archiv 2014/2015

 

 CO JSME VE ŠKOLE PROŽILI:

Pátek 26.6. Vysvědčení a odměny: V pátek konečně nastal ten žáky i učiteli oblíbený den. Nastalo rozdávání vysvědčení a odměňování dětí za třídní soutěž, sběr papíru a recyklovatelných materiálů a také za čtenářství. Děkuji dětem i všem rodičům za celoroční snahu a aktivitu.

Pondělí 22.6. Dopravní zkoušky: V pondělí ráno jsme skládali zkoušky, abychom mohli získat průkaz cyklisty. Nejprve nás čekaly testy a potom jízdy na dopravním hřišti. I když jsme byli pěkně nervózní, tak jsme vše úspěšně zvládli. Policistka Denisa Jandusová nás chválila, že jsme opravdu dobře připravení a slavnostně nám předala průkazy cyklisty.

Pátek 19.6. Vystoupení folklórního souboru HORAČKY: V pátek naši školu navštívil místní soubor Horačky. Potěšili nás svými lidovými písněmi a tanci. Dozvěděli jsme se něco o podještědských krojích a zvycích našich předků. Na závěr jsme mohli obdivovat taneční umění našeho pana ředitele a paní učitelky V. Horáčkové. Celý program se nám velmi líbil.

Čtvrtek 18.6. Koncert ZUŠ: Dnešní den nás na koncert pozvali naši spolužáci navštěvující ZUŠ. Poslechli jsme si krátké skladby na klavír, housle, flétny, kytary a sólový zpěv. Možná, že inspirovali některé spolužáky ke hře na hudební nástroj.

               

Úterý 9.6. Školní výlet: V úterý brzy ráno mě vzbudilo bubnování dešťových kapek. "Jak je možné, že nám opět prší?" Na nepřízeň počasí jsme už zvyklí, ale dnes prší opravdu dost. Utěšuji se tím, že se počasí má postupně vylepšovat. Nevzdáváme to a odjíždíme na hrad Bezděz. Ještě asi 20 minut prší, ale pak déšť ustává. Na Bezdězu jsem byla mnohokrát, ale takovou atmosféru jsem ještě nezažila. Cesta byla tajemná a hrad na nás vykukoval z mlhy. Nejprve si děti koupily drobné suvenýry, pohledy či něco malého na zub. Potom nás čekala prohlídka hradu, gotické kaple, věže a výstava obrazů. Po prohlídce jsme se vydali občerstvit výbornými palačinkami, šťouchanými bramborami či se zahřát zázvorovým čajem. Dále už nás čekala stezka Karla Hynka Máchy. Procházeli jsme krásným borovým lesem až do Doks. Šli jsme se podívat i na Máchovo jezero a původně slíbený parník. Bohužel je zatím hladina jezera, po úpravě hráze, o metr níže, takže parník nevyplouvá. Mohli jsme se tak kochat alespoň krásnými labutěmi. Pak nás už čekala jenom cesta domů, někteří si trochu pospali, protože je turistika trochu zmohla.

                      

Výstava fotografií: Ve středu 3. června se naše třída vydala do Husova sboru na výstavu fotografií pana Lubomíra Novosáda. Tento fotograf fotí zejména v prostředí motocyklových a automobilových závodů. Jeho fotografie získaly i řadu ocenění. Jsme rádi, že jsme se s tímto místním fotografem mohli setkat. Děkujeme, že si na nás udělal čas a ochotně odpovídal dětem  na všechny dotazy.

Květen - Měsíc poezie: Ve středu 27. května se na naší škole konal 1. ročník recitační soutěže, s názvem Květen - měsíc poezie. Z každé třídy 1. stupně recitovalo pět žáků, kteří postoupili  již z  třídního kola. Naši třídu reprezentovala Bětuška, Verunka, Eliška a Matoušek. Děti pilně trénovaly a Bětuška s Verunkou získaly cenu za 1. a 3. místo. Gratulujeme.

Úterý 26.5. Návštěva knihovny: V úterý jsme místo odpoledního vyučování navštívili místní knihovnu. Nejprve nás paní knihovnice A. Tvrzníková seznámila s životopisem slavné švédské autorky A. Lindgrenové. Potom si mohly děti půjčit některou z autorčiných knih a začíst se do ní. Zhruba po 15 minutách čtení děti vyprávěly o tom, co si přečetly. Jistě to byla inspirující nabídka knih. Pak již nastalo oceňování dětí z naší třídy. Zúčastnili jsme se totiž literárně- výtvarné soutěže, která byla pořádána ke 185. výročí narození spisovatelky K. Světlé. Každý z nás dostal krásný pamětní list a časopis. Dále jsme do třídy dostali knížku, pastelky, švihadlo a obrázek naší radnice. Z ocenění jsme měli všichni velikou radost.

 

Úterý 12. 5. Lesní den:

Úterní ráno nás probudily sluneční paprsky a to byl důvod k radosti. Kvůli počasí a turnaji ve fotbale jsme již dvakrát museli odložit náš dlouho očekávaný Lesní den. Vyšli jsme směrem k Malému Dubu, kde jsme čekali na dnešní průvodce. Byli to dva zkušení lesníci, kteří nás provázeli po lese a při tom nás seznamovali s lesními rostlinami a živočichy. Hráli jsme  spoustu zajímavých her jako je Zaháněná, Jak roste les či Hon na lišku. Ukazovali jsme si, jak se dá spočítat stáří stromů podle letokruhů, poznávali jsme listy bylin i stromů nebo šišky. Velice zábavné také bylo, když jsme v předem určené ploše lesa hledali rohy či paroží. Potom nám pan lesník vysvětlil, jaký je mezi nimi rozdíl, a také kterým živočichům patří. Pak už jsme se vydali do lomu, kde jsme si pochutnávali na opečených buřtících. Děkujeme ochotným lesníkům, že se nám celé dopoledne věnovali a darovali nám Lesní zápisníčky a spoustu dalších dárečků.

Čtvrtek 7. května Svátek matek: Tento čtvrtek jsme se věnovali přípravě dárečků pro naše maminky k jejich nedělnímu svátku. Vyráběli jsme přáníčka, psali dopis pro maminku a dělali jsme také rozetkové květiny pro radost. Doufáme, že jsme maminky potěšili. Poslední hodinu nás přišla navštívit sestra Jarina Žitná, která nám vyprávěla o válečných letech a o krásném pocitu svobody po skončení války. Vyprávěla nám o tom, jak vše vnímala očima dítěte a jejím poutavým vyprávěním jsme byli zaujati do poslední chvíle. Doufáme, že nás svým vyprávěním někdy zase potěší a obohatí.

            

Čtvrtek 30. dubna: Karolina Světlá - Tento den jsme věnovali spisovatelce, která si zamilovala náš kraj - Podještědí. Nejprve jsme zjišťovali a zapisovali informace o Karolině Světlé. Snažili jsme se také co nejvíce informací si zapamatovat. Četli jsme si úryvky z jejích povídek Lesní panna, Skalák a Přišla do rozumu. Lesní pannu jsme se také snažili výtvarně ztvárnit. Povedl se nám portrét Karoliny Světlé, a potom jsme se snažili vcítit do její osoby a psali jsme o ní Životabáseň. Na závěr dne k nám přišla paní I. Němečková a vyprávěla nám o svých panenkách, které jsou hlavními postavami románů a povídek Karoliny Světlé. Podle spisovatelčina vyprávění jim paní Němečková šije oblečení. Všem se panenky líbili, a tak jsme pěkně zakončili náš Den s Karolinou Světlou.

DEN ZEMĚ 21.4.: V úterý jsme oslavovali Den Země.Nejprve jsme si povídali o tom, proč se tento den slaví. Vytvořili jsme si společně plakát, na který jsme vlepovali nápady, jak  můžeme naší Zemi a přírodě pomoci. Potom jsme vyrazili do přírody udělat něco pro sebe a své zdraví.Nejatraktivnější z celého dne však byla ukázka dravců a jejich výcviku. O dravcích nám zajímavě vyprávěl pan Vrána ze Sychrova, který nám dokázal, že sokolnictví je opravdové umění.

Středa 1.4. Velikonoční tvoření a pokusy: Dnešní den jsme zahájili trochu netradičně, ale o to zajímavěji. Čekaly na nás pokusy s vejci! Ve skupinách jsme nejprve zkoumali barvu skořápky, povrch a délku vajíčka. Vše jsme si zapisovali do záznamových listů. Potom jsme vložili vajíčko do vody a sledovali jsme, co se s vajíčkem děje. To samé jsme opakovali se slanou vodou. Také jsme dva dny pozorovali, co se děje s vajíčkem po vložení do octa a nevěřili jsme tomu, jak je blána vajíčka pevná. Největším zážitkem však byl pokus, jak dostat vejce do láhve s úzkým hrdlem. Děti zprvu nevěřily, že se něco takového může zdařit. Povedlo se a náš spolužák Saša dokonce dostal vejce i ven. Za to byl odměněn velkým potleskem, protože vejce doslova vystřelilo z láhve. Pak už na nás čekaly pracovní listy s velikonoční tematikou a malá jarní dílnička. Děti si odnesly spoustu pěkných zážitků a také mnoho pěkných dekorací.

Veselé Velikonoce a krásné jaro!

Čtvrtek 26.4. Den podle Ámose: Jako každý rok oslavujeme Den učitelů trochu netradičním způsobem. Roli učitelů převezmou nejstarší žáci naší školy. Tentokráte k nám do třídy zavítala čtveřice chlapců. Pro děti to byl den plný legrace a vítané změny. Deváťáci si zase vyzkoušeli, že být učitelem není tak jednoduché. Děkujeme jim za snahu a kdo ví, možná se někteří k této roli za pár let vrátí.

 

 

Po stopách Karla IV.: V úterý 10.3. jsme měli krátký výlet do historie, tentokráte jsme se vydali za Karlem IV. Pracovali jsme ve skupinách, zjišťovali jsme rodokmen Karla IV.. Pátrali jsme po tom, kolik měl manželek a dětí. Kolik let bylo jemu i manželkám v den sňatku, kolika let se dožily jeho děti. Slepovali jsme útržky textu, pracovali s textem a odpovídali na otázky. Vytvářeli jsme plakáty jednotlivým panovníkům z rodu Lucemburků. Malovali jsme korunovační klenoty, gotické stavby i panovníky. Prohlíželi jsme si obrázky, knihy a zhlédli jsme film o Karlu IV. Myslím si, že to bylo velice inspirativní a poučné. Děti se tak dozvěděly spoustu nových zajímavostí ze života tohoto významného panovníka.

MASOPUST:V úterý 17. února jsme ve škole slavili masopust. Nejprve jsme si pustili prezentaci, ve které jsme si přečetli, jak vzniklo slovo masopust a proč se vlastně slaví. Dále jsme pracovali ve skupinách s textem, odpovídali jsme na otázky, luštili kvízy, dostali jsme rozstříhané masopustní písně a říkadla a skládali jsme je. Někteří z nás je také krásně ilustrovali. Pak nastalo trochu veselí a legrace v hale, kde jsme se spojili ještě s druháky. Dali jsme si taneční rozcvičku, zatančili si s medvědem, tančili ve dvojicích. Když jsme byli řádně vydovádění, tak jsme se věnovali přípravě masopustních masek. Děti letos vyzkoušely techniku kašírování. Masky byly opravdu povedené. Zatím co jsme vyráběli masky, kynulo nám těsto na vdolečky, které jsme upekli o odpoledním vyučování. Námaha stála za to, protože vdolečky byly výborné, jen se po nich zaprášilo. Děkuji všem, kteří přišli v masce a také velký dík mamince Mirce za masopustní koblížky. Mňam!

 

Vysvědčení!

Vláda nejvýznamnějších Přemyslovců:

V posledním týdnu prvního pololetí jsme se věnovali vládě nejvýznamnějších Přemyslovců. Zjišťovali jsme nejdůležitější události a informace z jejich života a ve dvojicích jsme zpracovávali informační plakáty. Celý týden jsme se věnovali také románskému slohu, kreslili jsme rotundy a baziliky, zkoumali jsme stavební prvky tohoto slohu. Zahráli jsme si na středověké písaře, zkusili jsme si napsat text v hlaholici a vyzdobit si iniciálu. Pracovali jsme ve skupinách a zpracovávali nelehké úkoly z matematiky, četli jsme s porozuměním a doplňovali jsme chybějící slova do textu. Při výtvarném tvoření jsme se zaposlouchali do literárního díla spisovatelky Aleny Ježkové - Příběhy českých knížat a králů. Nejednomu z nás ukápla i slzička dojetí při poslechu opravdu napínavých a dojemných příběhů z naší historie.

Nový rok 2015 už je tu!

Pohádka O Raškovi: Ve středu 7. ledna jsme navštívili Naivní divadlo v Liberci. Tentokráte jsme poprvé navštívili malou scénu v patře divadla. Představení tak získalo zcela jinou atmosféru než obvykle. Byli jsme všichni vtaženi do napínavého děje a drželi jsme pěsti chlapci Jirkovi, který se chtěl "dotknout nebe". Po vytrvalé snaze a  mnohaletém úsilí se mu to opravdu povedlo. Skokan na lyžích Jiří Raška dosáhl až na olympijskou medaili a dotkl se tak svého "vysněného nebe".

Autorské čtení: V úterý nás navštívil pan Petr Holán, který nám představil svou poslední knížku s názvem Poslední vyprávěnky čubičky Kvídy. Samozřejmě že nechyběla ani fenečka hrubosrstého jezevčíka, jménem Kvída, která příběhy dětem vypráví na dobrou noc. Pan spisovatel nám představil své knížky a svou fenku. Seznámil nás také trochu s "mysliveckou latinou" a povídal si s námi o zvířátkách. Potom nám přečetl jednu vyprávěnku o štěňátku Vašíkovi. Nechali jsme se unášet dějem příběhu a Kvída celou dobu spokojeně spala. Po pohádce jsme panu Holánovi kladli dotazy, které se týkaly jeho života, knížek nebo také jeho pejska. Protože jsme byli pozorní posluchači, tak jsme si na závěr mohli pohladit  i Kvídu.       

 

Vánoce ve škole:

V pátek už na nás čekala jenom skupinová práce, tvoření vánočních přání, hraní her, mlsání vánočního cukroví, popíjení vánočního čaje a samozřejmě vánoční nadílka. Tentokráte byla opravdu štědrá.

Děkuji maminkám Cvetě a Evě za drobné dárky pro děti.

 

Hour of code: Hodina programování

"V úterý 9.12. jsme byli na hodině prvního programování. Bylo to úžasné! I když dost složité, museli jsme dost přemýšlet logicky, ale užili jsme si to. Hodina se mi moc líbila." Alionka Platita

" V úterý jsme byli v učebně informatiky. Měl jsem strach, že to nezvládneme, ale zvládli jsme to. Byl tam Saša a ten to uměl, byli jsme skvělá dvojka. Moc se mi ta hodina líbila, protože mám rád napětí a toho tam bylo hodně. Úkoly a otázky, co tam byly se mi moc líbily." Patrik Baláž

"V úterý 9.12. jsme měli hodinu programování v učebně informatiky. Programovali jsme ve dvojicích Annu a Elsu z pohádky Ledové království. Byla to hodina přemýšlení. Bylo to moc zajímavé." Běťa Hrůzová

" V úterý 9. prosince jsme měli hodinu programování. Pracovali jsme s programem HOUR OF CODE, což znamená hodina programování. Moc se mi líbilo, když jsem všem ukazoval, jak se odhlašuje počítač. Zkrátka jsem si mohl na konci 2. hodiny hrát na chytrého. Přemýšleli jsme tak moc, až nám z toho praskalo v hlavě. Bylo to moc pěkné." Tom Debnár

 

Pátek 5. prosince: Mikulášská nadílka

V tento den máme každým rokem Čertovskou nebo Andělskou školu. Letos jsme měli každý možnost si vybrat, jestli budeme andílek nebo radši čert. Čerti byli v převaze, ale to andělům určitě nevadilo. Rozdělili jsme se do skupin a zástupce každé skupiny vylosoval lísteček se jménem jednoho prosincového svatého. Chtěli jsme se  totiž dozvědět něco více o postavách sv. Mikuláše, sv. Barbory, sv. Lucie nebo sv. Ondřeje. Jednotlivé skupiny potom dostaly text a měly za úkol představit nám svou osobu a vytvořit informační plakát. Úkol to byl nelehký. Z textu jsme vybírali jen ty nejdůležitější informace, kreslili jsme a na závěr jsme ostatním vyprávěli životní příběh prosincových svatých. Samozřejmě jsme zavzpomínali na naše čertovské disko, protože jsme si chtěli užít také legrace. Samozřejmě, že mezi nás přišel i opravdový Mikuláš, který věděl o všech hříšnících v naší třídě. Po právu byli také potrestáni a slíbili, že se polepší. Hodné děti, které pěkně pracovaly, dostaly sladkou odměnu. Tímto chci také poděkovat mamince Cvetě Gláserové za finanční dar, mamince Evě Formánkové za dobroty a mamince Evě Hájkové za vánoční dekorace. Jsem ráda za každou pomoc, která přichází i od Vás  - rodičů.

Úterý 25. listopadu: Návštěva KNIHOVNY

Vypravili jsme se do knihovny, abychom se začetli do knížek s vánoční tematikou, vždyť již v neděli začíná adventní čas. Paní knihovnice Tvrzníková pro nás měla opět připravený velice hezký program. Tentokráte jsme se rozdělili do skupin a hledali jsme správný text k dané ilustraci. Dále jsme skládali dětské básničky a také recepty na dětská jídla. Vymýšleli jsme také správný název jednotlivých pokrmů. Ne všechny skupiny byly úspěšné. Je vidět, že příprava jídla není pro každého úplnou samozřejmostí. Na závěr skupinové práce jsme vyplňovali vánoční kvíz. Jednotlivé skupiny pak byly odměněny malou sladkostí. Pak už nezbývalo nic jiného, než si vybrat tu správnou knížku a začíst se do ní. Z knihovny jsme odcházeli s malým dárečkem a pocitem, že se do knihovny  opět brzy vypravíme. Děkujeme, paní Tvrzníková.

Úterý 25. listopadu: DRUM IN

Nebyl to jenom koncert, ale všichni jsme se aktivně zapojili. Někteří zůstali u tleskání, jiní odvážlivci si zatančili i na podiu.

Úterý 11. listopadu: Projektový den - Sv. Martin

 Prvním úkolem dnešního dne bylo složit pranostiky a poznat tak téma, které nás bude provázet. Pranostiky byly rozstříhané na části, takže jsme je nejprve museli složit a následně výtvarně vyjádřit jejich obsah. Dále jsme přemýšleli, co již o sv. Martinovi víme, při tom jsme využili metodu brainstormingu. Mnoho jsme nevěděli, a proto jsme si přečetli Legendu o sv. Martinovi. Následně jsme pracovali s textem, zpracovávali jsme pracovní list a psali pětilístek. Nejtěžší úkol  nás však teprve čekal. Vyzkoušeli jsme si napsat Legendu o sv. Martinovi formou komixu. Odpoledne jsme také sv. Martina malovali a někteří se již těšili na Slavnost světel.

Výtvarná soutěž:

Místní knihovna pořádá literární a výtvarnou soutěž k 115. výročí narození malíře a spisovatele Ondřeje Sekory.

I naše třída se zapojila a tady jsou některé zdařilé práce.

Pátek 7. listopaduHouslový koncert pro děti 1. stupně.

Pondělí 3. listopadu: Naivní divadlo v Liberci, představení Pečení holubi aneb přísloví.

 

Pátek 24. října: Projektový den - Dušičky a Halloween

V pátek jsme pátrali po společných kořenech těchto dvou svátků. Kořeny sahají až do dávné keltské mytologie. Dozvěděli jsme se také, že v Podkrkonoší dodnes slaví Dušičky právě tím způsobem, který je typický pro Halloween. Hledali jsme tedy společné i odlišné znaky těchto svátků. Měli jsme Strašidelné čtení, tancovali jsme s kostlivcem, skládali jsme báseň Trick or treat a vysvětlovali jsme si, co vlastně znamená. O velké přestávce jsme slupli strašidelný dům, který nám připravila s maminkou naše nová spolužačka Irene. Potom jsme se věnovali výrobě lucerniček z dýní. Některé výpěstky byly opravdu gigantické. Vynaložili jsme značné úsilí, potřebovali jsme i silnější paže pana školníka, ale výsledek opravdu stál za to. Lucerničky oranžově svítily a nad nimi se vznášeli duchové. Ty jsme samozřejmě výtvarně vytvořili. Potom už nastalo veselí a hry. Předávali jsme si dýni krkem či koleny, bez pomoci rukou. Přemísťovali jsme lentilky brčkem nebo jsme si museli překousat želatinový bonbon, který byl zavěšený na provázku. Myslím si, že jsme si dopoledne opravdu užili a děkuji rodičům za to, že děti měly krásné kostýmy, dýně, svíčky.....Také děkuji mamince Irene za výborný strašidelný dům.

Na tyto okamžiky si určitě vzpomeneme i po letech.

Úterý 30. září: Projektový den Pravěk

Dnes se z naší třídy stala pravěká tlupa. Nejprve jsme se oblékli do našich pravěkých obleků a každý z nás si vymyslel jméno, které by se hodilo do tohoto období dějin. Potom byla pravěká módní přehlídka. Dále se lovci rozdělili do menších skupin a snažili se posunkovou řečí a řečí těla sdělit ostatním nějakou zprávu. Zjistili, že to vůbec není jednoduché. Ve skupinách také plnili různé úkoly. Počítali  slovní úlohy, pracovali  s textem, vytvářeli si myšlenkovou mapu, brainstorming, psali  životabáseň na téma Pravěký lovec. Samozřejmě také výtvarně tvořili. Malovali  jeskynní malby, vytvářeli  pravěké lovce a modelovali  nádoby, šperky či sošky Venuší. Při TV jsme si zahráli na lovce a zvěř, šplhali jsme a trénovali rychlost. Někteří z nás by tedy v pravěku dlouho živi nevydrželi. Byl to opravdu pěkný den, ale jsme rádi, že Pravěk už skončil.

 

Středa 24. září: Návštěva Podještědského muzea

Ve středu jsme plni očekávání vyrazili na prohlídku do místního Podještědského muzea. Ujal se nás šikovný průvodce Martin Hess, který pojal prohlídku trochu netradiční a velmi zábavnou formou. Rozdělil nás na dva týmy - hoši x dívkám. Každý tým si zvolil svého kapitána. Za kluky to byl Tom a za děvčata Bětuška. Procházeli jsme jednotlivé místnosti muzea a v každé jsme dostali několik soutěžních otázek, za které jsme získávali body. Otázky se týkaly samozřejmě historie či současnosti našeho malebného městečka. Martin nás také nechal přemýšlet o předmětech našich předků. K čemu sloužily a na co se používaly? Souboj byl téměř vyrovnaný, ale hoši měli malinký náskok. Odměnu však získali úplně všichni. Myslím si, že to bylo opravdu vydařené dopoledne - takový malý výlet do historie Českého Dubu.

Martine, děkujeme za krásnou a zábavnou prohlídku.

Čtvrtek 18. září: Dnes jsme vyrazili do prosluněné podzimní přírody. Vždyť jsme měli také  udělat něco pro své zdraví. Pobyt na čerstvém vzduchu nám tolik prospívá a nabíjí nás pozitivní energií. Cestou jsme poznávali přírodniny a sbírali houby , někteří  z nás se ukázali jako skvělí houbaři. U Křížku jsme se dozvěděli pověst o kupci, který tu přišel o život a později jsme si v lomu nad Malým Dubem opekli buřtíky. Byl to opravdu krásný výlet plný legrace, sportu, poznávání a sluníčka.

 

Já jsem já, ty jsi ty - všichni jsme si podobni:

V druhém školním týdnu jsme poznávali sami sebe, své kamarády a povídali jsme si o tom, jak se máme k sobě navzájem chovat. Jak je důležité nehodnotit člověka podle jeho vzhledu, barvy pleti, oblečení, ale že je nejdůležitější, jaké má srdce. Vytvořili jsme vlastní autoportréty a napsali o sobě malou knížku. Všichni byli prací nadšení , proto vznikla opravdu zdařilá díla, která jsou k vidění před naší třídou.

Středa 10. září:

Dnes jsme navštívili výstavu loutek v českodubském muzeu. Výstava byla uspořádána k 90. výročí vzniku místního loutkového souboru Ještěd. Mohli jsme vidět mnoho loutek a dekorací k nejrůznějším pohádkám. Děti také měly možnost vidět ty nejstarší loutky, se kterými se začínalo v Českém Dubu hrát. Tato výstava jistě potěší malé i velké příznivce loutkového divadla. Děkujeme.

Projektové dny na téma JEŽEK:

 

Na konci prvního školního týdne nás provázel malý Ježek Čtvrťáček. Nejprve jsme pomocí poslechu zvuků, které ježek vydává, hádali téma našeho projektu. Žádná skupina neuhodla, a tak přišla na řadu klíčová slova: podzim, hmyzožravec, dupání, zimní spánek. Potom již někteří uhodli, že půjde o ježka. Dále jsme zapátrali ve své mysli a  každý napsal, co ví o ježkovi. Zapsali jsme si to do tabulky " VÍM". Dali jsme hlavy dohromady a popovídali jsme si ve skupině, co všechno jsme již věděli. Pak jsme si zapsali otázky, co bychom se rádi o ježkovi ještě dozvěděli. Pak již nastal čas našeho bádání a hledání informací. Naším úkolem bylo, vytvořit informační plakát o ježkovi. Dále jsme psali pětilístek - Ježek. Dělali jsme také porovnávání ježka a krtka , kterého jsme zkoumali na konci školního roku. Samozřejmě, že jsme si také ježky vyzdobili okna naší třídy a společně jsme ježkovi Čtvrťáčkovi udělali bodliny  pomocí našich rukou. Téma ježek bylo pro nás opravdu zajímavé a vznikly velice zdařilé práce.

 

                                                                                             www.naplachetnici.cz

Vítejte na palubě lodi IV. A.

Celý rok nás bude provázet třídní hra " Plavba na ostrov pokladů." Budeme cestovat v čase, poznávat nové krajiny

 i naši vlast. Poplujeme na ostrov pokladů a záleží na každém z nás, jestli se na ostrov pokladů dostane. Doufám, že nám na cestu bude svítit sluníčko a zažijeme spolu spoustu dobrodružství. Těším se na Vás!

Do dalšího ročníku budete potřebovat:

TV - cvičky, tepláky, triko, teplákovou bundu, malý míček, švihadlo - vše v látkovém sáčku a podepsané.

VV - vodovky, tempery, olejové pastely, voskovky, fixy, slabý černý fix, lepidlo, štětce různé šířky, paletka, hadřík, ubrus na stůl, zástěra nebo starší tričko.

Penál - pero, obyčejné tužky, nůžky, pastelky, pentilka nebo tužka na rýsování, guma, kvalitní kružítko.

Dále budou děti potřebovat trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, popisovací tabulku s fixem, ručník, bačkory, polštářek. Mnoho pomůcek děti mají, takže stačí zkontrolovat, zda jsou ještě funkční.

Na začátku školního roku budeme také obalovat sešity a učebnice. Na obalení sešitů bude třeba 12 malých obalů formátu A5 a  6 obalů velkých formátu A4. Doma pak postupně obalíte ještě učebnice.

Celý rok budeme číst knihu Ronja ,dcera loupežníka od Astrid Lingrenové. Takže se snažte knihu půjčit nebo koupit.

Těším se na Vás v září!                   Vaše paní učitelka Kateřina Řídká.