IV. A

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Řídká

 
Další vyučující: Mgr. Jiřina Filová - Přírodověda, Vlastivěda - Z, Dopravní výchova.

ROZVRH HODIN - školní rok 2019 / 2020

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15 11.25-12.10 12.15-12.55 13.00-13.40 13.45-14.25
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
pondělí HV ČJ Vl -Z M Čtení      
úterý ČJ M AJ   VV VV  
středa ČJ M TV DV Vl - D      
čtvrtek ČJ M AJ Čtení      
pátek TV ČJ M AJ Čtení    

                               

 

 

Co nás čeká? 

Uzavření školy do odvolání.

Milí rodiče a moji žáčci,
nikdo jsme nečekal, že se situace takto razantně změní. Doufám, že jste všichni zatím zdrávi a snad se brzy uvidíme.
 Domácí práci budu posílat dětem přes účet Edupage. V sekretariátu je možno si vyzvednout potvrzení o uzavření ZŠ - pouze pro děti, kterým ještě nebylo 10 let. Stačí si do ZŠ zavolat a žádost Vám bude poslána na email. Sledujte pravidelně Web školy a komunikovat budeme pravděpodobně přes Edupage.
S přáním pevného zdraví, Vaše paní učitelka Kačka Řídká.

On line stránky, kde mohou děti trénovat učivo, které jsme již probírali: cvičení on - line, školákov, kaminet,umíme to, duolingo,matika. in, ve škole, on -line kurzy v nakladatelství Fraus, Nová škola...

 

Všechny 

 ________________________________________________________________________

Vlastivědná vycházka Českým Dubem: V úterý 8. října jsme se vydali na procházku Českým Dubem, na které nás provázel průvodce Martin Hess. S prohlídkou jsme začali na náměstí Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli českodubskou radnici a morový sloup a dozvěděli jsme se něco o historii našeho města. Potom jsme šli ulicí Komenského, kde jsme prošli kolem domu, v kterém pobýval v dětství hudební skladatel Bedřich Smetana, pak jsme si prohlédli původní opevnění města s hláskou a odtud jsme vyrazili na místní hřbitov. Po prohlídce hrobky rodiny Schmittů a kostela Nejsvětější Trojice jsme šli do parku, kde jsme obdivovali stavbu bývalého rodinného sídla továrníka Schmitta a také Blaschkeho vilu, kde sídlí Podještědské muzeum. Procházku jsme zakončili u Johanitské komendy a cestou ke škole jsme si prohlédli kostel Seslání Ducha svatého. Děkujeme průvodci Martinovi, že nám povídal o historii našeho krásného města a doufáme, že brzy opět vyrazíme za dalším poznáváním naší historie. Ve škole jsme pak malovali obrázky pamětihodností, které jsme při prohlídce navštívili. 
Projektový den PRAVĚK: V pátek 27. září jsme si udělali projektový den na téma Pravěk. Některé děti si za pomoci rodičů připravily oblek vhodný pro pračlověka, aby vznikla ta správná pravěká atmosféra. Žáci se rozdělili na jednotlivé tlupy a jejich úkolem bylo zvolit si své jméno či název tlupy.Dále jedotlivé tlupy předváděly scénky se svého života, viděli jsme převážně lov zvěře, ale Venuše si vybraly malbu jeskynních maleb. Potom jsme měli společný rituál u ohně a také pravěkou módní přehlídku. Kromě her na nás čekali matematické úlohy a práce s textem, které byly zaměřeny na téma Pravěku. V závěru dne jsme se věnovali modelování náhrdelníku ze zvířecích zubů a také venuší. Každá tlupa si také vytvořila model své chýše. Myslím si, že jsme si dobu kamennou pěkně užili a že si poznatky z tohoto období dobře zapamatujeme.
 
 
 
 
Den pro zdraví: Ve čtvrtek 26. září jsme měli Den pro zdraví. Nejprve jsme se věnovali vytváření třídních pravidel, protože se začátkem školního roku někteří z nás zapomněli, jak se ve škole chovat. Vytvořili jsme si tedy pravidla, která budeme dodržovat a také jsme zvolili několik odměn za dodržování těchto pravidel. Samozřejmě kromě odměn si žáci zvolili také tresty, které si případně vylosují, když daná pravidla poruší.Doufám, že tato třídní dohoda bude dobře fungovat. Potom jsme se vydali na výšlap do okolí, kde si děti zaběhaly a pohrály s míčem. Pak už na nás čekaly hravé soutěže a úkoly v Pohádkovém parku, který si pro nás připravili naši deváťáci.Společně jsme zavzpomínali na chvíle prožité na 1. stupni. V cíli nechyběla ani odměna v podobě nálepek a balonků. Děkujeme nejen deváťákům, ale také jejich třídním učitelkám za přípravu aktivit pro své mladší spolužáky.
 
 
 
Preventivní program " Alkohol a kouření": Letos nás opět navštívili lektoři společnosti Maják o. p . s, kteří u nás ve škole realizují preventivní programy. V letošním roce nás čekalo téma: ALKOHOL A KOUŘENÍ.Děti se dozvídaly základní informace o tom, co je pro naše tělo zdravé a naopak škodlivé.Formou různých aktivit a příběhů získávaly informace o závislostech na alkoholu a tabáku a jak nejlépe těmto závislostem předejít.
 
                           
 
 
 
 
 
Milí rodiče,
děkuji Vám za pohodový předešlý školní rok a také za krásné květiny, dobroty a dárečky. Doufám, že i náš společný 4. rok proběhne v klidu a pohodě. Přeji Vám hodně síly a psychické odolnosti, ale také humoru a nadhledu do letošního školního roku. Vše společně zvládneme!
Moji žáčci, již čtvrťáčci,
doufám, že jste si prázdniny moc a moc užili. Odpočinuli jste si od každodenních povinností, úkolů a že jste poznali nová a zajímavá místa, buď u nás nebo v cizině. O všem si budeme během prvních dnů povídat. Přineste si do školy pohledy, fotky, vstupenky, vše, co by Vám připomnělo vaše prázdninové zážitky.
V letošním roce toho opět mnoho zažijeme a naučíme se spoustu nového. Budeme mít nové předměty, ve kterých se budeme učit o naší vlasti a její historii.Doufám, že už se také těšíte na své kamarády ve třídě!
Kdo už si chce přichystat pomůcky do 4. ročníku, tak zde je jejich seznam. 
Vše si ale upřesníme v září.
POMŮCKY DO 4. ROČNÍKU:
TV: tepláky, triko, mikina, cvičky nebo tenisky, malý míček, švihadlo - vše v látkovém a podepsaném sáčku ( ne v igelitové tašce).
VV:vše stačí pouze omýt a doplnit - tempery, vodovky, kelímek, štětce, voskovky, olejové pastely, fixy, slabý a silný černý fix, hadřík, lepidlo v tyčince, zástěra či staré tričko na převlečení. Vše opět uloženo v kufříku.
Penál: pero, pastelky,obyčejné tužky, pentilka na geometrii, guma, malé pravítko.
Do košíku v lavici budeme potřebovat nůžky, dvě pravítka, jedno z toho musí být trojúhelník s riskou, kružítko, lepidlo.
Dále bude potřeba obalit si sešity a učebnice. Předběžně si kupte asi 10 malých obalů A5 a 5 velkých obalů A4 na sešity. Ostatní doplníte až v průběhu září.
Užijte si posledních prázdninových dní a v pondělí 2. září se na Vás těším. Na shledanou!
 
 
.....................................................................................................................................................................................................................................

Archiv