

 

Informace o možnosti testování v programu Comdi na předchozí straně nebo u kariérového poradce.

 

 

Návštěva Úřadu práce v Liberci - letos kvůli omezením zrušeno!!!

Dne 5. 10. 2020 navštíví žáci IX. A Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Liberci, kde proběhne přednáška o všech okolnostech výběru střední školy a žáci budou mít možnost udělat si zájmový dotazník k volbě povolání. Třída IX. B absolvuje tuto návštěvu v pátek 15. 10. 2020. Návštěva se uskuteční, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Bližší informace podá kariérový poradce.

 

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.