archiv 2014/2015

CO JSME ZAŽILI

 

Poslední školní týden

Na závěr školního roku nás čekalo především velké stěhování, které jsme s vypětím všech našich sil i sil pana školníka a deváťáků, úspěšně zvládli. Naši novou třídu čeká ještě malování, a pak už se na nás bude v září těšit.

Kromě stěhování jsme odehráli další představení naší Karkulky pro třeťáky a páťáky. Povedlo se nám a sklidili jsme velký potlesk.

 

Ve středu nás navštívili liberečtí hasiči s preventivním vzdělávacím programem. První část programu probíhala ve škole, kde nám pan Roman Kupec povídal o nebezpečích, která na nás číhají a jak se v určitých nebezpečných situacích máme zachovat, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, vyzkoušeli jsme si, jak máme zavolat pomoc telefonem a mnoho dalších důležitých informací. Pak jsme navštívili hasičskou zbrojnici v Českém Dubu. Tam na nás čekal pan Oldřich Laufke, který nám předvedl všechna hasičská auta i jejich vybavení, které hasiči při svých výjezdech využívají. Oblékl si speciální nehořlavý oblek i s dýchacím přístrojem, mohli jsme se podívat termokamerou a dozvěděli jsme se podrobnosti o zásazích hasičů při požárech a při záchraně lidských životů. Celé dopoledne bylo moc zajímavé a my už se těšíme na další návštěvu, tentokrát u hasičů v Liberci, kam jsme byli pozváni. Oběma pánům moc děkujeme!

 

Dubák roku - tak se jmenuje ocenění, které bylo letos poprvé předáno úspěšným žákům naší školy. Ve čtvrtek 25. 6. jsme nejdříve všichni naposledy zvonili deváťákům na jejich cestě na rozloučení s naší školou, které proběhlo na radnici. V 10 hodin začali žáci naší školy zaplňovat sokolovnu. Děti z prvního stupně byly připraveny i se svými učiteli doprovodit celý program písničkami a žáci druhého stupně obsadili všechny židle i lavičky, sokolovna praskala ve švech. Ocenění byla předávána v kategoriích Dubák - vědec, sportovec, skokan roku a osobnost roku 2015, zvlášť pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Nás všechny moc potěšila nominace našich dvou spolužáků, a to Vojty Novosáda a Julinky Knoblochové v kategoriii Dubák - vědec, za úspěšné umístění v matematické soutěži. Na nejvyšší ocenění to zatím nebylo, ale uvidíme v dalších letech. Krásné ceny předávali pan starosta Jiří Miler, generální ředitel firmy Lukov pan Tomáš Lukeš a pan ředitel Jan Goll.

 

Vysvědčení - v pátek 26. 6. konečně přišel ten dlouho očekávaný den našeho letošního vysvědčení. Nejdříve jsme rozdávali ceny za sběr papíru, sběr recyklovatelných surovin, za naši celoroční soutěž Učíme se s Rozárkou, a také za čtenářskou aktivitu. Nakonec jsem rozdala krásná vysvědčení a pochvaly za celoroční práci ve druhé třídě. Všechny děti musím moc pochválit, i když někteří budou muset příští rok hodně přidat, aby jim takové vysvědčení zůstalo. Všem děkuji za krásné kytičky a dárečky, udělaly mi velkou radost.

 

Mokré vysvědčení

V pátek 19. 6. jsme se naposledy vydali autobusem do Stráže pod Ralskem do místního bazénu. Jezdívali jsme tam od konce března na výuku plavání. Po celou dobu výuky byly děti rozděleny do 4 družstev podle svých schopností. Učily se základní plavecké styly, potápět se, plavat pod vodou, ale také si hodně hrály, saunovaly se a užívaly si vodních radovánek. Na poslední lekci musely všechny děti předvést, co se naučily. Snažily se uplavat co nejdelší vzdálenost. Každý pak podle svého výkonu získal diplom s želvičkou, kapříkem nebo delfínem. Pak už jsme se rozloučili s plavčíky a rychle jsme se vydali za sladkou odměnou. Navštívili jsme místní zmrzlinárnu, kde všichni dostali zmrzlinu za penízky ze sběru papíru. Bylo těžké vybrat si z mnoha desítek druhů. Parádně jsme zakončili náš plavecký kurz a už se těšíme na podzim, kdy budeme s výukou pokračovat.

 


Koncert žáků ZUŠ

Ve čtvrtek 18. 6. jsme přijali milé pozvání na koncert žáků ZUŠ. Shlédli jsme vystoupení klavíristů, kytaristů, flétnistů i zpěváků. Koncert se nám moc líbil, obdivovali jsme píli a um některých našich spolužáků. 

 

Besídka II. A

Ve čtvrtek 11. 6. jsme rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům ukázali, co vše jsme se v tomto školním roce naučili. A nejen to, vše jsme proložili písničkami a básničkami, a nakonec jsme zahráli minioperku pánů Svěráka a Uhlíře. Červená Karkulka v našem podání měla velký úspěch. Občas se vloudila i nějaká ta chybička, ale tu nám obecenstvo určitě odpustilo. Na konci nás opět čekala sladká odměna v podobě výborného dortu od paní Erbertové. Moc jsme si pochutnali. Předali jsme rodičům vlastnoručně vyrobené srdíčko a všichni jsme spokojeně odešli domů.

 

Okamžiky života - výstava pana L. Novosáda

Začátkem června jsme navštívili zajímavou výstavu fotografií Lubomíra Novosada v Husově sboru. Jednalo se o snímky zachycující mnohdy dramatické okamžiky, při kterých šlo doslova o život. Pan Novosád se totiž zabývá fotografováním zajímavých situací z moto závodů. Rychlost jezdců na pořízených snímcích dosahuje mnohdy přes 200 km/h. Pozitivní na snímcích je, že všechny zachycené nehody a karamboly dopadnou dobře a závodníci odcházejí "po svých" nebo jen s drobným zraněním. Snímek s názvem Hadí muž byl dokonce oceněn na prestižní fotografické soutěži Zlaté oko v roce 2013 jako nejlepší snímek pořízený na závodech v ČR. Děkujeme panu Novosádovi za zajímavé povídání a přiblížení atmosféry motoristických závodů a paní Havelkové za milé přijetí na půdě Husova sboru. 

 

Náš školní výlet do Klokočských skal

V úterý 19. 5. ráno pro nás přijel Vašek Řídký autobusem a mohli jsme vyrazit do Klokočských skal. V Turnově k nám přistoupila paní kastelánka Hlubučková z hradu Rotštejn a navigovala nás do vesničky Klokočí. Nejdříve nás seznámila s trochou historie a povyprávěla nám pověst o vzniku Klokočských průchodů. Po krátkém povídání jsme se vydali vzhůru do skal. Po červené turistické značce jsme po 115 schodech vystoupali Klokočským průchodem na vrcholky okolních skal. Výstup byl strmý a pěkně jsme se zadýchali, ale naskytl se nám krásný pohled na malebné okolí a vrch Kozákov s rozhlednou. Pokračovali jsme po žluté k největší pískovcové jeskyni Českého ráje Postojné. Odložili jsme batůžky, vytáhli jsme baterky a čelovky a už jsme prolézali úzkým otvorem do jeskyně. Všechny nás překvapila její velikost a když jsme se řádně rozkoukali, začalo teprve pořádné jeskyňářské dobrodružství. Prozkoumali jsme snad každý kousek jeskyně. Děti lezly po kolenou, plazily se po břiše, nadšené výkřiky se ozývaly ze všech koutů. Jeskyně všechny nadchla, vůbec se nám nechtělo vylézt ven. Dost jsme se zdrželi, ale čekala nás ještě cesta na hrad. Z jeskyně vylézaly děti obalené pískem od hlavy po paty. Po důkladné očistě a krátké svačince jsme pokračovali cestou ve skalách. Občas jsme se odvážně rozhédli ze skalních vyhlídek, byla to opravdu vyška! Zdolali jsme mnoho pískovcových schodů vzhůru a zase dolů, a tak mnohokrát dokola, až jsme dorazili k Rotštejnu. Paní kastelánka už pro nás připravila oheň, tak jsme měli za chvilku buřty opečené. To byla dobrota! Nechyběla ani chvilka her a honiček v podhradí. A pak už nás paní kastelánka zavedla do hradu. Nejdříve jsme museli navléknout pláštěnky, protože začalo pršet. Pak už jsme poslouchali základní informace o historii hradu, podívali jsme se do hradní kuchyně, poznávali jsme bylinky v hradní zahrádce, odhadovali jsme hloubku studny a vystoupali jsme po vysokých schodech na zbytky věže, odkud byl krásný výhled do širokého okolí. Nakonec jsme si zasoutěžili ve skupinkách v poznávání rostlin a nakoupili jsme nezbytné suvenýry. Pak jsme se rozloučili a vydali se pěšky k autobusu.

Protože začalo opravdu dost pršet, nepokračovali jsme v našem plánu rozhlédnout se do kraje z rozhledny na Kozákově. To nám ale nevadilo, výlet se nám vyvedl a plni dobré nálady jsme se vydali na cestu domů. Moc děkujeme Vaškovi Řídkému za pohodovou jízdu autobusem. Chválím také všechny výletníky, protože byli ukáznění a v pohodě, proto jsme si výlet pěkně užili.

 

Naivní divadlo v Liberci

V pondělí 11. 5. jsme se vydali do Naivního divadla v Liberci na krásné nové představení Kapela jede aneb není pecka jako pecka. Prožili jsme celé dopoledne plné písniček a homonym. Představení bylo totiž plné slov, která stejně znějí, ale mají různý význam. Hodně jsme se nasmáli a moc se nám líbilo.

Čarodějná škola

Ve čtvrtek 30. dubna se v naší škole objevilo velké množství čarodějnic a čarodějů, kteří přiletěli na svůj tradiční čarodějný rej. V prvních a druhých třídách totiž probíhala čarodějná výuka, kterou vedly zkušené čarodějky. Nejdříve jsme se museli navzájem představit. Proběhla módní přehlídka, kde se každý účastník představil, sdělil obecenstvu, kde bydlí, kolik je mu let a z čeho nejraději vaří své lektvary. Dále jsme si připomněli starou tradici pálení čarodějnic, vyplňovali jsme do pracovních listů chybějící informace. Také jsme si četli o čarodějnicích Alfonsii Strašlivé a její kamarádce Eugénii Bouřlivé. Pak jsme počítali čarodějné příklady. Pouze ten, kdo vše spočítal správně, mohl se zúčastnit slavného tradičního závodu v letu na koštěti. Čarodějům a čarodějkám pomáhali jejich zvířecí mazlíčkové (kocouři, myšky, netopýři,...), proto vše správně vyřešili a šlo se závodit. Závod to nebyl jednoduchý, ale nikomu se nic nestalo, nezlomilo se ani jedno koště a všichni dorazili do cíle. Nakonec si každý namaloval svůj portrét, který je vyvěšen na chodbě školy. 

Čarodějné dopoledne rychle uteklo. Všichni jsme si řádně zařádili a mnoho nového z čarodějných dovedností naučili. Moc chválíme všechny čarodějky a čaroděje za jejich vzorné chování. Velkou pochvalu si zaslouží také všichni rodinní příslušníci, kteří pomáhali s přípravou kostýmů. Rok rychle uteče a my už se těšíme, jak si zase na příštím čarodějném reji zakouzlíme.

MASOPUST

V prvouce poznáváme staré i nové tradice, proto jsme náš další projekt věnovali zimním radovánkám v maskách - masopustu. V pondělí 16. a v úterý 17. února jsme četli, kdy a jak masopust lidé dříve slavili, co o masopustu nesmělo chybět,... V křížovkách jsme vyluštili názvy tradičních masopustních masek, počítali jsme masopustní slovní úlohy, četli jsme a odpovídali na otázky, naučili jsme se masopustní říkadla a básničky, zpívali a tančili jsme, a nakonec jsme ve skupinkách odpovídali na testové otázky. Úterý bylo věnováno pečení vdolků v kuchyňce. Nejdříve jsme si napsali recept, odměřili potřebné množství ingrediencí, sledovali jsme práci kvasinek v kvásku, a pak už jen míchali a míchali, aby bylo těsto krásně vláčné. Když těstíčka kynula, my jsme nezaháleli a šli jsme se čtvrťáky do haly, kde jsme tančili, hráli hry, dali jsme si masopustní rozcvičku, prostě jsme si řádně zadováděli. Pak už jsme spěchali zase do kuchyňky a dopekli jsme vdolečky. Nakonec jsme je ozdobili marmeládou a tvarohem, a pak už jsme mlsali. Moc se nám povedly a někteří měli tvaroh od ucha k uchu. Mňam, to byla dobrota!

 

ROK, MĚSÍC, TÝDEN, DEN

V prvouce jsme se celý leden zabýváme ročními obdobími, měsíci, dny v týdnu,...Nový rok jsme zahájili malým shrnutím roku 2014 a dali jsme si předsevzetí do roku nového. Každý si zkusil uvědomit, co nového se v minulém roce naučil, co zažil zajímavého, co by naopak zažít už nechtěl a co si chce vyzkoušet nebo se naučit v roce 2015. Učili jsme se měsíce dělit do ročních období, popsat změny v přírodě, v počasí, v životě zvířat, ptáků i rostlin. Po prázdninách jsme si do školy přinesli různé druhy kalendářů, rozdělovali jsme naše kalendáře na stolní, nástěnné i poznámkové, zjistili jsme, co všechno v kalendářích můžeme vyčíst. Na závěr celého našeho učení jsme si vyrobili třídní nástěnný kalendář. Pracovali jsme ve dvojicích, někteří i samostatně. Musím děti moc pochválit, protože téměř všichni pracovali samostatně, v klidu a na výsledku je to vidět. Kalendář teď zdobí chodbu naší školy a my všichni jsme na něj náležitě hrdí:-)

 

Čteme o tučňácích

29. ledna, než jsme se dostali k rozdávání pololetního vysvědčení, jsme dopoledne trávili s tučňáky. Pracovali jsme ve skupinách. Nejdříve každý z nás vyplnil pracovní list a ten samý jsme pak vyplňovali podruhé, když jsme si přečetli článek v encyklopedii. Informací jsme získali hodně a téměř všechny otázky jsme zodpověděli. Hledali jsme obrázky a informace také na internetu. Pak si každý udělal svého krásného tučňáka a nakonec jsme všichni dostali vysvědčení a vesele jsme odcházeli domů, protože nás čekají pololetní a jarní prázdniny.

 

Měřím, měříš, měříme

V matematice jsme poznali základní jednotky délky a měřidla, kterými délku můžeme měřit. Na jednu lednovou hodinu geometrie jsme si všichni přinesli nějaké délkové měřidlo a měřili jsme a měřili. Měřili jsme třídu a její vybavení, kamarády i každý sám sebe. Vše jsme poctivě zapisovali do pracovních listů. 

 

Beseda s Petrem Holánem

6. 1. jsme se zúčastnili besedy s p. Petrem Holánem, který nám přivezl ukázat několik svých knížek. Nepřijel sám, opět ho doprovázela fenka hrubosrstého jezevčíka Kvída. Pan Holán nám přečetl kapitolu ze své poslední knížky o štěňátkách. Poslouchali jsme pozorně, s autorem jsme si hezky popovídali. Nakonec jsme si Kvídu všichni pohladili, byla moc hodná. Kdo by měl zájem, může si knížku koupit za 150,- u paní učitelky Řídké.

 Vánoce 2014

19. prosince jsme byli naposledy ve škole v roce 2014. Třída byla krásně vyzdobená, stromeček zářil a s ním i my všichni, když jsme viděli, kolik dárečků pod ním na nás čeká. Ráno jsme si vyrobili přáníčka. Pak už jsme jen zpívali, hráli hry, ochutnávali cukroví a samozřejmě jsme rozbalovali dárečky. Než jsme šli domů, měli jsme čas si zahrát nové hry a prohlédnout encyklopedie a knížky, které jsme našli pod stromečkem. Moc děkujeme panu Bergmanovi, který nám stromeček přinesl, a také paní Novosádové a manželům Gláserovým za sponzorské dary, které byly použity právě na nákup encyklopedií. Nakonec jsme si popřáli krásné Vánoce a už jsme se jen těšili na ty nejkrásnější svátky v roce.

 

Návštěva rybárny

Středeční ráno 10. 12. bylo opravdu mrazivé. Stále jsme vyhlíželi sluníčko, které by mráz trošku zmírnilo, ale neukázalo se. Navlékli jsme na sebe teplé bundy, rukavice a čepice a vydali jsme se na rybárnu v Českém Dubu. Tam už na nás čekal pan Václav Nedvěd, který nás pozval na prohlídku líhně. Ukázal nám, jak rybáři pomáhají s rozmnožováním původního druhu pstruha potočního. Dozvěděli jsme se, že na podzim rybáři vyloví pstruhy z Ještědky a Rašovky a převezou je do líhně, kde pstruhy vytírají a poté se starají o plůdek a na jaře i o malé pstroužky. U nás by se sice dokázali rozmnožit sami, protože máme čistou vodu, ale naši rybáři dodávají malé rybky rybářům z krajů, kde se množení nedaří. Prohlédli jsme si také veliké pstruhy duhové. Už víme, že to není původní český druh, ale že je to ryba dovezená z Ameriky. S rozmnožováním musejí pomáhat rybáři, protože samotným se to v přírodě nedaří. Je to ryba určená především k jídlu. Na rybárně mají také kapry, na kterých si mnozí z nás o Vánocích pochutnají.

Návštěva rybárny byla velmi zajímavá. Moc děkujeme panu Václavu Nedvědovi za zajímavé povídání a budeme se těšit na jaro, kdy se půjdeme podívat na malé pstroužky.

Andělská škola

Adventní čas je tu, proto začínáme slavit naše nejkrásnější svátky. 5. prosince nás opět navštívila známá trojice Mikuláš, anděl a čert (teda čertů bylo víc), ale my jsme se letos báli jen trošku, protože jsme byli také andílci. V pátek se naše třída změnila v andělskou školu. Nejdříve se andílci museli naučit kouzelnou formulku a odříkat ji zpaměti při odemykání andělské brány. Pak už se brána otevřela a andílek mohl vstoupit do andělské školy, kde na něj čekal první úkol, vyrobit si obláček. Když se do školy dostali všichni andílci, vyučování začalo naplno. Každý andílek dostal andělské vysvědčení, na které sbíral razítka za každý splněný úkol. Mohl si vybrat čtení, psaní, počty, tvořivost, obratnost a hodnotilo se také chování. Nejúspěšnější andělé byli odměněni. Největší úspěch měla disciplína andělské obratnosti – pojídání zavěšené sušenky. Celé dopoledne nám vyhrávala andělská hudba a všem nám bylo přímo andělsky.

Moc děkuji všem rodičům za krásné masky a andělské klíče.

 

Den svatého Martina

Přestože 11. 11. ani letos nepřijel Martin na bílém koni, my jsme si jeho svátek náležitě užili. Povídali jsme si a skládali pranostiky, které se k tomuto dni vztahují, doplnili jsme je ilustracemi. Nejvíce nás zaujala legenda o svatém Martinovi, kterou jsme si přečetli. Dozvěděli jsme se, kdy se Martin narodil a kde, že se stal vojákem a vždy jezdil na svém bílém koni. Byl to dobrosrdečný člověk, který myslel nejen na sebe, ale hlavně na ostatní. Z toho bychom si všichni měli vzít příklad. Také už víme, proč se pečou svatomartinské husy a makové rohlíčky. Legendu jsme zkusili ztvárnit formou leporela či komixu. Zjistili jsme, že to není úplně jednoduchá práce. Odpoledne jsme malovali Martina a jeho bělouše a druháci si připravili lampiony na večerní Slavnost světla.

 

Koncert o vývoji hudby

V pátek 7. 11. jsme s dětmi navštívili koncert houslisty pana Lamače, který nám v krátkosti pověděl zajímavosti z historie hudby. Především nám ale krásně hrál na housle skladby známých mistrů Vivaldiho, Beethowena, Bacha, Mozarta, Dvořáka a Smetany. Nakonec nám pan houslista zahrál společně s Vojtou Novosádem skladbu Ave Maria. Vojtu moc chválím, šlo mu to výborně bez not a bez přípravy.

 

BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ

Všichni máme rádi pohádky a v naší třídě si občas do nějaké pohádky na chviličku zaskočíme. Ve čtvrtek a v pátek před podzimními prázdninami jsme se vydali do Bramborového království. Nejprve museli všichni zaplatit vstupenku, 4 zajímavé brambory. Každý pak vybral svou nejkrásnější bramboru do soutěže Miss brambora. Brambůrky jsme řádně upravili, krátce je představili členům poroty, napsali a nakreslili jsme jejich soutěžní kartu. Pak už proběhlo tajné hlasování a vyhlašování Miss a Missák brambora.

Na soutěž přišli také členové královské rodiny. Naši umělci nakreslili jejich portréty a jejich oblečení jsme vyzdobili bramborovými tiskátky. Všechny skupinky pracovaly výborně a portréty se povedly. Všechny teď zdobí chodby naší školy. 

V matematice jsme počítali bramborové příklady a slovní úlohy a brambory nám posloužily jako výborná názorná pomůcka. V češtině jsme četli pohádku o princezně a doplňovali jsme rýmy do básničky. Ve skupinkách jsme hledali a slepovali části písničky, které byly schované na chodbě. Také jsme si ji zazpívali a zatančili.

V pátek jsme zjišťovali informace o rostlině, která nám tuhle pochoutku chystá - lilek brambor. Zjistili jsme odkud se k nám do Evropy dostala, jaké jsou části jejího těla a co to vlastně jíme, také že některé části jsou jedovaté, co z brambor vaříme,... Vše jsme zapsali do myšlenkové mapy.

Na závěr jsme se zúčastnili královské bramborové hostiny, na které se podávaly brambory na loupačku s máslem a tvarohem. Mňam to byla dobrota! 

_______________________________________________________________________________________________________________

Den s drakem

Podzim je v plném proudu, na vlastní kůži zažíváme změny počasí, krácení dnů a prodlužování nocí, oblékáme na sebe stále víc vrstev oblečení,...V hodinách prvouky si o podzimu hodně povídáme, čteme a zjišťujeme nové informace, malujeme a plníme úkoly z pracovního sešitu. Nemohli jsme také zapomenout na papírového draka, který se směje téměř ze všech podzimních obrázků.

 

Ve čtvrtek 16. října jsme celý den věnovali dráčkovi Moudráčkovi. S naším dráčkem jsme četli příběh o tom, jak malí kluci draky vyráběli a pouštěli, odpovídali jsme na otázky k článku. Každý z nás si svého papírového draka vyrobil a napsal o něm krátké povídání. V matematice jsme počítali příklady z dračího ocasu a lepili jsme podzimní matematický obrázek. Nakonec jsme si celého draka krásně omalovali a vyzdobili jsme si chodbu před třídou. Jen počasí nám moc nepřálo, tak jsme naše dráčky nemohli nechat proletět venku. Snad jim to tolik nevadí:-) My jsme si celý den hezky užili a hodně jsme si toho zopakovali.

 

Návštěva knihovny

V úterý 7. října jsme se vydali na návštěvu knihovny. Přivítala nás paní Tvrzníková, která nás s úsměvem provázela celým odpoledním vyučováním. Nejdříve jsme se dozvěděli základní informace o panu Sekorovi, připomínáme si letos 115. výročí jeho narození. Jednu ukázku z knížky Brouk Pytlík nám také paní Tvrzníková přečetla. Každý druháček pak dostal jednu knížku pana Sekory, prohlédl si jeho obrázky a kousek příběhu si také přečetl. Následovala krátká prezentace přečteného, což nebylo pro všechny jednoduché. Někteří se ještě úplně začíst do příběhu neumí, ale určitě se to pravidelným čtením zlepší.

Následovala prohlídka dětského oddělení. Díky ní už trošku víme, jak se knížky v knihovně třídí a rovnají do regálů, kde které knížky najdeme,…. Každý jsme si vybral knížku, která by se nám mohla líbit, a zase jsme četli a prohlíželi. Nakonec jsme společně hádali názvy básniček pana Kratochvíla, které nás hodně pobavily. V knihovně nám prostě bylo prima a určitě se tam brzy zase vydáme.

 

VÝSTAVA LOUTEK

Děkujeme loutkařům z divadelního souboru Ještěd za pozvání na krásnou výstavu loutek a kulis z jejich pohádek. Ve středu 10. 9. jsme ji navštívili v Podještědském muzeu. Zaujaly nás krásné loutky i jiné rekvizity, nejvíc se dětem líbila saň. Všechny loutky byly krásné a my jsme vzpomínali, která představení jsme navštívili. Děkujeme za pozvání a přejeme celému souboru ještě hodně krásných představení a rozsmátých diváků.

 

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA

V pátek 5. září jsme se vydali na poznávání přírody. Nejdříve jsme se s dětmi ze II.B rozlosovali do skupinek, ve kterých jsme pracovali celé dopoledne. Každá skupinka dostala desky s pracovním listem a sáček na sběr přírodnin. Vydali jsme se na cestu Alejí K. Světlé na příjemnou procházku. První svačinovou zastávku jsme si udělali "Na spravedlnosti", posilnili jsme se svačinkami od maminek, pozorovali jsme Ještědský hřbet, nejvyšší horu okolí Ještěd, Javorník, zjistili jsme na které světové strany jsou Starý, Malý a Český Dub. Pak jsme se vydali lesní pěšinou a sledovali jsme tok malého potůčku, který nás dovedl až prameni. Dali jsme si doušek vody ze studánky a pokračovali jsme lesem Ke křížku. Cestou jsme sbírali a poznávali listy listnatých stromů a větvičky z jehličnanů. Poznávali jsme jejich plody a šišky. Našli jsme hodně hub, některé byly opravdu výstavní kousky a vy si je můžete prohlédnout v albu. Celou cestu se děti snažily co nejlépe odpovědět na otázky v pracovním listu. Povídali jsme si o tom, jak se máme v lese chovat, co nám les poskytuje a jak se o něj a jeho obyvatele můžeme starat.

 

Po krátkém odpočinku jsme šli do lomu, a pak už nás čekala dlouhá cesta po prosluněném Žižkově až ke škole. Někteří z nás už byli trošku unavení, ale statečně jsme dorazili do cíle. Byl pátek, tak jsme měli na načerpání nových sil celý víkend.

 

V pondělí jsme ještě vylepili nasbírané přírodniny a zopakovali jsme si názvy stromů, hub a zvířat, která v lese žijí. Julinka s Leonkou nám pověděly pověst o tom, jak vznikl název vrchu Zabitý a postupně nás všechny skupinky "pozvaly na návštěvu" a ukázaly nám svou páteční práci. 

 

Chtěla bych všechny děti moc pochválit za výbornou práci, počasí bylo taky na jedničku, jen nožky trošku bolely:-)

_________________________________________________________________________

JÁ A MOJE TŘÍDA

To je název prvního třídního projektu v tomto školním roce. Jak už název napovídá, zabývali jsme se sebou samým. Letos nás po celý rok bude provázet osobnostní a sociální výchova, budeme se snažit posilovat vzájemné vztahy ve třídě, zlepšovat její klima, aby se nám všem ve třídě líbilo a krásně se nám učilo a tvořilo.

 

Hráli jsme hry se jmény, protože máme nového žáka Sama, kterému přeji, aby se mu u nás líbilo a byl u nás spokojený. Musím ho pochválit, protože už za dva dny si zapamatoval jména všech spolužáků. Zkoušeli jsme se také poznávat jinými smysly, hádali jsme kamarády po hmatu, zapojili jsme i sluch. První den si každý vyrobil svého papírového dvojníka a zamýšlel se nad tím, jaké je jeho oblíbené zvíře, barva, koníček, jídlo a pití, každý si zjistil datum svého narození, namaloval celou svou rodinu a kamarády.

 

Druhý den jsme pracovali ve skupinách, učili jsme se kooperovat, plnit zadané úkoly, rozdělit si jednotlivé úkoly,... Metodou sněhové koule jsme se zamýšleli nad pravidly naší třídy. Loni jsem dětem musela trochu napovídat, ale letos už si třídní pravidla vytvořily úplně samy. Nakonec jsme se dohodli na jejich přesném znění, já jsem je napsala na lístečky, a pak už jsem se dali do tvoření. Namalovali jsme si naše třídní sluníčko a otiskem své ruky jsme potvrdili dodržování dohodnutých pravidel. Naše třídní vlajka už je zavěšena, aby nám připomínala, jak se máme chovat. Máme z ní radost, myslím, že se nám povedla. Teď už se jen všichni musíme snažit, aby nám bylo ve třídě hezky.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ahoj druháčci!                                    

Prázdniny se pomalu blíží ke konci a brzy už se uvidíme v naší třídě. V pondělí 1. září nás čeká jen jedna hodina, tašku ještě nechte doma a rodiče si Vás mohou vyzvednout před školou v 8.2O hod.

 Moc se na Vás těším a abychom měli všechno připraveno na to naše letošní učení, poproste maminky a tatínky, aby Vám do školních aktovek a kufříků připravili tyto pomůcky:

Aktovka - vybavený penál (pero, 2 obyčejné tužky (1 číslo 3 na rýsování), pastelky, guma), pravítko trojúhelník s ryskou, 4 obaly na malé sešity, 2 obaly na velké sešity, malý ručník a bačkory.

Cvičební úbor na TV – tepláky, triko s krátkým rukávem, cvičky, malý míček, švihadlo (zkontrolujte délku) - vše v látkovém sáčku.

Kufřík na VV – vodové barvy, temperové barvy, paleta na míchání barev, sada fixů, voskovky, mastné pastely Gioconda, modelína, velké lepidlo v tyčincedobře stříhající nůžky, sada štětců různé velikosti (určitě 1 silný plochý), kelímek na vodu, ubrus nebo igelit na lavici, košile nebo zástěrka – vše může být z loňského roku, jen zkontrolujte, zda něco nechybí.

Prosím o podepsání všech pomůcek.

Tak si ještě krásně prožijte konec prázdnin, užívejte sluníčka a čerstvého vzduchu, trochu sportujte, začněte chodit dříve do postýlek, malinko si připomeňte písmenka a 1. září ve škole!

                                                  Ahoj Vaše paní učitelka Martina Růžičková