Výchovný poradce

PaedDr. Pavla Pižlová

konzultační hodiny:  kdykoli na základě telefonické dohody, nebo prostřednictvím třídních učitelů

Obsah poradenství:

1. pomoc při řešení problémů dítěte s učením

2. pomoc při řešení problémů dítěte s chováním

3. podpora při řešení školního neúspěchu dítěte

4. pomoc při překonání strachu ze školy

5. péče o děti se specifickými poruchami učení a chování

6. spolupráce s třídními učiteli

 

         Upozornění pro rodiče integrovaných dětí a dětí s podpůrnými opatřeními

Prosím o podepsání žádostí o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a následně

vystaveného rozhodnutí o převzetí povolení vzdělávání podle IVP.

Děkuji.

Pavla Pižlová