Adopce na dálku

Na jaře roku 2007 se rozhodli žáci sedmého ročníku, že ,,adoptují" na dálku malého sirotka z keňského města Kisumu, kterého našli v databázi společnosti Dialog. Uspořádali první veřejnou sbírku a ještě téhož roku začal malý Ochieng Osumba Baraka navštěvovat přípravný ročník ve škole.

 

Od té doby dostáváme pravidelně Ochiengova vysvědčení a fotografie, které naleznete na https://www.humanisti.cz/adopce?dite=10326. Zároveň se můžete podívat i na mapu Keni s vyznačeným městem Kisumu, kde Ochieng žije s babičkou.

 

9. prosince 2011 uspořádali žáci  osmých tříd další veřejnou sbírku, jejíž výtěžek je jako každoročně určen na Ochiengovo školné. Podařilo se jim vybrat 3511 Kč, které spolu s penězi vybranými v předchozí sbírce stačí na zaplacení školného v dalším roce, a tak se žáci rozhodli, že věnují částku 2000 Kč organizaci Člověk v tísni. Na https://www.skutecnydarek.cz/ jsme nalezli seznam ,,dárků", které pomohou zlepšit život rodinám v nejchudších zemích světa, a vybrali jsme:

1 kozu (900 Kč)

20 kuřat (250 Kč)

4 kanystry na pitnou vodu (200 Kč)

1 tabuli do školy (500 Kč)

sešity a tužky pro 10 dětí (200 Kč)

 

 

Charitativní akce českodubských školáků

O tom, že naše děti mají srdce na pravém místě, jsme se v minulosti mohli přesvědčit už mnohokrát. Kromě Adopce na dálku připomeneme například výrobu panenek pro UNICEF. Naše škola jich zaslala v roce 2002 do pražského centra více než padesát. Z prodeje každé panenky se financuje očkování jednoho afrického dítěte proti šesti smrtelným onemocněním.

 Mimořádná sbírka proběhla také v roce 2008, kdy se jeden z našich žáků ocitl v těžké životní situaci a kamarádi mu chtěli koupit vánoční dárek, aby ho podpořili.

Na jaře 2010 zaslaly děti výtěžek z prodeje knižních záložek (3386 Kč) organizaci HAND FOR HELP, která na zemětřesením postiženém Haiti budovala nemocnici.

Na začátku roku 2011 děti třetích tříd spolu s OS Ještěrka zorganizovaly akci Autolékárničky pro Afriku, kdy byl veškerý vhodný materiál vytříděn a odeslán zdravotnickému zařízení v keňském městě Itibo.

Všem dětem s dobrým srdcem patří naše poděkování!

Ochieng Osumba Baraka