II. A

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Řídká    

  Dobrý den, vítejte na stránkách třídy II. A!

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.30-13.15 13.15-14.00  
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
pondělí HV ČJ M PR        
úterý ČJ M AJ Čtení   VV VV  
středa ČJ ČJ M PR        
čtvrtek TV  ČJ M Čtení                     
pátek ČJ TV M Čtení        

                                             

                                     

CO NÁS ČEKÁ:   

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN!

Pondělí 25.6. budeme s dětmi připravovat zmrzlinové poháry. Prosím rodiče, aby si děti přinesly ovoce na ozdobení svého poháru. Zmrzlinu a šlehačku zajistím.

Úterý a středa 26. - 27. 6. Pěší turistika či návštěva místního koupaliště - dle počasí. Ještě v pondělí upřesním dle předpovědi počasí.

S sebou: malý batůžek, svačinu, pití, čip na oběd a drobné na zmrzlinu. Samozřejmě vhodné sportovní oblečení a obuv. Dětem dám lísteček, zda se děti budou moci koupat.

Čtvrtek 28.6. Dubák roku - program deváťáků při vyhlašování osobností naší školy.Děti si odnesou domů bačkory.

Pátek 29. 6. předávání vysvědčení, konec vyučování 8:25. Desky s sebou.

PRÁZDNINY!!!!!!!!!!

 

Výsledek obrázku pro já baryk

 

  Konec školního roku!

Výlet na Ještěd: Ve čtvrtek jsme vyjeli lanovkou na Ještěd, kde jsme se kochali krásnými výhledy do krajiny, pak jsme šli Na Pláně, kde jsme si odpočinuli a občerstvili. Dále jsme sešli do Světlé pod Ještědem a odtud autobusem domů. Všichni to zvládli a také počasí nám konečně přálo!

Pohádka O dvanácti měsíčkách:

Páťáci nás potěšili pohádkovou operkou, která se nám moc líbila.

Mokré vysvědčení:

Poslední plavání byly děti zkoušeny z toho, jakými plavci se staly a kolik metrů zvládnou uplavat samy či s destičkou. Na závěr dostaly mokré vysvědčení, kde bylo zaznamenáno, kolik metrů uplavaly. Mohly tak získat delfína, kapříka či želvičku.

 

Besídka na oslavu dne maminek:

Pro maminky jsme si připravili pásmo básniček a písniček o maminkách. Na závěr jsme nacvičili krátkou operku Červená Karkulka. Pro maminky jsme měli připravené dárečky a na závěr nás čekal výborný dort, jak jinak než ve tvaru srdce. Další FOTO ZDE:

   

Školní výlet na hrad Kost:

Ve čtvrtek 17. května jsme se vypravili na hrad Kost, kde pro nás byl připraven pestrý program. Nejprve jsme zkoušeli lukostřelbu a pak také vrh sekerou. Dále jsme vyzkoušeli svou sílu v přetahování lana a po posilnění svačinou jsme odešli na prohlídku hradu. Na závěr nás čekalo humorné představení dvou rytířů, pak samozřejmě nakupování suvenýrů a také výborný oběd. Další FOTO ZDE:

 

Tomášek měl narozeniny. Děkujeme za výborný dort. Vše nej, nej!

PLAVÁNÍ:

Den Země: Výlet do lesoparku Horka a pěší túra zpět do Českého Dubu.

Recyklohraní: Program s ekologickou tematikou.

 

VESELÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ, SLUNÍČKOVÉ JARO!

Den podle Ámose: Jako každý rok jsme oslavili Den učitelů tak, že jsme si vyměnili role s žáky našich deváťáků. Měli tak možnost vyzkoušet si roli učitelů a připravit si pro mladší spolužáky program. V naší třídě vyučovala Kája, Kačka a Bára a učení jim pěkně šlo. Připravily si pro děti poznávání jarních květin, pak si děti také trochu netradičně - pomocí své dlaně, namalovaly krásný tulipán. Žáci počítali, výtvarně tvořili a hráli hry. Dopoledne uteklo jako voda a my budeme vzpomínat na společně strávené chvíle. Děvčata, děkujeme!

Velikonoční tvoření a Den podle Ámose.

 

            

Zdraví dětem: V úterý 27. 3. jsme měli program zaměřený na zdravý životní styl a zdravou a vyváženou stravu. Celý program byl motivován příběhem o dvou kamarádech Zdravíkovi a Jedlíkovi. Zdravík pozval svého kamaráda na dědečkovu farmu, kde mu ukázal, jak má zdravě jíst a také se dostatečně hýbat. Děti se tak dozvěděly spoustu zajímavostí o zdravém stravování a pitném režimu. Co by určitě nemělo chybět v jejich jídelníčku a čeho by se měly naopak vyvarovat. Kreslily obrázky, zpívaly, třídily ovoce a zeleninu a lepily obrázky zdravých potravin, které by neměly chybět v jejich stravování. Na závěr získali žáci Diplom - Zkus to zdravě a také omalovánky, které jim budou dnešní dopoledne připomínat.

 

Návštěva místní policejní stanice: V pondělí 26. 3.jsme s dětmi navštívili českodubskou policejní stanici, kde si děti mohly prohlédnout vybavení policistů. Denisa Jandusová se svým kolegou nám povídali nejen o práci policistů, ale také o našem bezpečí. Na závěr naší návštěvy si děti mohly prohlédnout policejní dodávku a byly odměněny skládačkou policejního auta.

Kamarádi se mají rádi: Před jarními prázdninami jsme si udělali projektový den, který se zaměřoval na rozvíjení kamarádských vztahů v naší třídě. Poprvé nás totiž navštívil náš spolužák Míša, který bydlí v Řecku. Moc dobře uměl česky, takže se velmi dobře zapojil do všech aktivit spolu s ostatními dětmi. Nejprve jsme hráli seznamovací hry a potom jsme vytvářeli strom přátelství. Na jablíčka jsme psali vlastnosti, které by měl mít dobrý kamarád. Dále jsme četli Bajku Liška a čáp a povídali si o tom, jak by mělo či naopak nemělo vypadat správné přátelství. Hráli jsme pantomimu a také jsme skládali z papíru domeček a kreslili naše kamarády. Den utekl jako voda a museli jsme se s Míšou rozloučit, snad se na nás zase brzy přijede podívat.

Další FOTO ZDE: 

 

V pondělí 19. února nás přijela navštívit cimbálová kapela Réva ze Zlína. Společně jsme si zazpívali nejznámější lidové písně, poznali jsme hlavní hudební nástroje kapely, a také jsme soutěžili o ceny. A přestože je to cimbálová kapela, tak nás muzikanti přesvědčili o tom, že umí hrát nejenom lidové písně, ale také rock nebo vážnou hudbu, např. kapela Kabát či krásná píseň od Beatles Yesterday nebo úryvek z díla Má vlast od B. Smetany. Na závěr nechyběl ani čardáš a tanec na píseň kapely Kabát.

Navštívil nás masopustní průvod dětí z MŠ: Pěkně jsme si spolu zazpívali některé známé písničky, děti nás obdarovaly pečenými dobrotami a zavzpomínali jsme společně na léta strávená ve školce.

Zimní a valentýnská inspirace:

Novoroční aktivity: První školní den v novém roce jsme začali pozvolna, oslavovali jsme totiž příchod nového roku. V matematice jsme pomocí souřadnic bodů získali letopočet nového roku 2018.V českém jazyce jsme psali svá přání a cíle ,a pak jsme také vybarvovali obrázek psa, který je symbolem letošního čínského kalendáře. Pozvolna jsme se tak dostali do školního tempa a režimu.

                      

Vánoční besídka: Ve čtvrtek 21. prosince jsme měli třídní vánoční besídku. Nejprve jsme vyráběli vánoční přání, pak jsme si pochutnávali na vánočním čaji a cukroví, rozdávali jsme vánoční tombolu, dárečky. Hráli jsme různé hry, tančili a radovali se.

Děkuji moc těmto rodičům za příspěvek na vánoční nadílku - B.Zikmundové, V. Váňové,L. Fantové, H. Kučerové, E. Bulířové, manželům Kováčovým, Honzejkovým, Lacinovým, Červovým, Pavlů.

Veselé Vánoce, mnoho krásných okamžiků prožitých v kruhu rodinném a šťastný nový rok 2018!

 

FOTO ZDE:

 

Andělská škola: V úterý 5.12. nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Tento den jsme měli také další projektový den Andělskou školu. Všichni jsme se na chvíli stali anděly. Nejprve jsme si vyráběli z papíru nebeský obláček, na který jsme si napsali svoje andělské jméno. Později jsme po obláčcích chodili jako v nebi, nikdo nesměl šlápnout vedle, jinak by spadl z nebe rovnou na zem. Dále jsme četli a skládali text podle časové posloupnosti, skládali jsme zimní báseň, luštili jsme, co přinesl dětem Mikuláš. Opisovali jsme andělské přání a pak ho také ilustrovali, počítali jsme vánočního kapříka a také jsme výtvarně tvořili ozdobičku anděla.

Další foto ZDE:

Geometrie je zábava:

Další FOTO ZDE:

 

Konečně vysvitlo sluníčko, tak jsme šli poznávat krásy podzimu.

Hrajeme si s abecedou:

V úterý 26. září: NÁVŠTĚVA KNIHOVNY:  Místo odpoledního vyučování jsme vyrazili do místní knihovny. Paní knihovnice A. Tvrzníková pro nás měla opět připravený zajímavý program. Nejprve jsme se dozvěděli něco ze života spisovatelky A. Lingrenové a potom jsme si četli úryvek z její velice známé knihy Pipi dlouhá punčocha. Pak jsme luštili rébusy a přesmyčky a potom si každý vybral svoji knížku, do které se začetl. Dále jsme vyprávěli  ostatním, co hezkého jsme v knížce přečetli. Na závěr jsme byli odměněni záložkou do knihy, kterou využijeme při dalším čtení ve škole.

 FOTO ZDE:

PROJEKTOVÝ DEN - BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ: Ve středu 27. září jsme měli první projektový den v tomto školním roce. Vymýšleli jsme myšlenkovou mapu, jak asi vypadá Bramborové království, kdo tam žije, jaké jsou tam stavby, jídla, lidé... Potom jsme pomocí klíčových slov vymýšleli ve skupinách pohádku O Bramborovém království. Srovnali jsme vymyšlené příběhy s původní verzí pohádky. Dále jsme měli bramborovou matematiku - porovnávali jsme brambory podle velikosti, tvaru, barvy, počítali jsme bramborové pyramidy a slovní úlohy. Vybarvovali jsme podle geometrických tvarů bramborový zámek, vybarvovali jsme princezně poztrácené korálky a skládali jsme rozstříhané básně o bramborách a dále je ilustrovali. Nejvíce se však dětem líbila bramborová olympiáda, při které házely bramborou do košíku, nosily bramboru na lžíci, na hlavě či si s ní házely školku. Po olympiádě jsme vytvářeli z brambor postavy z bramborového království a také jsme z bramborových razítek tiskali zámek. Práce se nám opravdu povedly.

           

 FOTO ZDE: 

 

 

 

Seznam pomůcek pro letošní rok:

TV: tepláky, tričko, mikina, cvičky, malý míček, švihadlo - vše v látkovém sáčku. Igelitové tašky se trhají.

VV: tempery, vodovky, kelímek na vodu, štětce, olejové pastely, voskovky, ubrus, hadřík, zástěrku či staré tričko, slabý a silný černý fix, nůžky, lepidlo v tyčince, fixy - vše v kufříku. Spoustu věcí už děti mají, takže pouze vyčistěte a zkontrolujte. Co dosloužilo nahraďte novým.

Penál: pero, tužka, guma, trojhranné pastelky, nůžky, malé pravítko.

Třída:  malý ručník, polštář, bačkory

Všechny pomůcky dětem podepište, ať v případě ztráty víme, komu pomůcka patří.

V průběhu roku budeme číst knížku Já, Baryk od F. Nepila. Většina z Vás již  knížku má koupenou, takže ji mohou děti přinést. Kdo kupoval dětem i Encyklopedii od J. Žáčka, tak ji ve škole také využijeme. 

Doufám, že jsem na nic nezapomněla, vše doladíme na 1. třídní schůzce.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

 

 

 

 

Archiv

rok 2012/13

rok 2013/14

rok 2014/15

rok 2015/16

rok 2016/17