II. A

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Řídká    

  Dobrý den, vítejte na stránkách třídy II. A!

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.30-13.15 13.15-14.00  
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
pondělí HV ČJ M PR        
úterý ČJ M AJ Čtení   VV VV  
středa ČJ ČJ M PR        
čtvrtek TV  ČJ M Čtení                     
pátek ČJ TV M Čtení        

                                             

                                     

CO NÁS ČEKÁ:

Moji žáčci, druháčci !

 Letos nás bude provázet pejsek Baryk, který pro Vás bude mít připraveny soutěže a úkoly. Už se  na Vás také těší.  

   Výsledek obrázku pro já baryk

 

Aktuální učivo:

V matematice počítáme do 100 již s přechodem desítky, příklady typu 68+7, je tedy nutné umět bezpečně příklady s přechodem desítky do 20 - rychle a zpaměti. jen tak může dítě zvládnout těžší příklady do 100. V českém jazyce probíráme stále tvrdé a měkké slabiky a také párové souhlásky. Každou středu píšeme krátký diktát. Je možné si ho předem natrénovat, protože děti vždy v úterý dostávají písemný úkol z českého jazyka a věty či slovní spojení, které úkol obsahuje, jsou součástí diktátu. Je nutné dále pravidelně každý den číst! Čtení zasahuje i do ostatních předmětů, a když ho dítě bezpečně neovládá, tak se to odráží i v předmětech jako je prvouka, matematika, angličtina.

V angličtině probíráme lekci I´m hungry - slovní zásobu jídla, dále také hračky a lidské tělo. V prvouce stále probíráme čas - roční období, měsíce, hodiny a nyní také rodinu. Kdo má možnost, tak dejte dětem nějakou rodinnou fotografii.

 

 

 

 V pondělí 19. února nás přijela navštívit cimbálová kapela Réva ze Zlína. Společně jsme si zazpívali nejznámější lidové písně, poznali jsme hlavní hudební nástroje kapely, a také jsme soutěžili o ceny. A přestože je to cimbálová kapela, tak nás muzikanti přesvědčili o tom, že umí hrát nejenom lidové písně, ale také rock nebo vážnou hudbu, např. kapela Kabát či krásná píseň od Beatles Yesterday nebo úryvek z díla Má vlast od B. Smetany. Na závěr nechyběl ani čardáš a tanec na píseň kapely Kabát.

Navštívil nás masopustní průvod dětí z MŠ: Pěkně jsme si spolu zazpívali některé známé písničky, děti nás obdarovaly pečenými dobrotami a zavzpomínali jsme společně na léta strávená ve školce.

Zimní a valentýnská inspirace:

Novoroční aktivity: První školní den v novém roce jsme začali pozvolna, oslavovali jsme totiž příchod nového roku. V matematice jsme pomocí souřadnic bodů získali letopočet nového roku 2018.V českém jazyce jsme psali svá přání a cíle ,a pak jsme také vybarvovali obrázek psa, který je symbolem letošního čínského kalendáře. Pozvolna jsme se tak dostali do školního tempa a režimu.

                      

Vánoční besídka: Ve čtvrtek 21. prosince jsme měli třídní vánoční besídku. Nejprve jsme vyráběli vánoční přání, pak jsme si pochutnávali na vánočním čaji a cukroví, rozdávali jsme vánoční tombolu, dárečky. Hráli jsme různé hry, tančili a radovali se.

Děkuji moc těmto rodičům za příspěvek na vánoční nadílku - B.Zikmundové, V. Váňové,L. Fantové, H. Kučerové, E. Bulířové, manželům Kováčovým, Honzejkovým, Lacinovým, Červovým, Pavlů.

Veselé Vánoce, mnoho krásných okamžiků prožitých v kruhu rodinném a šťastný nový rok 2018!

 

FOTO ZDE:

 

Andělská škola: V úterý 5.12. nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Tento den jsme měli také další projektový den Andělskou školu. Všichni jsme se na chvíli stali anděly. Nejprve jsme si vyráběli z papíru nebeský obláček, na který jsme si napsali svoje andělské jméno. Později jsme po obláčcích chodili jako v nebi, nikdo nesměl šlápnout vedle, jinak by spadl z nebe rovnou na zem. Dále jsme četli a skládali text podle časové posloupnosti, skládali jsme zimní báseň, luštili jsme, co přinesl dětem Mikuláš. Opisovali jsme andělské přání a pak ho také ilustrovali, počítali jsme vánočního kapříka a také jsme výtvarně tvořili ozdobičku anděla.

Další foto ZDE:

Geometrie je zábava:

Další FOTO ZDE:

 

Konečně vysvitlo sluníčko, tak jsme šli poznávat krásy podzimu.

Hrajeme si s abecedou:

V úterý 26. září: NÁVŠTĚVA KNIHOVNY:  Místo odpoledního vyučování jsme vyrazili do místní knihovny. Paní knihovnice A. Tvrzníková pro nás měla opět připravený zajímavý program. Nejprve jsme se dozvěděli něco ze života spisovatelky A. Lingrenové a potom jsme si četli úryvek z její velice známé knihy Pipi dlouhá punčocha. Pak jsme luštili rébusy a přesmyčky a potom si každý vybral svoji knížku, do které se začetl. Dále jsme vyprávěli  ostatním, co hezkého jsme v knížce přečetli. Na závěr jsme byli odměněni záložkou do knihy, kterou využijeme při dalším čtení ve škole.

 FOTO ZDE:

PROJEKTOVÝ DEN - BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ: Ve středu 27. září jsme měli první projektový den v tomto školním roce. Vymýšleli jsme myšlenkovou mapu, jak asi vypadá Bramborové království, kdo tam žije, jaké jsou tam stavby, jídla, lidé... Potom jsme pomocí klíčových slov vymýšleli ve skupinách pohádku O Bramborovém království. Srovnali jsme vymyšlené příběhy s původní verzí pohádky. Dále jsme měli bramborovou matematiku - porovnávali jsme brambory podle velikosti, tvaru, barvy, počítali jsme bramborové pyramidy a slovní úlohy. Vybarvovali jsme podle geometrických tvarů bramborový zámek, vybarvovali jsme princezně poztrácené korálky a skládali jsme rozstříhané básně o bramborách a dále je ilustrovali. Nejvíce se však dětem líbila bramborová olympiáda, při které házely bramborou do košíku, nosily bramboru na lžíci, na hlavě či si s ní házely školku. Po olympiádě jsme vytvářeli z brambor postavy z bramborového království a také jsme z bramborových razítek tiskali zámek. Práce se nám opravdu povedly.

           

 FOTO ZDE: 

 

 

 

Seznam pomůcek pro letošní rok:

TV: tepláky, tričko, mikina, cvičky, malý míček, švihadlo - vše v látkovém sáčku. Igelitové tašky se trhají.

VV: tempery, vodovky, kelímek na vodu, štětce, olejové pastely, voskovky, ubrus, hadřík, zástěrku či staré tričko, slabý a silný černý fix, nůžky, lepidlo v tyčince, fixy - vše v kufříku. Spoustu věcí už děti mají, takže pouze vyčistěte a zkontrolujte. Co dosloužilo nahraďte novým.

Penál: pero, tužka, guma, trojhranné pastelky, nůžky, malé pravítko.

Třída:  malý ručník, polštář, bačkory

Všechny pomůcky dětem podepište, ať v případě ztráty víme, komu pomůcka patří.

V průběhu roku budeme číst knížku Já, Baryk od F. Nepila. Většina z Vás již  knížku má koupenou, takže ji mohou děti přinést. Kdo kupoval dětem i Encyklopedii od J. Žáčka, tak ji ve škole také využijeme. 

Doufám, že jsem na nic nezapomněla, vše doladíme na 1. třídní schůzce.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

 

 

 

 

Archiv

rok 2012/13

rok 2013/14

rok 2014/15

rok 2015/16

rok 2016/17