V. B

 

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Filová

 

ROZVRH HODIN - školní rok 2017 / 2018

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí Čj Čj M Tv      
úterý Čj Aj M Vl-D   Vv Vv  
středa Aj M Čj Čj Hv      
čtvrtek Čj M Tv Čj      
pátek Vl-Z Inf Čj  Aj Čj    

 

 

Další vyučující: Mgr. Radana Plummer - Anglický jazyk
                         Mgr. Jana Yildirim - Hudební výchova
                         Mgr. Lenka Tichá - Vlastivěda(Z), Informatika
                         
 
 
 

Archiv