PaedDr. Pavla Pižlová

Kariérový poradce

 

konzultační hodiny: kdykoli po telefonické dohodě

Obsah poradenství:

1. péče o vycházející žáky

2. péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích

3. poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků - testování v Comdi už jen pro zájemce za poplatek

4. administrativa přihlášek na SŠ

5. pomoc při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ

Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera ukončí v letošním roce povinnou školní docházku. Je tedy nutné začít s výběrem střední školy. Při výběru školy pečlivě zvažte možnosti Vašeho dítěte, jeho studijní předpoklady, ochotu učit se, dovednosti a zájmy a též zdravotní stav. Při výběru vzdělávací cesty myslete i na možnosti pracovního uplatnění v daném oboru.

Nejaktuálnější je nyní rozhodnutí o studiu na uměleckých školách. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout u kariérového poradce. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat kariérovému poradci nejpozději do pátku 16. 11. 2018 ke kontrole a pro potvrzení, na danou školu pak musíte přihlášku doručit (nejlépe doporučeně) do konce listopadu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Pokud dítě neuspěje, může si podat nové 2 přihlášky na ostatní školy v řádném termínu. Soupis uměleckých škol bude vyvěšen na nástěnce vedle hudebny u výtahu. Patří sem například i Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci nebo Střední umělecká škole  v Liberci. 

Informace o školách můžete získávat z příručky Atlas školství, kterou děti obdrží v říjnu, seznam bude též přístupný na našich školních stránkách v sekci poradenství, dále na internetových adresách škol, na Dnech otevřených dveří a určitě jste navštívíte Educu, která se bude konat od 11. října do 13. října 2018 v HOME CREDIT ARÉNĚ v Liberci. Samozřejmě se můžete obracet s dotazy na kariérového poradce kdykoli po telefonické nebo osobní (prostřednictvím dětí) dohodě.

I v letošním roce se mohou žáci hlásit na dvě školy, budou tedy podávat 2 přihlášky. Zůstává v platnosti i zápisový lístek a vlastní doručování přihlášek do škol.  Součástí přijímacího řízení jsou povinné jednotné celorepublikové testy od společnosti CERMAT. Podrobnější informace k vyplňování přihlášek a způsobu užití zápisového lístku dostanete na přednášce kariérového poradce dne 8. ledna 2019 Udělejte si prosím čas a přijďte. Budu vysvětlovat vyplnění a doručování přihlášky, zápisového lístku a možnosti odvolání. Přijdou i zástupci některých středních škol.

PaedDr. Pavla Pižlová 4. 9. 2018

Přednáška pro rodiče žáků devátých ročníků

Vážení rodiče!

V úterý 8. ledna 2019 se bude v učebně s interaktivní tabulí v zeleném patře naproti schodišti od 15:30 hodin konat přednáška o průběhu přijímacího řízení.  Vysvětlím Vám průběh přijímacího řízení, vyplňování přihlášek a sdělím Vám mnoho důležitých informací ohledně přijímání na střední školy.

4. září 2018 Pavla Pižlová, kariérový poradce

 

Pokyny k vyplnění přihlášky

Pokyny k vyplnění přihlášek

 1. přihlášku nejprve nakopíruj, ať máš do zásoby (snadno uděláš chybu)
 2. pokud volíte dvě školy nebo dva obory na jedné škole, musíte vyplnit 2 přihlášky
 3. vyplňuj krasopisně, můžeš tiskacími písmeny
 4. přihlášku neumaž a neumasti
 5. název školy a adresu opiš z příručky Atlas škol, ale ještě zkontroluj na internetu
 6.  do  následující kolonky napiš nejprve kód (př.82-41.M/13), pak název oboru
 7. na každé škole je možno se hlásit pouze na jeden obor
 8. zakroužkuj jednotnou zkoušku
 9. POZOR!!!!! některé školy požadují napsat do přihlášky kombinaci jazyka, např. Aj- Nj  (na prvním místě musí být jazyk, který studujete jako první na ZŠ) - například Obchodní akademie v Liberci
 10. pro potvrzení přihlášky půjdete ke svému lékaři 
 11. některé školy požadují zvláštní dotazník pro lékaře - podívej se na stránky školy
 12. na obou přihláškách musí být stejné pořadí škol!!!
 13. nevyplňujete datum zkoušky, pouze zakroužkujete u maturitních oborů, že se zúčastníte jednotné přijímací zkoušky !! -
 14. ze zákona vyplývá, že u školy na prvním místě se koná zkouška 12. dubna 2019  a u školy na druhém místě 14. dubna 2019
 15.  přihlášku ke kontrole a evidenci přinesete p. uč. Pižlové nejpozději do 15. února 2019 (výjimečně!!!! 18. 2. 2019)
 16.  společně s přihláškou musíte odevzdat i vyplněnou průvodku, pokud ji neodevzdáte, nebude vám potvrzena přihláška
 17. do průvodky zapisujete ty samé školy jako do přihlášek
 18. po provedené kontrole vám přihlášku vrátím
 19. přihlášku odešlete doporučeně na danou střední školu
 20. pokud to škola požaduje, nezapomeňte na diplomy ze soutěží
 21. přihlášky musí být doručeny na střední školy nejpozději 1. března 2019
 22. zápisové lístky budou vydány později

Vzor vyplněné přihlášky:

Vyplněná přihláška vzor - Přihláška-SŠ denní.pdf (115237)

 

 

Přehled studijních a učebních oborů v Libereckém kraji najdete pod následujícím odkazem:

Přehled studijních a učebních oborů.pdf (3,7 MB)


 

 

1. 2. 2018 Pavla Pižlová

 Rovněž žáci pátých a sedmých ročníků mohou jít studovat na víceletá gymnázia. Informace u kariérového poradce.

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.

 

 

 

 

Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Vážení rodiče,

Váš syn/dcera ukončí v letošním roce povinnou školní docházku. Je tedy nutné začít s výběrem střední školy. Při výběru školy pečlivě zvažte možnosti Vašeho dítěte, jeho studijní předpoklady, ochotu učit se, dovednosti a zájmy a též zdravotní stav. Při výběru vzdělávací cesty myslete i na možnosti pracovního uplatnění v daném oboru.

Abychom Vám co nejvíce pomohli s rozhodováním, nabízíme Vašim dětem profesní diagnostiku programem COMDI. Tato služba je zpoplatněna.

Nejaktuálnější je nyní rozhodnutí o studiu na uměleckých školách. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat kariérovému poradci nejpozději do čtvrtka 16. 11. 2018 ke kontrole a pro potvrzení, na danou školu pak musíte přihlášku doručit (nejlépe doporučeně) do konce listopadu. Talentové zkoušky se konají v lednu. Letos čekají zájemce o umělecké školy též přijímací zkoušky z českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Pokud dítě neuspěje, může si podat nové 2 přihlášky na ostatní školy v řádném termínu. Soupis uměleckých škol bude vyvěšen na nástěnce vedle hudebny u výtahu. Patří sem například i Střední škola tvorby a designu nábytku v Liberci.

Informace o školách můžete získávat z příručky Atlas školství, kterou děti obdrží v říjnu, seznam bude též přístupný na našich školních stránkách v sekci poradenství, dále na internetových adresách škol, na Dnech otevřených dveří a určitě jste navštívíte Educu, která se bude konat  v HOME CREDIT ARÉNĚ v Liberci. Samozřejmě se můžete obracet s dotazy na kariérového poradce kdykoli po telefonické nebo osobní (prostřednictvím dětí) dohodě.

I v letošním roce se mohou žáci hlásit na dvě školy, budou tedy podávat 2 přihlášky. Zůstává v platnosti i zápisový lístek a vlastní doručování přihlášek do škol.  Od loňského školního roku jsou povinné jednotné celorepublikové testy od společnosti CERMAT. Podrobnější informace k vyplňování přihlášek a způsobu užití zápisového lístku dostanete na přednášce kariérového poradce dne 8. ledna 2019 Udělejte si prosím čas a přijďte. Budu vysvětlovat vyplnění a doručování přihlášky, zápisového lístku a možnosti odvolání. Přijdou i zástupci některých středních škol.

 

Pavla Pižlová, kariérový poradce

31. srpna 2018

 

Informace o možnosti testování v programu Comdi na předchozí straně nebo u kariérového poradce.

Návštěva Úřadu práce v Liberci

Dne 12.11.2018 navštíví žáci IX. B Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Liberci, kde proběhne přednáška o všech okolnostech výběru střední školy a žáci budou mít možnost udělat si zájmový dotazník k volbě povolání. Třída IX. A absolvuje tuto návštěvu v pondělí 5.11.2018.

Bližší informace podá kariérový poradce.

 

 

Informace o zápisovém lístku

  

    Zápisový lístek slouží jako doklad potvrzující, že žák skutečně nastoupí na zapsanou školu. Zápisový lístek uplatníte na škole, na kterou bylo Vaše dítě přijato a chce na ni skutečně nastoupit, nejpozději do desátého pracovního dne ode dne uveřejnění rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může být uplatněn pouze jednou. Výjimečně je možno použít zápisový lístek podruhé, pokud se žák dostane na druhou školu po odvolání. Nezapomeňte, že odvolání je nutno podat nejpozději do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.


 

 

 

 

    Rovněž žáci pátých a sedmých ročníků mohou jít studovat na víceletá gymnázia. Informace u kariérového poradce.

 

Přehled studijních a učebních oborů.pdf (3,7 MB)