archiv 2013/14

Vítejte na informačních stránkách čtvrté třídy!

 Ať se nám další společný rok líbí a vydaří!

 

* V úterý 17. 6. 2014 nás čeká výlet do Prahy. Vybíráme 450,- Kč. Prosím zaplatit nejpozději do 16. 6.

 

* Blíží se nám konec roku a nesmíme zapomenout, že nás čekají dopravní zkoušky - neboli "řidičák na kolo". Termín se brzy dozvíte.

 

* Od 2. 6. do 13. 6. nás čekají nejpernější týdny prověrek. Hezky si doma opakujte, co jsme se během roku naučili, ať dopadnou prověrky co nejlépe pro vás. Termíny: čtvrtek 5. 6. - zeměpisná vlastivěda, pátek 6.6. - angličtina, pondělí 9. 6. dějepisná vlastivěda, středa 11.6. geometrie, čtvrtek 12. 6. český jazyk.

 

 * Ve středu 14. 5. 2014 SBĚR PAPÍRU od 7.00 hod.

 

POZOR ZMĚNA !!!!

Vážení rodiče, z osobních důvodů přesunuji konání třídních schůzek ze 13. 5. na 20.5. 2014. Schůzky budou tentokrát individuální - přijďte tedy kdykoli mezi 14.30 až 16.30 hod. Na rodič. schůzce  se dozvíte informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte, termín a program výletu do Prahy (předpokládaná částka 450 Kč), akce, které nás čekají do konce roku, budu vybírat peníze na sešity, barevné i kopírovací papíry, čtvrtky a pracovní sešity do 5. třídy.

 

* Poslední dubnový den se v naší třídě místo hodných žáků objevili čarodějnice a čarodějové. Paní učitelka taky zůstala doma a místo ní přišla čarodějnice Kuřinožka. První hodinu jsme psali čarodějné životopisy, u kterých jsme se hodně nasmáli. Druhou hodinu jsme pro naše malé prvňáčky připravili po škole stanoviště s čarodějnými úkoly a za splnění jsme jim dávali razítka do startovních lístků. Třetí hodinu jsme vařili lektvary, vymýšleli složení a způsob použití. Další hodinu jsme se stali módními návrháři a vyráběli jsme návrhy čarodějných sukní a střevíců. Poslední hodinu proběhla čarodějná angličtina a také volba Miss a Missák čaroděj. Oceněni byli všichni, kdo si donesli nějaký převlek, protože všem to ohromně slušelo. Tímto také děkuji všem šikovným rodičům, kteří tak krásně pomohli malým čarodějnicím a čarodějům s outfitem.

* V úterý 29. 4. jsme zažili Lesní den. Ráno jsme se vydali do Malého Dubu, kde na nás u lesa čekali 4 pracovníci Českých lesů. Spolu s nimi jsme ten den zažili spoustu zajímavých zážitků, zahráli hry, zopakovali jsme si hodně věcí z přírodovědy a mnoho nových informací jsme se dozvěděli. Mimo jiné jsme se naučili  vnímat stromy trochu jinak než doposud, prožili jsme mezitřídní boj o ocásky, zahráli si tichou lesní poštu, seznámili se s přístroji, které lesníci používají, vyzkoušeli si střelbu z luku a celý krásný den jsme zakončili opékáním buřtů.

* Velikonoce v naší třídě jsme oslavili zajímavým projektem. Povídali jsme si o velikonočních zvycích, tradicích, historii vzniku tohoto svátku. Ráno proběhla malá literární dílnička, poté jsme vyráběli z vyfouknutých vajíček tulipány a kuřátka. Třetí hodinu proběhla anglická hodina na téma Easter a poslední hodinu se žáci rozběhli po škole a zahráli si na reportéry. Tázali se dětí i učitelů na nářeční názvy pomlázky - věděli jste, že třeba mrskačka, karabáč, sekačka, dynovačka, korbáč či tatar jsou všechno názvy pro pomlázku? Bohužel už jsme ten den nestihli dalš aktivitu, kterou jsem měla připravenou - Velikonoce v Evropě. Nevadí, necháme si to napřesrok, až se ve vlastivědě budeme učit o státech Evropy. Den utekl jako voda a děti s radostí odcházely domů užít si velikonoční prázdniny.

* V dubnu v rámci Dne Země proběhl ekoprogram Tonda Obal na cestách. Zajímavou formou se děti seznámily s tříděním odpadů a jejich dalším zpracováním.

* Na konci března v naší třídě proběhl jako již tradičně Den podle Amose. Skupinka deváťáků učila naši třídu. Pro děti měli připraveny úkoly, hry a učení. Jistě to byla zajímavá zkušenost pro obě strany - žáky i "učitele". Deváťáci poznali, že není zrovna jednoduché předstoupit před třídu téměř 30 žáků, udržet jejich pozornost, upoutat je, zabavit, naučit a přitom všem si udržet autoritu. Po této jednodenní zkušenosti jednoznačně prohlásili, že učiteli by se stát rozhodně nechtěli:-)

* V únoru jsme v naší třídě žili olympiádou. Průběh XXII. zimních olympijských her v Soči jsme bedlivě sledovali a děti každý den informovaly o nových medailích pro naši zem. Děti dostaly za úkol vypracovat list o některém českém olympionikovi. Práce je asi bavila a listy byly opravdu povedené. Z vytvořených listů, obrázků, výstřižků, článků a fotek jsme vytvořili zajímavou olympijskou nástěnku. V úterý jsme poznávali olympijské hry trochu do hloubky. Nejprve jsme zapnuly mozky a vytvořili metodou brainstromingu plakát s hesly na téma olympijské hry. Pak jsme se ve dvojicích zamýšleli, co už o hrách víme, co bychom se chtěli dozvědět a nakonec jsme shrnuli, co jsme se dozvěděli. Čekal nás poměrně dlouhý text o historii a vzniku OH, zajímavosti o ZOH v Soči. Poté jsme odpověděli na otázky k textu, kterými jsme si prověřili, zda jsme textu rozuměli. Hledali jsme nové informace na internetu, v knihách. Nakonec jsme se zapojili i výtvarně a každý z nás si vytvořil asi nejznámější symbol olympijských her - 5 propojených kruhů. Krásných 14 olympijských dní uteklo jako voda a musím říci, že jsem ráda, že většinu dětí olympiáda "chytla" a  skutečně jí žily.

* V pololetí jsme se rozloučili s paní učitelkou Lenkou Tichou, která odchází na mateřskou dovolenou a přejeme jí krásné, zdravé a hodné miminko. Od února v naší třídě bude přírodovědu vyučovat paní učitelka Věra Horáčková. A změna proběhla nečekaně i v angličtině. Iana nahradí pan učitel Daniel, který pochází z Bostonu a je s ním veliká legrace. Poslední změnou, která u nás v pololetí proběhla je to, že se odstěhovala naše spolužačka Gábina Vanclová. Tak ať se Ti, Gábi, daří v jiné škole stejně dobře jako tady u nás.

 

* V úterý 4. 2. 2014 jsme zakončili poznávání Karla IV. projektovým vyučováním. Ráno jsme se rozdělili do skupinek podle toho, jaké středověké řemeslo jsme si vylosovali. Pak nás čekala práce z M. Při ní jsme v číslech probrali život Karla IV. V ČJ jsme zase skládali puzzle o životě jeho 4 manželek. Pak nás čekal vědomostní kvíz, též jsme tipovali činnosti středověkých řemeslníků. Některé názvy jsme slyšeli poprvé v životě. K zábavné části patřilo třeba sledování a poslech písní z filmu Noc na Karlštejně. Při výtvarce jsme ve skupinkách vytvářeli téměř v životní velikosti postavy Karla IV. a jeho 4 manželek. Jedna skupinka vytvořila velký plakát, který shrnoval vše, co jsme se o životě tohoto výjimečného panovníka dozvěděli. A víte, že Karel IV. navštívil v roce 1357 také naše město? To musela být tehdy sláva.....

* Ve čtvrtek 30. 1. 2014 nás čeká pololetní vysvědčení. Učit se budeme pouze 4 vyučovací hodiny, poslední 5. hodina se ruší. Také si jednu hodinu opět promluvíme anglicky s naším lektorem Ianem. Nezapomeňte si s sebou vzít desky na vysvědčení!

 

* V pátek 31. 1. 2014 si užijeme sníh při pololetních prázdninách. Hurá na kopec!!!:-)

 

* V úterý 28. 1. 2014 se pět kluků od nás ze třídy a šest páťáků zúčastnilo florbalového turnaje v Liberci. Po napínavých utkáních s dalšími libereckými školami jsme se umístili na 2. místě a postupujeme do semifinále, které se bude konat v únoru.

* Od začátku ledna u nás ve třídě probíhá výuka s rodilým mluvčím v angličtině. Letos je naším lektorem Ian z Velké Británie. Během 4 lednových hodin jsme si procvičili správnou výslovnost, určování světových stran, anglické pokyny a povely, naučili jsme se několik protikladů a dopravních prostředků. Hráli jsme různé hry, pracovali ve dvojicích i ve skupinách, hodně mluvili a Ian nám opravoval nesprávnou výslovnost. Hodiny s ním jsou zábavné a těšíme se na další 4 hodiny v únoru.

 

* V lednu k nám do třídy  zavítali také tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Několik žáků dobrovolně přispělo do tříkrálové sbírky. Zazpívali jsme si koledu Tři králové a o výtvarné výchově jsme se pokusili zachytit tři krále na jejich cestě do Betléma.

* V lednu hned po Vánocích nám přišla povyprávět paní Jakymová,  maminka Jury, o Vánocích na Ukrajině. Jak se slaví jejich zvyky, co dobrého mají na štědrovečerním stolu, kdo nosí dětem dárky a dokonce nám zazpívala i ukrajinskou vánoční koledu. Dozvěděli jsme s mnoho zajímavých informací a děti měly spoustu zajímavých dotazů. Potom jsme si každý zapálil prskavku a zazpívali jsme českou vánoční koledu. Doufejme, že se nám tedy v novém roce bude dařit. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat paní Jakymové za hezké vyprávění.

* Symbolem Vánoc jsou kromě jiného také andělé. Podívejte se, jak se nám povedlo několik andělů a citátů o andělech spojit do výtvarného díla...

* Příchod Vánoc jsme také oslavili v naší třídě. Nechybělo cukroví, dobrý čajík, koledy, zvyky a v neposlední řadě také dárky. Z těch byla samozřejmě radost největší. Kromě toho jsme i hráli hry, sledovali krátkou vánoční pohádku a vytvářeli myšlenkovou mapu na téma Vánoce. Celý den hrozně rychle utekl a při poslední hodině nás čekal úklid stromečku, rozdání posledních překvapení z adventních pytlíčků a  rozloučení s rokem 2013.

 

* Do třídy k nám přišel Mikuláš s čerty a andělem. V knize hříšníků Mikuláš narazil i na zápisky o některých našich žácích. Slíbili, že se v novém roce polepší, tak doufám, že své sliby dodrží. Potěšilo nás, že mnohem víc než hříšníků bylo hodných dětí, které mohl Mikuláš pochválit. Nebeské návštěvě jsme společně zazpívali vánoční koledu Štěstí zdraví pokoj svatý. Za pěkné zpívání jsme si vykoledovali pytlík plný čokoládových lízátek od anděla. Děkujeme a těšíme se napřesrok...

 

 * Chtěla bych poděkovat mamince K. Rybářové za finanční dar na Ježíška do třídy:-)

 

VÁNOČNÍ  TÝDEN

* Na pondělí 16.12. si mají děti přinést vánoční pohled se známkou. Budeme posílat vánoční pozdrav, abychom si připomněli psaní adres a krasopis:-)

* V úterý 17. 12. pojede 7 dětí z naší třídy za odměnu (žádný zápis v deníku + slušné chování) na akci Vánoce v aréně.

V úterý 17. 12. nám odpadá odpolední vyučování. Je to z důvodu přesunu hodin Vv do hodin Tv, protože celý týden bude chybět p. uč. Kaulfussová.

* Ve středu 18. 12. nás čeká návštěva Naivního divadla - Pohádka o Raškovi. Vrátíme se kolem 11. hodiny a budeme mít ještě vánoční angličtinu. S sebou penál, svačinu, pití.

* Ve dnech 19. - 20. 12. přivítáme Vánoce ve třídě. Čeká nás projektové vyučování, skupinová práce, metody kritického myšlení, tvořivá činnost...

* V pátek 20. 12. nás čeká "Štědrý třídní den". Snad i letos si to hezky užijeme, ochutnáme cukroví, uvaříme čajík, rozbalíme dárečky, zazpíváme koledy, připomeneme alespoň pár vánočních zvyků a za odměnu si rozbalíme dárečky. Děti si s sebou na tento den donesou: penál, nůžky, hrníček + čajíček, malou krabičku cukroví, dárky pro kamarády (se kterými se domluví) a 1 dáreček anonymní (v hodnotě asi 20,-Kč.)

 

* Ráda bych poděkovala mamince M. Kovářové za zajištění vánočního stromečku do třídy. Moc si každé pomoci vážím. Děti ze stromečku měli velikou radost a hezky nám zdobí třídu v adventním čase.

 

* Milí rodiče,

pokud můžete přispět drobnými dárky dětem do třídy  pod vánoční stromeček nebo libovolným finančním příspěvkem, dle Vašich možností, předem za děti děkuji.www.moje-rodina.cz

 

* 5. 12. proběhla v naší škole tradiční pěvecká soutěž Mikulášské zpívání. Z naší třídy se zúčastnilo 14 dětí. V kategorii ZPĚV se nejlépe umístila Verunka Rybářová, na 2. místě trio M. Kovářová, K. Čemusová a A. Vondrušková a na 3. místě Jindra Rybář. V kategorii HRA na hudební nástroj obsadil 1. místo Tobias Fátor z 5. třídy, druhá byla ve hře na kytaru V. Rybářová a 3. místo si čistou hrou na flétnu vybojovala A. Řídká. Všichni zpěváčci dostali milé ceny a rozhodně si zaslouží velký obdiv za to, že zvládli vystoupit před téměř 60 posluchači.

 

* 18. 12. 2013 nás čeká návštěva Naivního divadla. Tentokrát to bude Pohádka o Raškovi. Vstupné 50,- + jízdné 40,- Celkem 90,- Kč.

 

* 5. 12. 2013 k nám do třídy snad také zavítá Mikuláš s čertíky a andělem....Jsem zvědavá, co se letos dozvíme z knihy hříchů...:-)

 

* 2. 12. 2013 nás čeká kulturní představení Pověsti z Podještědí. Vybíráme 50 ,- Kč.

 

* Další sběr papíru proběhne ve čtvrtek 28. 11.2013 od 7. 00 do 7.45 hod.. Tak hezky střádejte a nezapomeňte donést ve čtvrtek. Další sběr pak bude až na jaře.

 

* Ve čtvrtek 21. 11. jsme se v rámci vlastivědy vydali na vycházku městem spojenou s plněním úkolů. Děti se učily pracovat s plánem našeho města, hledaly ulice a důležité budovy. Potom si vyzkoušely práci s buzolou. Také jsme určovali světové strany a pokoušeli jsme se určit na jakou světovou stranu se nachází nejbližší obce v okolí Českého Dubu. Dětem se činnosti líbily a těší se, že se zas na takovou vycházku někdy vydáme. 

 

* V úterý 5. 11. proběhne 2. rodičovská schůzka od 16.00 hod.

 

* Ve dnech 29. - 30. 10. podzimní prázdniny.

                  31. 10. - 1. 11. ředitelské volno.

 

* Do konce října vybíráme příspěvky SRPDŠ - 200,- na rodinu + 30,- /žáka na hygienické potřeby za školní rok 2013/2014.

 

* Vždy v pondělí ráno před vyučováním probíhá sběr kaštanů a žaludů. U hlavního vchodu.

Ceny: 3,-/1 kg kaštanů, 4,-/1 kg žaludů.

 

* Ráda bych připomněla, že naše škola se aktivně podílí na projektu Čtení pomáhá. Prozatím se k tomu připojili převážně žáci z druhého stupně. Mezi námi čtvrťáky jsou však také pilní čtenáři a určitě by se mohli do projektu zapojit. Stačí se zaregistrovat na webových stránkách https://www.ctenipomaha.cz/, kde se dozvíte i další informace.

 

* V pátek 25. 10. jsme navštívili muzeum Karolíny Světlé, kde se konala beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem. Děti se zájemem poslouchaly vyprávění o životě i psaní tohoto známého spisovatele dětské knihy. Během hodiny padlo mnoho zajímavých i vtipných dotazů, které si děti na pana spisovatele připravily. V závěru proběhla i autogramiáda a děti si také mohly zakoupit některé knihy, do kterých dostaly krásná věnování.

 

* V pondělí 21. 10. jsme autobusem odjeli do Naivního divadla v  Liberci, kde jsme zhlédli představení Biblické příběhy.

 

* V úterý 15. 10. jsme navštívili knihovnu. Paní Tvrzníková si pro nás připravila knižní seznámení s díly Miloše Kratochvíla. Nejprve jsme se pobavili nad vtipnými básničkami a poté si děti ve dvojicích rozebraly knihy a na 20 minut se do nich začetly. Každá dvojice pak ostatním vybranou knížku krátce představila. Na závěr děti měly možnost si v knihovně prohlédnout knížky, o které měly zájem a někteří zaregistrovaní čtenáři si zrovna nějaké knížky půjčili domů. Děkujeme paní Tvrzníkové za pěkné odpoledne.

 

* V úterý 8. 10. jsme šli na odpolední vyučování do keramické dílny.  Paní Havlíková nás nejprve poučila, jak se pracuje s keramickou hlínou a pak už jsme se pustili do díla. Zjistili jsme, že vyrobit Věstonickou venuši (nebo spíš pokus o věrnou kopii:-) )  není zas tak snadný úkol, jak se na první pohled zdá. Po vymodelování se ještě sošky musely několikrát propíchnout, aby v peci při vypalování nepraskly. Po týdnu jsme se s našimi venuškami setkali a odnesli si je na památku domů. Chtěla bych poděkovat paní Havlíkové za trpělivost a ochotu, že se naší mnohopočetné "tlupy" ujala a výrobu sošek si pro nás předem připravila.

 

* Ve čtvrtek 3. 10. se koná 3. sběr papíru. Pouze od 7.00 hod.

 

 

 * Od pondělí máme ve třídě novou žákyni. Tak ať se ti u nás líbí, Gábinko!

 

 

* V pondělí 30. 9. se naše třída tak trochu ocitla v PRAVĚKU. Někteří žáci a paní učitelka přišli v dobovém kožíškovém oblečení.  Na začátku jsme si každý zkusil odpovědět na několik otázek v zahřívacím kvízu o pravěku. Poté se každý zamyslel a vytvořil pětilístek na téma PRAČLOVĚK.(Pětilístek je jedna z metod kritického myšlení) Neméně zajímavý byl úkol - vymysli si své pravěké jméno. Ve třídě se tak rázem ocitli např. Líný dráp, Malý méďa, Mrštná kuna, Zlatá hvězda či Velký ňouma:-) Pak přišlo na řadu rozlosování do skupinek, tedy tlup. V každé tlupě byli 4 členové. Společně se všichni pustili do plnění úloh z M,ČJ a ČT - vše se samozřejmě točilo kolem pravěku. Třetí vyučovací hodinu následovala hodina tvořivá. Každý si vyrobil pravěký náhrdelník pomocí samotvrdnoucí hmoty, peříček a jiných přírodnin. Poté přišla na řadu výroba pravěké zbraně či nástroje. Děti si přinesly kameny, klacky a další přírodniny. Musím říci, že některé zbraně se opravdu povedly a určitě by se v době ledové osvědčily:-) Čas rychle utíkal a v poslední hodině jsme nejdříve malovali každý svého pračlovíčka a pak jsme hledali poklad. A když už jsme si hráli na dobu kamennou, tak si všichni pochutnali na čokoládových kamínkách. Nakonec jsme stihli hlasovat a zvolit Miss či missáka pravěku. Zvítězila Míša Kovářová, která měla oblečení i účes z doby bronzové. Každý účastník dostal medaili a drobnou cenu za snahu připravit a obohatit náš projektový den. Ostatní žáci "v civilu" dostali alespoň diplom na památku na tento den a snad si všichni odnesli hezký pocit z netradičně stráveného dne ve škole.

 

 * Ve čtvrtek 26. 9. se konal celoškolní projekt DEN PRO ZDRAVÍ. Původně jsme plánovali turistický výlet v okolí Č.D. Počasí nám ale ani letos nepřálo, tak jsme zůstali ve škole. Nakonec jsme si alespoň prošli POHÁDKOVÝ LES, který pro žáky 1. stupně připravily deváťáci. Dětem se cesta po škole plná úkolů a pohádkových postaviček líbila, zažily opět hodně legrace a každý dostal malý dáreček. Devátým ročníkům děkujeme za hezky připravenou akci.

 

* Ve středu 25. 9. proběhne již 2. SBĚR PAPÍRU - od 7.00 na obvyklém místě.

 

* Ve středu 11. 9. 2013 se uskuteční 1. sběr papíru v tomto školním roce. Můžete nosit papír na obvyklé místo za školní kuchyní, vybírá se od 7.00 a pak znovu v 16. 00 hod. Vloni jsme se umístili na báječném prvním místě. Sběrači dostali hodnotné ceny. Věřím, že i letos se zapojí co nejvíce dětí. "Šetřme lesy":-)

 

* V prvním školním týdnu jsme si zahráli na Robinsony a piráty. V prvních minutách nám paní učitelka přečetla úryvek z knihy Robinson Crusoe, který pojednával o ztroskotání lodi při bouři. Poté jsme si měli zavřít oči a za zvuků šumění moře jsme se "probudili" na pustém ostrově. Nejdřív jsme vytvořili síť z klubka vlny a diskutovali jsme o tom, jak je důležitá soudržnost skupiny, že může pro každého z nás fungovat jako záchranná síť. Následovalo vytvoření myšlenkové mapy, kdy jsme se zamysleli, co všechno bychom měli udělat, když se ocitneme na pustém ostrově. Ten den jsme ještě každý "lovil" zvířata, stavěli jsme společně vor (tedy jen z papíru), kreslili jsme mapu ostrova a čekal nás i vzkaz v lahvi. V něm jsme měli vyluštit text z morseovky. Na konci dne jsme se ještě naučili zazpívat úvodní sloku písně Vzhůru na palubu. Možná se z ní stane taková naše třídní hymna:-)

 

* Co bychom měli mít na vyučování?

Penál - ořezané pastelky, 2 tužky č. 2, 2 pera, guma, ořezávátko, lepidlo v tubě, malé pravítko, nůžky, kružítko.

Kufřík na Vv - ubrus na lavici, tempery, voskovky, suché pastely (křídy), vodovky, kelímek na vodu, hadřík, štetce (plochý, 3 kulaté různé tloušťky), paleta, lepidlo, fixy.

Pytlík na Tv - cvičky (sálovky) s bílou podrážkou, tepláky, tričko, mikina, švihadlo, malý míček.

 

* V letošním roce se budeme učit o historii, panovnících a pověstech naší země. Propojíme vlastivědu se čtením a proto bych byla ráda, abyste pořídili dětem knihu pro doplňkovou četbu. Napsala ji Alena Ježková, název - Staré pověsti české a moravské. Během září budeme ještě dočítat Děti z Bullerbynu. Novou knihu tedy stačí obstarat do cca začátku října. https://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/stare-povesti-ceske-moravske

 

* Ve 4. ročníku si povedeme Čtenářský deník. Co by v něm nemělo chybět?

- název knihy

- autor knihy

- obsah (stručný obsah ve 4 - 5 větách, svými slovy)

- hodnocení (jak se ti kniha líbila, nelíbila, nudila, uchvátila....)

- obrázek (pokud se ti nevejde na stránku, můžeš obrázek nakreslit do pozadí textu)

Za školní rok každý žák přečte minimálně 5 knih (tj. 1 kniha za 2 měsíce), bylo by vhodné zařídit dětem průkazku do knihovny. Podporujte děti ve čtení. Čtěte si s nimi před spaním. Inspirace na čtení a knihy na www.ctesyrad.cz , www.rostemesknihou.cz