Sběr papíru - sběr bude vyhlášen vždy týden předem - plánujeme 4 svozy během roku - 

na každý svoz potřebujeme minimálně 3 tuny papíru. Zisk bude rozdělen třídám a část bude použita na dofinancování harmonizačních kurzů a ekologicky zaměřených aktivit pro žáky naší školy. Množství nad 100 kg můžete odevzdat i mimo vyhlášené termíny, pokud se individuelně domluvíte s paní učitelkou Danou Škodovou.

Papír noste v krabicích, igelitových taškách nebo svázaný a pokud možno zvážený, při svozu musíme naložit zvlášť noviny, časopisy  apod. a zvlášť kartony.