archiv 2015/16

                                                                          

 

FOTOALBUM ZDE

_________________________________________________________________________________________________________________________

                                            CO NÁS ČEKÁ:

Loučení bývá většinou smutné, je to čas úsměvů i slziček.

Je to proto, že se loučíme s těmi, kteří jsou blízcí našemu srdci.

Loučím se, ale myšlenkami budu dál s Vámi, vždyť jsme spolu strávili šťastných pět roků.

Budu si moc přát, abyste si úspěšně vedli v novém třídním kolektivu s novou paní třídní učitelkou.

 

 

                                            

_____________________________________________________________________________

                                 

Školní výlet: Letošní školní výlet jsme pojali opět sportovně, takže jsme se na něj vydali na kolech. Po vyřešení prvních problémů s našimi koly jsme konečně vyrazili na cestu. Byl to jeden z mála výletů, kdy nám nepršelo,letos ale za to lilo z nás. Teploty dosahovaly třiceti stupňů, ale my jsme všechno zvládli. Když jsme dojeli do Osečné, tak jsme se ubytovali a šli jsme na oběd. Po výborném řízečku jsme si šli odpočinout a pak jsme vyrazili na cyklovýlet. Jeli jsme do Stráže pod Ralskem, kde jsme se osvěžili výbornou zmrzlinou. Dále jsme pokračovali po cyklostezce až do Novin pod Ralskem, kde jsme se podívali na průrvu řeky Ploučnice. Opět nás čekalo občerstvení a osvěžení v Ploučnici. Cestou zpět jsme zhlédli krásné Chrástenské vodopády. Po příjezdu do Osečné jsme si šli odpočinout a spláchnout ze sebe pot a špínu z cest. Někteří už během půl hodiny opět hráli fotbal, ping -pong, vybíjenou, šplhali. A to jsme si mysleli, jak jsou děti utahané. Večer nesměl chybět táborák, opékání buřtíků a stezka odvahy. Ráno jsme se šli podívat na prameny řeky Ploučnice, dali jsme si výbornou pizzu a pak jsme na kolech opět vyrazili domů. Doufám, že na tento výlet budeme dlouho vzpomínat.

FOTO ZDE:

                       

POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DNY:

Tak jako každý rok se na konci školního roku konají různé společenské a sportovní akce. Byli jsme pozváni na koncert ZUŠ, sportovali jsme na místním stadionu, recitovali jsme či jsme se zúčastnili akce Dubák roku. Luky Kotva byl oceněn jako sportovec roku 2015 -2016.

Na chvíli motýlem: V úterý 31. května jsme se vypravili autobusem do Liberce. Navštívili jsme Severočeské muzeum, kde jsme měli objednaný program Na chvíli motýlem. Provázela nás lektorka paní Krupauerová, která si pro nás připravila spoustu informací nejen o motýlech, ale také o všech vývojových stádiích motýlů. Poutavé vyprávění bylo oživeno spoustou her a zajímavých aktivit. Po prohlídce přírodovědné expozice jsme se vypravili na náměstí E. Beneše, kde jsme si dali krátký rozchod na občerstvení. Čekal nás totiž výstup na libereckou radniční věž a my jsme měli možnost prohlédnout si Liberec doslova z ptačí perspektivy. Byl to opravdu báječný den plný krásných zážitků a děti se chovaly opravdu vzorně.

FOTO ZDE:

Tvoříme z přírodnin: Jednoho krásného úterního dne jsme se vypravili do parku, abychom tvořili z přírodnin. Rozdělili jsme se do skupin a dali jsme se do práce. Vznikla tak obydlí pro lesní skřítky, stavby domů, hradů či letohrádku uprostřed velké zahrady. Máme opravdu velkou fantazii a chuť tvořit a hrát si.

Cestujeme po Evropě:Díky aktivitě některých žáků naší třídy jsme poznali nejprve Bulharsko a Moldávii. Dále jsme poznali Itálii a také Rusko. Žáci si připravili prezentaci těchto zemí,  informační plakáty a vlajky. Seznámení s novými zeměmi bylo oživeno spoustou her, osmisměrek, tajenek a samostatně vytvořených pracovních listů.  Spolužák Jirka nám také četl úryvek ruské pohádky a děti hádaly, o jakou pohádku jde. Dále jsme se dozvěděli o každoroční 30 ti hodinové cestě Jirky do Ruska za svou rodinou. Byly to hodiny plné poučení, her a zábavy a já dětem moc děkuji za jejich aktivní a tvořivý přístup k vyučování.

Poslední čtení seniorům: V pondělí 2.5. se trojlístek chlapců rozloučil posledním čtením v domově důchodců. Jsem ráda, že se do této akce zapojilo hodně žáků z naší třídy. Mohli jsme tak na chvíli zpestřit program našim seniorům. Děvčata také vyrobila přání k nedělnímu Dni matek. Na oplátku byly děti odměněny drobnou sladkostí. Děkujeme!

         

Přáníčka a malý dárek našim maminkám ke Dni matek.

 

Bětuška oslavila své 11. narozeniny. Vše nej, nej.

Děkujeme za výborný dort.

Poznáváme jarní přírodu: Teplé sluneční paprsky nás vylákaly do jarní přírody. Vydali jsme se na procházku, při které jsme poznávali jarní rostliny. V parku jsme pak poznávali další stromy a keře. Pracovali jsme ve skupinách, zapisovali jsme si názvy rostlin a také jsme je fotografovali. Rostliny budeme také dále hledat v atlasu rostlin, abychom se o nich dozvěděli základní informace.

Den podle Ámose: Ve čtvrtek 31.3. všichni očekávali příchod našich deváťáků, kteří se dnešní den stali našimi učiteli. Vyzkoušeli si vyučovat český jazyk, matematiku, tělesnou výchovu i přírodovědu. Klukům děkujeme!

Návštěva knihovny: V úterý 29. 3. jsme místo odpoledního vyučování navštívili místní knihovnu.

Tentokráte si pro nás paní knihovnice připravila knihy autorky Ivony Březinové, která nedávno navštívila naši školu. Každý si vybral knížku, do které se začetl a potom jsme ostatním spolužákům sdělovali své dojmy z četby. Je vidět, že mnoho z nás je už schopnými čtenáři a přečetli jsme toho opravdu hodně.

Velikonoce: Ve středu 23. 3. jsme se připravovali na Velikonoce. Četli jsme s porozuměním text o Velikonocích, vybarvovali vajíčka, počítali netradiční matematické úlohy. Také jsme psali o tom, co děláme na jaře, jak se mění příroda či jaké slavíme svátky. Dále jsme tvořili velikonoční přání a dekorace a také jsme pekli výborné jidášky.

                                    

FOTO ZDE:

Poznáváme Slovensko: V pátek 18. 3. nás čekal další projektový den, tentokráte zaměřený na poznávání Slovenska. Nejprve jsme využili některých metod kritického myšlení jako je např. Brainstorming, abychom si uvědomili, co vše již o Slovensku sami víme a bylo toho opravdu dost. Pak jsme četli text o Slovensku a nejdůležitější informace jsme psali na lístky. Dále jsme zpracovávali pracovní listy z matematiky, ve kterých jsme počítali vzdálenosti slovenských měst, řadili jsme vrcholy Slovenska podle velikosti. Četli jsme slovenský text a snažili se mu porozumět, opisovali jsme slovenskou básničku, ilustrovali ji a také jsme vytvářeli česko- slovenský slovník. Vytvářeli jsme informační plakáty a malovali jsme mapu krajů. Na závěr našeho poznávání nám představila svou krásnou prezentaci Nikolka, protože její prababička pochází ze Slovenska. Dala nám také ochutnat výborné boží milosti a pirožky, které upekly doma s maminkou.

Oběma moc děkujeme!

FOTO ZDE:

Čteme našim seniorům: V pondělí 14. března jsme poprvé navštívili Domov důchodců v Českém Dubu, abychom potěšili místní seniory. Připravili jsme si pro ně čtení z knihy Nevyřáděný dědeček od A. Kastnerové. Ve čtení se střídala Mája, Eliška, Nikolka a také Tom. Mezi jednotlivými kapitolami jsme zazpívali písně Muzikantská rodina, Ach synku, synku či Kytka masožravá. Senioři se ukázali jako výborní posluchači a doufejme, že jsme jim naší návštěvou udělali radost a vytrhli je tak na chvilku od všedních starostí.

Už se těšíme na další čtení!   Foto zde:

Alionka z Moldávie: Již další týden nám představila svou vlast Alionka. Pomáhaly jí také Běťa       s Verčou. Nejprve si děvčata připravila tajenku. Po vyluštění slova Moldávie, děti tuto zemi hledaly na mapě. Dozvěděly se, že je to malinkatá země s hlavním a také nejzelenějším městem v Evropě. Alionka nás seznámila s tím, jak zcela odlišně slaví Velikonoce či Vánoce. Neméně zajímavé bylo také vyprávění o moldavské škole. Všichni žáci chodí do školy v uniformě. Dívčí model měla Alionka na sobě. V Moldávii mají o měsíc delší letní prázdniny, avšak ve škole tráví čas do odpoledních hodin. Také domácích úkolů mají daleko více než u nás. Alionka pak musela hodně pracovat na velkých vinicích či se starat o domácí zvířata, proto neměla příliš volného času. Děvčata si připravila plakáty s nejdůležitějšími informacemi o Moldávii a také prezentaci s mapou a fotografiemi. Alionka s maminkou nám také upekly tradiční tort, který chutnal opravdu skvěle.

Děkujeme !

                     

FOTO ZDE

Irene nám představuje Bulharsko: V loňském roce k nám do třídy přišla nová spolužačka Irene z Bulharska. Neměla to vůbec jednoduché, protože přišla do úplně jiného prostředí a jiné kultury. Dnes se nám pokusila přiblížit svoji vlast - Bulharsko. Dozvěděli jsme se, kde její země leží, jakou tam mají přírodu, zvyky, písmo, folklor. Nejvíce ale děti zaujalo, jak to funguje v bulharské škole. Děkujeme také mamince Irene, že nám připravila tradiční bulharské pokrmy, které jsme měli možnost ochutnat.

       

FOTO ZDE:

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou: V pátek 4.3.nás navštívila spisovatelka dětských knížek I. Březinová. Měli jsme možnost dozvědět se, jak se splnil I. Březinové její dávný dětský sen, být spisovatelkou, a jak se spisovateli můžeme stát i my. Pak jsme sledovali, jak postupně vzniká knížka. Jak dlouhou musí urazit cestu, než si ji můžeme koupit v knihkupectví. Čas plynul velice rychle, ale zbyl čas i pro naše dotazy. Dále jsme si mohli dát podepsat či zakoupit některé knížky. Kdo ví, třeba už teď se někomu rodí v hlavě myšlenka -být spisovatelem. 

FOTO ZDE:

Děvčátko z Bengálska: Ve středu 2.3. k nám zavítala Lucie Juříčková z Jablonce nad Nisou se svým programem "Shoni, děvčátko z Bengálska." Program byl veden tvořivě dramatickou dílnou, při které jsme si užili hodně legrace. Nejprve jsme si sestrojili letadlo a letěli jsme společně do hlavního města Indie Dillí. Pak jsme se přesunuli do klidnějšího místa v Bengálském zálivu a seznámili se se Shoni, její rodinou, životem a zvyklostmi. Pak jsme poznali okolí její vesnice, mangrovový les a problémy, se kterými se ve svém životě setkávají.

FOTO ZDE:

 

Zimní inspirace

                     

                                 

                               

Kdo může, pomůže: V pátek 5. února se někteří žáci naší třídy zúčastnili dobrovolné akce Kdo může, pomůže. Odpoledne se v učebně Pohádka sešli žáci různých ročníků, aby pomohli s obalováním nakoupených knih pro školní knihovničku, která bude žákům sloužit při čtení v čtenářských dílnách či si budou moci knížky půjčovat domů. Doufejme, že se všem čtenářům budou knihy líbit a podpoříme tak čtenářství na naší škole.

FOTO ZDE:

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

           

Úterý 13. ledna: Projektový den PODNEBNÉ PÁSY

V úterý nás čekal další projektový den, tentokráte jsme poznávali rozmanitost přírody podnebných pásů. Pracovali jsme ve skupinách, aby nám šla práce rychleji. Čekalo na nás totiž mnoho úkolů - v matematice jsme počítali matematické skládanky, za správné výpočty jsme byli odměněni několika exotickými zvířaty. V matematické omalovánce jsme vybarvili Afriku, o které jsme složili text vyluštěním šifrované abecedy. Četli jsme s porozuměním o slonu indickém a velbloudu jednohrbém. Odpovídali jsme na otázky z textu, přiřazovali jsme správné informace k jednotlivým živočichům a vytvářeli jsme plakáty k jednotlivým podnebným pásům. Zhlédli jsme také krátká videa o zvířatech obývající polární pás, nejvíce nás uchvátil lov polární lišky, takovou zajímavost jsme ještě neviděli. V závěru našeho projektového dne jsme uspořádali prezentaci a výstavu našich prací ostatním spolužákům.   FOTO ZDE:

Čtvrtek 7. ledna: Naivní divadlo v Liberci:

Ve čtvrtek jsme navštívili představení Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč. Autoři se inspirovali dávnými příběhy, jejichž hrdinové dali jména některým souhvězdím. Pozornost byla věnována Perseovi a jeho matce Danaé, Kasiopeje, Andromedě či bájnému koni Pegasovi. Příběh se odehrává na lékařské pohotovosti, kam jedné noci přijde se zablokovanou páteří amatérský astronom a milovník hvězd - Albert. Zatímco Albert čeká, než začne účinkovat injekce, tak se v ordinaci rozehrávají příběhy ze Starých řeckých bájí. Velice moderní pojetí těchto příběhů plných hrdinských činů, ale i pýchy, věčného a marného boje s osudem, se nám opravdu líbilo. 

Vánoční besídka s nadílkou: V pátek 18. prosince jsme měli třídní besídku. Byl to den plný tvoření, her, tance a nadělování dárečků.

Foto Zde

                                    

Vánoční nocování: Ve středu 16. prosince jsme se v 18 hodin sešli před školou, abychom poprvé nocovali ve škole. Sešli jsme se ještě se třídou 3. A, která nám dělala společnost. Všichni ověšeni spacáky a karimatkami jsme se vydali do svých tříd, abychom si připravili pelíšky na spaní. Potom jsme se přesunuli do kuchyňky, kde jsme vařili naši vánoční večeři - bramborovou kaši a vinné klobásy. Když jsme vše připravili, nechali jsme kuchyň Míle, Vendovi a Báře a my jsme se šli projít předvánočním Českým Dubem. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu a u vánočního stromku jsme si zazpívali koledy a zapálili jsme prskavky. Byli jsme uchváceni také zpěvem naší asistentky Zdeny , jejíž zpěv se nesl celým městem. Po krásné procházce nás čekala výborná večeře a po ní jsme se věnovali společenským hrám. Když se navečeřely všechny děti, tak jsme všichni vyrazili do sportovní haly, kde nás čekal turnaj ve vybíjené. Po sportovním zážitku nás čekala ještě večerní hra spojených družstev obou tříd. Mohli jsme se tak navzájem ještě více poznat. Po jejím vyhodnocení jsme se rozešli do tříd a dívali jsme se na film Ronja, dcera loupežníka. Tuto knihu právě dočítáme ve škole, takže jsme se těšili na srovnání knihy a jejího filmového zpracování. Pak už nezbývalo nic jiného než ulehnout do postýlek a spát. Ráno nás čekala snídaně plná dobrot, které upekly naše maminky, moc všem děkuji.

Foto ZDE

 

Čtenářské dílny:

Naše škola se zapojila do projektu "Učíme se kvalitě". Jeho součástí jsou také Čtenářské dílny. Je to metoda známá z Kritického myšlení, která je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti. Měla by posilovat vztah dětí ke čtenářství, motivovat je ke čtení knih. Z grantu MŠMT jsme nakoupili více než 200 titulů knih, které si děti budou moci při čtenářských dílnách půjčovat. Tyto hodiny mají svou danou strukturu. V minilekci se děti dozvídají, co budou při čtení sledovat, např. postavy, děj, prostředí, sympatie postav.... Potom následuje tiché 20minutové čtení, které je zakončeno diskusí o přečteném. Žáci se tak učí přemýšlet a vyjadřovat se o tom, co si přečetli. Doufejme, že se co nejvíce žáků stane náruživými čtenáři.

Pátek 4. prosince: Mikulášská nadílka: I letos nás přišel navštívit Mikuláš s andělem a čerty. Mikuláš pochválil vzorné žáky a čerti pohrozili těm "raráškům". Letos to bylo naposledy, takže jsme zazpívali společně vánoční píseň a anděl nám za odměnu rozdal  drobné sladkosti.

               

Středa 18. listopadu: Naivní divadlo v Liberci

Ve středu jsme navštívili představení Biblické příběhy aneb Všechno na světě bylo jednou poprvé. Dávná moudrost a nadčasová poselství příběhů Starého a Nového zákona byla dětem podána velice moderní a zjednodušenou formou, tak aby příběhům děti rozuměly. Měly tak možnost podívat se do Rajské zahrady na Adama a Evu, na jejich vyhnání z Ráje, připomněly si také příběh o Noemovi a jeho arše a také poselství o narození Ježíše Krista.

             

Úterý 10. listopadu: Okouzleni vesmírem

V úterý nás čekal další projektový den, tentokráte jsme poznávali vesmír. Rozdělili jsme se do dvojic a vylosovali jsme si planetu či hvězdu, o které budeme tvořit informační plakát. Informace jsme hledali v encyklopediích a na internetu. Po vytvoření plakátu jsme načerpané vědomosti prezentovali ostatním spolužákům. Zhlédli jsme  film o sluneční soustavě a vesmírných kolizích. Četli jsme si báje o vzniku některých souhvězdích a také jsme výtvarně ztvárnili planety sluneční soustavy i některá souhvězdí. Byli jsme okouzleni nejen vesmírem, ale i vytvořenými pracemi.

Čtvrtek 22. října: Přednáška o houbách

Ve čtvrtek nás přijel navštívit pan mykolog, který dětem přednášel o houbách. Přivezl s sebou na ukázku několik hub a spoustu krásných fotografií. Poznávali jsme druhy hub a jejich specifickou vůni. Pan J.Malý nám povídal zajímavosti o houbách a také o jejich léčivých účincích. Prakticky jsme si také vyzkoušeli,jak rozeznat jedlou houbu od jedovaté.Doufám, že už to nikdo nesplete. 

Úterý 20. října: Návštěva knihovny

V úterý jsme se místo odpoledního vyučování vypravili do knihovny. Tentokrát nám paní knihovnice A. Tvrzníková povídala o životě spisovatele F. Hrubína. Přečetli jsme si krátký text od E. Petišky právě o dětství F. Hrubína. Pracovali jsme s textem, odpovídali na otázky. Pak již následovalo čtení vybraných knížek. Jsem ráda, že se opravdu každý začetl a pak vypracoval krátké úkoly týkající se četby. Dále jsme si povídali o tom, co jsme si dnes zajímavého přečetli. Čas strávený v knihovně nám utekl jako voda. Navíc jsme od paní knihovnice dostali záložky do knih a sladkou odměnu. Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Foto najdete ZDE.

Středa 14. října: Vlastivědná exkurze Praha

Ve středu jsme s žáky 5. ročníků navštívili naše hlavní město, a tím jsme zakončili náš několikadenní projekt o Praze. Vydali jsme se po Královské cestě a poznali tak nejkrásnější památky staré Prahy. Krása těchto památek byla umocněna zajímavými legendami, které nám vyprávěla naše paní průvodkyně. Cestu jsme zakončili na Pražském hradě, kde jsme si prohlédli gotickou Katedrálu sv. Víta. Všichni byli také nadšeni střídáním hradní stráže a pak už nás čekal krásný výhled na celou Prahu z Petřínské rozhledny. Výlet jsme si opravdu užili, i když nám zpočátku příliš nepřálo počasí.

Fotogalerie ZDE.

                     

                      

                                  

 

Pátek 9. října: Beseda nad knihou

V pátek 9. října jsme byli pozváni na besedu se spisovatelem Martinem Pitrem do Podještědského muzea. Toto setkání bylo uspořádáno při příležitosti akce Týden knihoven 2015. Děti tak měly příležitost setkání se známým autorem dětské historicko-naučné literatury. Martin Pitro seznámil děti se svými knihami Staré pověsti české a Staré řecké báje a pověsti, které jsou zpracovány do podoby komiksu, která je u našich dětí ve stále větší oblibě. Stateční hrdinové, mocní bohové a dávná vyprávění tak znovu ožívají a mění se spolu s mnoha krásnými ilustracemi na zábavné příběhy. Povídali jsme si nejen o historii a knihách, ale i o životě, zájmech či autorových plánech do budoucnosti. V závěru besedy byli odměněni tři milovníci historie knihou M. Pitra. Pak už nezbývalo nic jiného než se rozloučit a nechat si podepsat památník či spisovatelovu knihu.

                

 

Středa 1. 10. -Den pro zdraví

Středu jsme si opravdu užili. Ráno jsme byli rozděleni do devíti týmů, které byly namíchány z žáků 5. - 9. ročníků. Chodili jsme po stanovištích, na kterých jsme plnili nelehké úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali jednu indicii - písmeno, ze kterých jsme skládali heslo dne. Byl to opravdu boj, na některé disciplíny jsme šli i několikrát, jen abychom dostali nápovědu. Dále jsme také sbírali kódy, které nám měli pomoci heslo snadněji vyluštit. Téměř všem týmům se to podařilo a na závěr se po společném pokřiku hesla snesla z oblak sladká odměna. Bylo fajn pozorovat, jak se týmy musí vzájemně dohodnout, vymyslet správnou taktiku, prostě táhnout za jeden provaz. Největší díky patří panu učiteli M. Hodačovi, který tuto hru vymyslel.

                                       

 

 

Čtvrtek 17. 9. Multikulturní program - VIETNAM

Ve čtvrtek k nám přišla paní Žaneta Kaprasová z Centra pro integraci cizinců, aby nás seznámila s reáliemi této vzdálené země. Hledali jsme ji na mapě světa a povídali jsme si o tom, jak ve Vietnamu lidé žijí. Vysvětlili jsme si, jaké měli Vietnamci důvody k příchodu do naší země. Ukázali jsme si, jak se Vietnamci zdraví, jak stolují, jak si děkují. Zkusili jsme si jíst hůlkami a zjistili jsme, že to vůbec není jednoduché. Slušeli nám také bambusové klobouky, které se ve Vietnamu běžně nosí. Poslouchali jsme pohádky, prohlíželi jsme fotografie a kreslili jsme obrázky. Myslím si, že jsme díky tomuto poutavému vyprávění pochopili lépe chování a zvyky Vietnamců, kteří žijí v naší zemi. 

                                      

Milé děti, milí rodiče,

  čeká nás poslední společný rok a záleží jenom na nás, jak ho prožijeme.

Bude nás provázet třídní hra Cesta do vesmíru.

Opět budeme poznávat nové krajiny, ale i naši

zemi. Seznámíme se s rostlinami i živočichy různých

 podnebných pásů, poznáme také události našich

 dějin, ale i současnosti. Nejvíce nás ale jistě bude bavit cesta ke hvězdám. Budeme také sportovat, výtvarně tvořit, hrát si a užívat si našich kamarádů.

Do dalšího ročníku budete potřebovat:

TV - cvičky, tepláky, triko, teplákovou bundu, malý míček, švihadlo - vše v látkovém sáčku a podepsané.

VV - vodovky, tempery, olejové pastely, voskovky, fixy, slabý černý fix, lepidlo, štětce různé šířky, paletka, hadřík, ubrus na stůl, zástěra nebo starší tričko.

Penál - pero, obyčejné tužky, nůžky, pastelky, pentilka nebo tužka na rýsování, guma, kvalitní kružítko.

Dále budou děti potřebovat trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, popisovací tabulku s fixem, ručník, bačkory, polštářek. Mnoho pomůcek děti mají, takže stačí zkontrolovat, zda jsou ještě funkční.

Na začátku školního roku budeme také obalovat sešity a učebnice. Na obalení sešitů bude třeba asi 10 malých obalů formátu A5 a  8 obalů velkých formátu A4. Doma pak postupně obalíte ještě učebnice.

 

                                        Vaše paní učitelka Kačka Řídká