archiv 2013/14

Co nás čeká v nejbližší době?

V úterý 24. 6. se rozloučíme s prvním školním rokem Slavností Slabikáře. Všechny srdečně zveme do I. A!

V pondělí 16. 6. pojedeme na školní výlet do Liberce. Odjezd v 7.40 od školy, návrat kolem 13.00. S sebou do batůžku:svačina, pití, pláštěnka,tužka, drobné na útratu. Vhodné oblečení a obuv podle počasí.

______________________________________________________________________________________

Poslední měsíce školního roku

Květen a červen jsou asi nejočekávanější měsíce všech žáků a žáčků na všech školách. Čeká nás sice ještě hodně práce, ale prázdniny se kvapem blíží, je krásné počasí a máme dobrou náladu:-). My v první třídě jsme v pohodě zvládli čtení všech písmenek i obtížných slov, čteme první knížky a časopisy. Psaní nám jde také dobře, umíme napsat krátké věty, krátký dopis, přáníčko mamince,... V matematice už počítáme do 20. Některým z nás to jde výborně, počítáme bez prstů i bez počítadla. Někteří budou muset i o prázdninách pořádně cvičit, ale určitě to všichni zvládneme. 

V prvouce se učíme orientovat v čase. Naučili jsme se roční období, měsíce, dny v týdnu a začali jsme se učit i hodiny. Zatím jen ty celé, i když někteří z nás už dostali hodinky a umí nám poradit, kdy bude přestávka, kdy už půjdeme na oběd,... Krásné hodiny jsme si také vyrobili při výtvarné výchově. Práce nás bavila a je to na nich vidět.

Také jsme se zabývali změnami v jarní přírodě, pozorovali jsme rozkvétání šeříků a jiných stromů a keřů. Dozvěděli jsme se, jakými stádii vývoje musí projít vajíčka běláska než je z nich krásný, i když trošku otravný motýlek.

 

Nové pro nás byly také některé informace o naší zemi, České republice. Poslechli jsme si hymnu Kde domov můj, v tajence jsme vyluštili název hlavního města i národního stromu. Ukázali jsme si na mapě, kde Česká republika leží, jaké máme sousedy a malovali jsme naší vlajku.

Nejvíc času nám ale zabere příprava besídky. Učíme se básničky, hrajeme pohádky, zpíváme písničky, malujeme kulisy a obrázky, prostě máme ještě hodně práce. Mezitím se moc těšíme na léto, tak jsme si vyrobili velikánské nanuky a namalovali jsme si parníky na mořské hladině.

 

 

 

Doufejme, že se nám podaří výlet do ZOO v Liberci, hravě zvládneme Slavnost Slabikáře a pak už se jen budeme těšit na vysvědčení.

_____________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 22. května k nám zavítalo divadlo Rolnička s představením Pohádky pro Dášeňku. Představení bylo inspirováno knihou Karla Čapka. Viděli jsme tři pohádky, které byly doplněny líbivými písničkami. Představení se nám moc líbilo a slíbili jsme si, že příští rok si celou knížku o Dášeňce přečteme.

_____________________________________________________________________

Čarodějnické zkoušky 1. stupně

30. dubna nás ve škole navštívily čarodějnice z kouzelné čarodějné říše. V každé třídě v tento čarovný den učila jiná čarodějnice. Naši třídu měla na starost paní čarodějnice Vlasulína. Nejdříve se nám představila a seznámila nás s programem našeho čarodějného dne. První hodinu jsme si o čarodějnicích povídali, četli jsme krátký článek, stříhali a lepili jsme popis čarodějnice. Protože všichni žáci z naší třídy se měli další hodinu podrobit zkoušce z čarodějných dovedností, všichni si měli jako první úkol vymyslet nějaké čarodějnické jméno. Také jsme ve skupinkách četli a poté také lepili z nastříhaných částí čarodějnické zaklínadlo, které bylo vstupenkou do čarodějného lesa. 

Naučit se zaklínadlo byla pro některé skupinky úplná hračka, ale některým dala dost zabrat a nakonec jim musela Vlasulína na startu trošku pomoci. Po celou cestu kouzelným lesem plnily skupinky různé čarodějnické úkoly. Krmily hladového kocoura, skákaly přes oheň, létaly na koštěti slalomovou dráhu, skládaly rozbitá zrcadla, hádaly pohádkové hádanky, musely projít černou dírou a prokázat čarodějnickou odvahu, šikovnost a chytrost. Cestou dostávaly od čarodějnic a čarodějů razítka za každý splněný úkol do svého čarodějnického průkazu. Protože všichni získali plný počet bodů, dostali nakonec osvědčení o složení zkoušek 1. stupně. Toto je opravňuje příští rok 30. dubna přiletět do čarodějné školy na kouzelném koštěti v čarodějnickém obleku a pokusit se o složení zkoušek 2. stupně čarodějných dovedností.

Poslední hodinu jsme malovali čarodějnice a čaroděje, které jsme potkali v čarodějném lese, počítali jsme netopýrské příklady, naučili jsme se několik barev anglicky a ze stavebnic jsme skládali zařízení čarodějnického obydlí.

Na závěr jsme si pochutnali na kouzelných vejcích, která nám dodají sílu a zdraví na celý rok. Tento čarodějný den se nám moc líbil a už se těšíme na příští rok. Také moc děkujeme všem čarodějkám a čarodějům ze 4. třídy, kteří nám pomáhali při plnění úkolů. Paní Vlasulína se s námi rozloučila a slíbila, že za rok přiletí zase.

___________________________________________________________________________

Veselé Velikonocewww.i-creative.cz

Od pondělí 14. 4. do středy 16. 4. jsme se ve třídě dozvěděli mnoho nového o krásných svátcích jara - Velikonocích. Tři dny jsme si povídali o staročeských zvycích a četli jsme koledy z různých krajů naší země, zpívali jsme si, hráli hry, počítali jsme kraslice, pomlázky, zajíčky a jiná zvířátka, seli jsme obilíčko. 

Nejvíc nás ale bavilo vyrábění. Stříhali jsme, lepili, kreslili a domů jsme si odnesli mnoho krásných výrobků. Každý den jsme si také pochutnávali na dobrotách, které nám napekly hodné maminky a babičky. Moc děkujeme mamince Erbertové za perníkové kraslice a výborného beránka, babičce Kabátkové za mazanec, mamince Anderlové za perníčky a mamince Honzejkové za preclíky. Byly to opravdu dobroty a nám moc chutnalo.

 

________________________________________________________________________________________

Den podle Amose

28. 3. jsme si jako každý rok připomněli Den učitelů. Na naší škole je už několik let dobrým zvykem, že žáci 9. ročníků tento den nahradí učitele prvního stupně a učí malé žáky naší školy. Paní učitelky si mohou odpočinout a deváťáci si vyzkouší být chvíli na "druhé straně".

U nás ve třídě bylo mladých učitelů hned 5. Dětem se noví učitelé moc líbili a s nadšením se celý den učili. Naučili jsme se nové písmenko, psali jsme, počítali, opakovali jsme mláďata domácích zvířat, hráli jsme hry, povídali jsme si a zpívali. Jen neradi jsme se loučili. Ještě jednou všem moc děkujeme za zajímavý pátek a těšíme se na příští rok.

 


_________________________________________________________________________________________________________________________

Ježčí příběhy

Jaro už je v plném proudu a my se v prvouce učíme poznávat jarní rostliny, domácí zvířata a jejich mláďata, sledujeme jarní počasí a změny v přírodě. Čteme si články o životě zvířat a učíme se získávat z krátkých textů nové informace.

Jeden den jsme věnovali ježkům. Přečetli jsme si krátké povídání a zjistili jsme, že ježek je hmyzožravec a patří do skupiny savců. Překvapilo nás, že se neživí jablíčky, jak nám mnoho obrázků v dětských knížkách často ukazuje, ale že v noci loví hmyz, myši i malé obojživelníky. Dozvěděli jsme se, že se v případě nebezpečí schoulí do klubíčka a nepříteli ukáže ostré bodliny. Pokud bychom si chtěli ježka vzít domů, musíme si dát pozor také na blešky. 

Pracovali jsme ve dvojicích, hledali jsme slova v osmisměrce, vybarvovali jsme správné věty a skládali a nalepovali jsme informace o životě ježků. Také jsme si ježčí rodinky nakreslili a při tom tvoření nám paní učitelka četla zajímavé povídání paní učitelky Horáčkové o třech ježčích mláďatech, která se k ní domů na podzim nastěhovala. Seriál článků vychází už od podzimu ve školním časopisu Tučňák, a tak už netrpělivě očekáváme, kdy se ježečci probudí.

 

________________________________________________________________________

Tonda Obal na cestách

31. 3. se za námi přijeli podívat Tonda Obal a jeho kamarádi, kteří nás učili, jak a proč třídit odpad. Nejdříve jsme se učili, do kterých kontejnerů odpad patří a jak správně třídit. Sami jsme si vyzkoušeli roztřídit pěknou hromadu odpadků a šlo nám to moc dobře. Shlédli jsme videa o tom, jak to vypadá na skládce, v třídírně odpadů i papíru. Dozvěděli jsme se, co se z recyklovatelných materiálů vyrábí. Někteří z nás byli dost překvapení, že třeba zrovna naše mikina je vyrobená z pet lahví.

Nakonec jsme si povídali o tom, kde v našem městě najdeme kontejnery a které odpady můžeme odevzdávat ve škole. Odnesli jsme si omalovánku nebo skládačku popelářského vozu a také přesvědčení, že třídit je dobré a užitečné. Tak jen doufám, že co nejvíc dětí uvidím s odevzdanými odpady ve škole na sběru papíru nebo recyklovatelných materiálů:-)

______________________________________________________________________________

Můj oblíbený plyšák

My prvňáci chodíme do školy moc rádi, rádi se učíme nová písmenka i čísla, čteme, počítáme,...ale také si ještě moc rádi hrajeme. Občas si každý z nás přinese do školy svou oblíbenou hračku, se kterou se rádi pochlubíme spolužákům i paní učitelce. Jde to ale jen o přestávce, o hodině jsou naši kamarádi zavření v tašce. 

Jeden březnový den jsme ale měli za úkol přinést si do školy našeho nejoblíbenějšího plyšáka. Někteří se vešli do tašky, ale některé jsme si hrdě nesli v rukou, protože byli moc velcí. Ráno jsme si nejdříve své plyšáky představili, říkali jsme si od koho jsme je dostali, jak dlouho je máme,... Následovalo společné vytváření "myšlenkové mapy" na téma Plyšák. Pak jsme schované plyšáky hledali ve třídě, hádali jsme komu patří, cvičili jsme s nimi.

Nejtěžším úkolem však bylo psaní "slohu". S písmenky ještě trochu bojujeme a psát slova a věty je pro nás hodně těžký úkol. Nakonec jsme všechno zvládli a poslední úkol, kreslení plyšáka, už byl úkol úplně lehoučký.

 

 

_____________________________________________________________________

Žijeme Soči,

tak tuhle větu jsme slýchali v posledních dnech každou chvíli. My v naší třídě jsme posledních 14 dní také žili Soči. Pozorně jsme sledovali televizní přenosy a každý den jsme zajímavými informacemi začínali vyučování. Vystřihovali jsme obrázky a články z novin, kreslili obrázky a připisovali na naši olympijskou nástěnku úspěchy našich sportovců. Někteří poprvé slyšeli jejich jména i názvy sportů, ve kterých závodili. Jen si je zapamatovat a seznámit s čerstvou informací celou třídu nebylo vždycky jednoduché. Snažili jsme se o to, aby informace byla přesná a úplná a to nebylo jen tak. Fandili jsme všem a radovali jsme se z každého úspěchu.

Ve výtvarné výchově jsme si každý nalepil svou olympijskou pochodeň a povídali jsme si o její cestě po celém světě, na dno Bajkalu i do vesmíru, než dorazila do Soči. Na internetu jsme zjistili, co znamenají barvy kruhů na olympijské vlajce a také jsme si je namalovali i s našimi nejúspěšnějšími sportovci. 

 

Nejvíce se ale všem dětem líbil závěr - opravdová olympiáda u nás ve škole. V plánu byly zimní disciplíny na sněhu, ale všichni víme, jak nás ta letošní zima překvapuje. A tak se naše zimní olympiáda odehrála ve sportovní hale. Olympiády se zúčastnili všichni sportovci z I.A i I.B. Závodili jsme v disciplínách individuálních i skupinových a zažili jsme spoustu legrace. Začali jsme závodem psích spřežení. Někteří "pejsci" museli vynaložit hodně síly, aby uvezli svůj náklad. Pak všichni závodníci změřili své síly v biatlonu. Trasa byla pěkně dlouhá a po nepovedené střelbě museli někteří z nás absolvovat i pět trestných koleček! Na závěr se čtyřčlenná drůžstva utkala v lyžařských závodech smíšených štafet. Snažili jsme se úplně stejně jako Gábina Soukalová nebo Ondra Moravec.

 

Vítězové se radovali z úspěchu a dostali i medaile a diplomy. Všichni ostatní jsme si se smutkem ve tváři připomněli jedno staré olympijské heslo:"Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" Domů jsme si odnášeli spoustu zážitků, pamětní medaili i něco sladkého za odměnu. 

Olympiáda se nám líbila a hlavně - moc jsme si ji užili (jak často říkají i naši sportovci:-)).

_________________________________________________________________________

 

Zdravá svačinka - zdravé zuby   

Neuplyne v naší třídě týden, aby některému z dítek nevypadl zoubek. Pro někoho je to velká sláva, pro druhého velká bolest a neštěstí. Chtěli jsme se o tomto našem "problému" dozvědět více, a tak jsme se mu jeden únorový pátek podívali na zoubek. Nejdříve jsme vyplňovali křížovky, vybarvovali, odpovídali na otázky a poslouchali vyprávění paní učitelky. Za první hodinu jsme vyplnili celý pracovní list věnovaný mléčným zoubkům. Ukázali jsme si, jak má vypadat správný zubní kartáček, jak často je třeba si zuby čistit, co zoubkům škodí a naopak, jak často máme navštívit pana zubaře,...

 

Pak už jsme se přesunuli do školní kuchyňky, abychom si připravili zdravou a dobrou svačinku. Pokoušeli jsme se s různými výsledky oškrabat škrabkou mrkev a červenou řepu, strouhali jsme na struhadle, krájeli jsme ovoce a zeleninu. Výsledkem našeho snažení byly výborné a přitom zdravé obložené chlebíčky s mrkvovou a řepovou pomazánkou a ovocné a zeleninové talíře. Někteří z nás dnes vyměnili párek v rohlíku za zdravou svačinku a museli jsme konstatovat, že to nebylo špatné, i když zpočátku se nám to moc nezdálo:-) Snědli jsme všechno do posledního drobečku a moc jsme si pochutnali.

 

Po svačince jsme ještě umyli nádobí a uklidili a už jsme zase spěchali do třídy. Čekalo nás čištění zubů. Nejdříve jsme si ukázali, jak na to, a pak už jsme se střídali u umyvadla. A zoubky byly za chvilku jak perličky.

Nakonec jsme ve dvojicích vystřihovali a nalepovali zdravou a nezdravou svačinku. Práce bylo hodně, ale celý den jsme pracovali i jedli s nadšením a dobrou náladou. A ta je pro naše zdraví také moc důležitá.

 

____________________________________________________________

 

 

Grónsko

Protože letošní zima je tady u nás taková trošku nezimní, začali jsme hledat zimu jinde. Moc se nám líbí Grónská písnička od Jarka Nohavici, tak jsme se začali blíže zajímat o tuto vzdálenou zemi. Nejprve jsme malovali eskymáky, lední medvědy a jiná zvířata a naše pátrání jsme zakončili v pátek 7. 2. 

Ráno jsme se rozdělili do skupinek pomocí písmenek a pak už začalo náročné pátrání. Každá skupinka zjišťovala informace o jiných zajímavostech Grónska. První skupina se seznámila s vlajkou a znakem Grónska. Pátrala také po tom, proč se Grónsku říká Zelená země, když je tam jenom sníh a led. Druhá skupinka se zabývala životem obyvatel, Inuitů. Jak se oblékají, proč mají tak malá očka. Třetí pátrala po tom, zda Inuité stále staví iglů a čím se živí. Čtvrtá skupina se zajímala o zvířecího obyvatele Grónska, ledního medvěda. Čtení nám všem ještě nejde tak úplně dobře, tak bylo pátrání dosti náročné. Museli jsme být pozorní a sestavit rozstříhaný text, také jsme malovali a lepili obrázky. Nejnáročnější byla prezentace zjištěných informací před ostatními spolužáky.

 

Abychom se přesvědčili o tom, že jsou námi zjištěné informace správné, pozvali jsme si na besedu opravdového cestovatele. Na závěr celého dne k nám přišel pan Jirka Kabátek, který se svým kamarádem Grónsko navštívil. Ukázal nám fotky a videa z Grónska, tak jsme poznali všechno pěkně zblízka. Už jen při prohlížení nám byla pěkná zima :-). Jirka nám přinesl ukázat své saně, spacák, oblečení, tulení kůži a několik suvenýrů, které si z Grónska přivezl. Povídání bylo opravdu zajímavé a všem se nám moc líbilo. Jirkovi děkujeme, že si na nás udělal čas.

 

 

Celý den jsme měli co dělat a velice rychle nám utekl. Už se těšíme, až budeme cestovat zase někam jinam, na nějaké zajímavé a vzdálené místo.

________________________________________________________________

Ve čtvrtek 30. ledna jsme dostali první školní vysvědčení. Všichni jsme se celé pololetí snažili a dostali jsme krásné známky i pochvaly. Tak snad nám to půjde tak dobře i v pololetí druhém:-)

 

Vánoce ve škole

Celý prosinec byla naše třída provoněna vůní jehličí z krásného stromečku stříbrňáčku a vonných svíček, které nám navodily tu správnou vánoční atmosféru. Stále jsme se hodně učili, ale také jsme vyráběli výzdobu do třídy, dárečky, přáníčka,...

Ve čtvrtek 19. 12. jsme měli milou návštěvu. Přišla k nám Vládíkova babička, paní Jakymová, a vyprávěla nám o tom, jak vypadají Vánoce na Ukrajině. Bylo to velmi zajímavé a milé povídání a moc za něj děkujeme.

 

Celý měsíc jsme plnili úkoly, které nám v oříšku schovával Ježíšek. Byli jsme úspěšní a tak jsme byli odměněni. Ale ještě dříve jsme v pátek 20. 12. vyráběli sobíky, šli jsme zazpívat paní ředitelce, povídali jsme si, vařili jsme čaj a pochutnávali jsme si na cukroví. A pak přišel Ježíšek! Přinesl nám každému drobný dáreček a do třídy jsme dostali stavebnice. Moc se nám líbí a hned jsme začali se stavěním. 

 

Poslední prosincový den rychle utekl, popřáli jsme si krásné Vánoce a dlouhé prázdniny a už jsme se těšili na ty pravé vánoční svátky s celou rodinou.

Ještě jednou moc děkuji paní Novosádové, panu Bergmanovi, panu Knoblochovi, manželům Erbertovým, Škodovým, Kabátkovým a Honzejkovým, kteří nám poskytli sponzorský dar :-)

Čertovský den

Tento týden byl opravdu pro nás všechny dost náročný. Nejdříve divadlo, pak zpívání a ve čtvrtek Čertovský den. Ráno byla naše třída plná malých čertíků a čertic. To byla podívaná! 

První hodinu jsme si vyrobili masky z papíru a dokonce se na nás přišli podívat čerti z opravdového pekla. Báli jsme se jen trošičku, jsou to přece naši čertovští kolegové:-) a také s nimi přišel krásný andílek a Mikuláš. V knize hříchů bylo psáno, že v 1. A jsou samí vzorní žáčci, jen pár malých hříšníků s upovídanou pusou, takže jsme všichni dostali nadílku. Návštěva to byla milá, ale oddechli jsme si, když šla o třídu dál.

Druhou hodinu byl v rozvrhu čertovský jazyk. Učili jsme se čertovskou básničku, písničky o čertech, hledali jsme pohádkové peklo a čerty na internetu, opisovali jsme čertovské říkadlo a vyrobili jsme si záložku do Slabikáře. O přestávce jsme pak měli výbornou svačinku. Moc děkujeme paní Erice Erbertové, protože ta nám upekla krásné, voňavé a výborné perníkové čertíky. 

Třetí hodinu byla matematika, počítali jsme, psali čertovské příklady a vybarvovali jsme početní omalovánku. Všichni jsme se ale nejvíc těšili na poslední hodinu čertovského tělocviku. V hale se sešli všichni čertíci z 1. A i 1. B! Hráli jsme čertovskou honičku, přeskakovali řetěz, někteří hráli čertovské kuželky, také jsme skákali v pytlích a na závěr jsme si krásně zatančili na čertovské písničky. 

Byl to po čertech hezký den a snad ho za rok zase zopakujeme.

 

A další fotky si prohlédněte v albu.

Barborčino zpívání

Ve středu 4. 12. proběhla ve škole pěvecká soutěž Barborčino zpívání. Jsme moc rádi, že žáci naší třídy byli velmi úspěšní a gratulujeme! Na prvním místě se umístila Julinka Knoblochová s krásnou a dlouhou koledou Já malý přicházím koledovat a třetí místo si vyzpíval Vojta Novosád. Z naší třídy se zúčastnily ještě Maruška Blahovcová, Nela Hudcová, Kačenka Kabátková a Sára Erbertová. Všem moc děkuji a oceňuji jejich odvahu, že dokázali předstoupit před početné publikum a krásně zazpívat.

 

Vánoce s Kulišákem

V úterý 3. 12. jsme poprvé vyrazili za kulturou do Liberce. Musím děti moc pochválit, v autobusu i v divadle se chovaly vzorně. Navštívili jsme divadelní představení Vánoce s Kulišákem v Naivním divadle v Liberci. Bylo to zajímavé a milé představení, které se dětem líbilo a navodilo v nás tu správnou adventní atmosféru očekávání Vánoc.

 

Den v Písmenkovém království

Za sedmero horami a sedmero řekami se rozprostírá Písmenkové království. Tam žije mladý král Slabikář a královna Abecedka. Každý rok chce Abecedku odnést zlý černokněžník,….

Takhle nějak začalo naše pondělní ráno, 25. listopadu. Všichni prvňáčci byli požádáni, aby se pokusili splnit těžké úkoly a Abecedku tím zachránili. Museli splnit 5 úkolů, za každý dostali kouzelný klíč. Hledali písmenka, skládali písmenková lota, lovili rybičky (slabiky), přiřazovali slova k obrázkům,… Celé dopoledne se hodně snažili a klíče získali.

Pak jsme byli pozváni do královské komnaty, kde nás přivítala sama veličenstva - král Slabikář a královna Abecedka. Za to, že jsme splnili úkoly, dali nám část královského pokladu a každému nejvzácnější knihu Písmenkového království, Slabikář. Na závěr jsme složili slib, že budeme číst poctivě a pravidelně, abychom se naučili všechna písmenka.

Doufejme, že ze všech prvňáčků budou dobří čtenáři, kteří alespoň někdy dají přednost knížce před televizí nebo počítačem.

 

Hurá, hurá, hurá! Dnes, 18. listopadu, jsem předala prvních šest osvědčení pro písaře perem! Doufám, že jim půjde psaní stále tak hezky jako dosud a gratuluji.

Taky se nám dnes vrátil Přemeček z lázní. Jsme moc rádi, že už je mezi námi!

Přivezl nám lázeňské oplatky, to byla dobrota!

 

Čas jablíčkových vůní,

to je název projektu, který nás poslední říjnové dny ve škole provázel. Nejdříve jsme v hale hráli hry, tančili a zpívali o jablíčkách, pak jsme se pokoušeli vyšplhat na strom (na tyč) a získat tak jablíčka. Nejúspěšnější lovci jablíček byli Káťa a Denis, kteří otrhali jablíčka až úplně nahoře. Jablíčka získala také Anetka H., Julinka, Tomášek, Esterka, Tedýsek a Maruška. Ostatní musí ještě hodně posilovat a trénovat, aby za rok už alespoň kousek vylezli.

Ve třídě jsme si jablíčka prohlíželi, určovali některé odrůdy, voněli jsme k nim a také jsme je ochutnávali. S jablíčky jsme četli, skládali slabiky, lepili slabikový domeček. Naučili jsme se nové písmenko O, které jako jablíčko také vypadá. Jablíčka jsme počítali, srovnávali podle velikosti a barev. Skládali jsme jablíčkové puzzle, to se některým úplně nedařilo, ale většina z nás to nakonec zvládla. Ve výtvarné výchově jsme zavařovali nejen jablíčka, ale všechny podzimní plody přírody (Vojta dokonce i spinosaura). Všichni jsme si jablíčka vystříhali a nalepili do košíku, který jsme si ozdobili mašličkami.

Druhý den jsme se ve školní kuchyňce nejdříve učili, jak se drží a používá škrabka, kterou jsme někteří drželi v ruce poprvé. Nakonec jsme všechna jablíčka zvládli oloupat i nastrouhat a povedlo se nám upéct čtyři štrůdlíky. Dobře jsme je v troubě hlídali a pak nám všem moc chutnali.

V pátek jsme ještě vyhledávali, vystřihovali a lepili talíř zdraví a tiskali jsme jablíčka na náš jablíčkový ubrus. Celé dva dny jsme pracovali v trojicích a myslím, že se nám celkem dařilo. Máme za sebou velký kus práce. Nejvíce se nám líbilo pečení a ochutnávání :-)

Další fotky si prohlédněte v albu.

Pohádková škola

Ve čtvrtek 26. 9. se uskutečnil celoškolní projekt Den pro zdraví. Každoročně žáci 9. tříd připravují pro prvňáčky pohádkový park. Letos nám bohužel počasí nepřálo, proto jsme byli v pohádkové škole.

Deváťáci si připravili mnoho zajímavých úkolů, které děti plnily. Lovily rybičky, třídily odpad, běhaly překážkovou dráhu, házely míčky na cíl, hledaly trpaslíky,... Odměny za splnění úkolu jim předávaly různé pohádkové postavy. Dětem se úkoly i pohádkoví průvodci moc líbili, proto velmi děkujeme deváťákům, že pro nás tuto akci připravili.

 

Náš první pohádkový týden ve škole

Každý nový školáček se musí nejprve ve škole zorientovat, poznat její zákoutí a také se seznámit s pravidly, která ve škole dodržujeme. To všechno a ještě mnoho dalšího jsme se naučili první týden s naším projektem Pohádkový týden. Každý den jsme si přečetli jednu známou českou pohádku a s ní jsme poznávali mnoho nového.

Nejprve jsme s Mařenkou a Jeníčkem bloudili hlubokým lesem (školou), navštívili jsme jiné třídy, paní ředitelku a paní sekretářku, které nám poradili, kudy se vydat na další cestu. Hráli jsme hry, vyráběli perníky na perníkovou chaloupku, také jsme kreslili čarodějnici vlasy. Protože jsme chytré děti, čarodějnice nás neupekla a my jsme se mohli v pořádku vrátit domů.

S Budulínkem jsme se učili poslouchat a dodržovat dohodnutá pravidla. Počítali jsme lištičky, zpívali jsme a všechny lišky jsme pochytali a strčili do pytle. Malovali jsme také náš první diktát a dostali jsme samé jedničky.

S Červenou Karkulkou jsme vyzráli na vlka, i když to nebylo jednoduché. Z Karkulčina košíčku jsme se zavázanýma očima poznávali hmatem a chutí, co nese babičce dobrého. Pracovali jsme v malých skupinkách, skládali jsme obrázkovou osnovu pohádky a také jsme ji všichni společně vyprávěli.

Celý týden jsme zkoumali, co všechno to nosíme v taškách a k čemu je to dobré. Učili jsme se uklízet si své věci. Snažili jsme se být k sobě ohleduplní a pomoci kamarádovi, pozdravit, poděkovat, zkrátka učili jsme se, jak má vypadat správný školák. Někomu se to dařilo lépe, někomu trochu hůř, ale budeme se snažit a brzy z nás ze všech budou vzorní školáci. Celý týden jsme si užili hodně radosti a smíchu a já doufám, že nám vydrží i nadále.

Další fotky prohlížejte pomocí odkazu úplně na začátku naší stránky:-)

 

 

 

2. 9. jsme se všichni setkali na slavnostním zahájení školní docházky našich prvňáčků na radnici, a pak jsme se šli podívat do naší třídy. Protože první den ve škole je vždy den trošku hektický a pro všechny náročný, znovu zde připomenu nejdůležitější údaje.

Vyučování začíná v 7.40 hodin, ale sejdeme se kolem půl osmé v šatně!

Celý první týden učíme pouze do 10.20 hodin (pak děti odcházejí v doprovodu rodičů domů nebo do jídelny a ŠD).

První týden věnujeme pohádkám a poznávání školy.

Celý týden mohou děti přinášet své věci a pomůcky na vyučování, vše podepsané! Prosím Vás také o vyplnění údajů do všech dotazníků, přihlášek a souhlasů, které Vám budu postupně posílat. Další důležité informace máte napsané v žákovské knížce nebo na papíru, který byl do ŽK vložen, ale pokud byste něčemu nerozuměli, klidně mi napište e-mail a já se pokusím co nejdříve odpovědět. Mojí adresu i telefonní číslo máte opět uvedené v ŽK. Také nás již brzy čeká třídní schůzka, bude 17. 9., a tam budeme mít prostor na upřesnění nejasností.

Zapomněla jsem se zmínit o sběru papíru, který naše škola organizuje. Každá třída dostane na konci školního roku 1Kč za každý kilogram, který odevzdá. Ráda bych Vás tímto požádala o spolupráci. Sbírejte s dětmi papír doma, u babiček, tetiček, sousedů,... Finanční prostředky využijeme buď na školní výlet nebo na nákup pomůcek, odměn,... První sběr bude pravděpodobně již v měsíci září (termín upřesním).

Těším se na spolupráci s dětmi i s Vámi rodiči. Přeji krásné dny, Martina Růžičková