archiv 2015/16

A já jsem dostala tuhle spoustu krásných kytiček, čokoládiček a dárečků. Taky jeden dopis, který mi udělal velikou radost. Všem dětem i rodičům za to moc děkuji.
 
A je tu úplný konec - VYSVĚDČENÍ. A rozdali jsme nejen to, ale i pochvalné listy, odměny pro aktivní žáky, kufříky na prázdninové zážiky, diplomy a flashky s překvapením.
 
Prázdninoví oslavenci - všechno nejlepší!
 
Poslední zvonění deváťákům
 
Zmrzlinové rozloučení se školním rokem
 
Blíží se prázdniny, tak jsme si vyrobili kufříky na prázdninové zážitky. Tak ať jich posbíráte co nejvíc:-)
 
 
Pěší výlet ke studánkám
- pramen Ida Quelle, studánka Na Spravedlnosti, Lesní studánka, U Křížku a k tomu spousta borůvek, hub, her, smíchu a vedra:-) Děkujeme mamince Havelkové za repelent.
Více fotek ZDE.
 
SLAVNOST SLABIKÁŘE
 - básničky, písničky, společné čtení ze slabikáře,  pohádka O zatoulaném koťáku, pasování na čtenáře, předávání šerp "Už jsem čtenář", předání knížek od rodičů a sladká tečka na závěr - krásný dort Slabikář 1. A . Děkuji všem rodičům za spolupráci.
Více fotek ZDE.
 
Naivní divadlo - Čechy leží u moře
Fotbalový turnaj tříd + sportovní den na stadionu
více fotek ZDE.
 
 
Zhlédli jsme koncert ZUŠ. 
 
KVĚTEN
 
Recitační soutěž  - pěkné básničky i zdařilý přednes. Krásné 2. místo obsadila Anička s básničkou Naopak a 3. místo získala Kája s básní Kočičí rozcvička. I ostatní z naší třídy (Rája, Andrejka a Filda) se snažili a sklidili velký potlesk.
 
Náš školní výlet - zámek Mnichovo Hradiště + lesní cesta Klokočka až k pramenu léčivé pitné vody pod kaplí sv. Prokopa. Počasí objednané a zážitky krásné! Další foto ZDE.
 
V květnu jsme si připomněli výročí narození Karla IV. Někteří se aktivně zapojili a vytvořili zdařilé plakátky. Jste šikulkové! Také jsme zhlédli výstavu o Karlu IV. Při VV jsme malovali svatováclavskou korunu.
 
Květnovou oslavenkyní byla Laura. Všechno nejlepší a děkujeme za bonbonky.
 
11. května - kytičkový den - koupí pomáháme bojovat proti rakovině
Jak jsme tvořili pro maminky....
Někteří z nás zakoupili tajně živou kytičku pro maminku a zároveň jsme tím podpořili černouška v Africe.
 
8. května si připomínáme již 71 let od konce 2. světové války. Pro dnešní děti doba absolutně vzdálená. Někteří netuší, co byla válka, co byly tanky.... Tak jsme si toto téma otevřeli a zkusili při výtvarce připomenout.
 
 
V úterý se koná focení tříd. Velká fotka 35,- , malé skupinky 18,-.
 
Prvním květnovým oslavencem je Vašík. Děkujeme za dobrůtky a přejeme všechno nejlepší!
 
 
DUBEN
 
 
Na čarodějnický sněm se do třídy slétlo mnoho čarodějek a čarodějů. Všem to moc slušelo a vzorně plnili zadané úkoly od lektorky Alfonsie Strašlivé. Po úvodní módní přehlídce následovala čaroškola, hry,soutěže, výtvarná tvorba, diskotéka a na závěr každý obdržel čarodějnický certifikát za zvládnutí všech disciplín. Děkuji všem rodičům za krásné převleky, některým i za sladkosti, které jsme si rozdávali za splnění disciplín a velké poděkování patří mamince Laury, paní Bolinové za vynikající pavučinkové zákusky. Moc jsme si pochutnali:-)
Více fotek ZDE.
 
Na Den Země jsme se naučili mnoho správných věcí. Nejdříve jsme se naučili třídit správně odpadky. Ve třídě nám jich přes noc skřítci třídníčci nachystali mnoho, k tomu jsme ještě vysypali náš třídní kontejnerek, do kterého vhazujeme plasty, tetrapaky a baterky. A tak jsme se dali do díla a za chvíli jsme měli správně roztříděno podle použitých materiálů. Splnili jsme další úkoly ve třídě a pak už jsme se konečně vydali ven do přírody. První kroky vedly ke Kabátkovým, kteří nám přichystali bezvadné zázemí pro opékání buřtů. Moc jim za to děkujeme a rádi přijdeme někdy příště. Posilněni buřty a zážitky z trampolíny či houpaček jsme se vydali dál cestou přes "Šibeničák" až ke Starému Dubu. Cestou jsme plnili další úkoly, poznávali rostlinky, živočichy, vytvářeli jsme si paletu přírodních barev, skládali jsme z přírodnin nápis DEN ZEMĚ a další. Snažili jsme se přírodu poznat opravdu všemi smysly. Poslední úsek ze Starého Dubu do Českého Dubu jsme měli opět prožitkový. Rozdali jsme si gumové rukavice, igelitky a celou cestu "po struhách" jsme sbírali odpadky. Děti se do práce opravdu vrhly s velkou chutí a nadšením, takže u školy jsme vyhazovali pět plných igelitek nepořádku. Velkým poděkováním za snahu a i pěkné chování během celé cesty jsme ukončili náš Den Země.
Více fotek ZDE.
 
Kubíček slavil v dubnu také narozeniny. Hodně štěstí a zdraví!
 
V prvouce se učíme o zelenině, tak jsme ji zkoušeli vymodelovat. A někteří zvládli i model krychle či kvádru.
 
Dalším dubňáčkem je Lukášek. Děkujeme za výborné sladkůstky a všechno nejlepší!
 
Když jsem jela s kluky reprezentovat školu ve vybíjené, děti se učily s paní Z. Kučerovou. Když jsem přišla do třídy, čekalo mne milé překvapení:-) Housenky se Vám moc povedly, děti!
Když nám zbyde čas v češtině či matematice, učíme se hrou...
V dubnu slavila Andrejka narozeniny a přinesla nám plný pytel bonbonů:-)
 
V prvouce probíráme téma ochrana člověka za mimořádných situací. Už známe důležitá telefonní čísla 150, 155, 158, 112. Při té příležitosti jsme navštívili služebnu Policie. Záchranka nám bohužel těsně před návštěvou odjela k nějakému případu.
 
Ve čtení jsme četli pohádku Boudo, budko a tak jsme si ji zahráli jako divadlo.
 
Naši starší spolužáci pomáhají zachraňovat obojživelníky a třeba také jednou budeme. Zatím jsme se naučili namalovat krásné žabky.
 
BŘEZEN
 
Jak u nás vypadal Den podle Amose? Na jeden den nás přišla učit trojice děvčat z deváté třídy - Sandra, Natálka a Kristýna. Taky konečně trochu změna:-)
V březnu slavil i Jonášek a přinesl moc dobré bonbonky:-) Všechno nejlepší...
 
Všem žáčkům i rodičům přeji veselé Velikonoce a krásné jarní dny.
 
Výsledek obrázku pro velikonoce
Naše tvořivá velikonoční dílnička. A také povídání o tradici Velikonoc. Někteří si donesli pomlázku a někdo i nadílku pro své spolužáky. 
 
Navštívili jsme knihovnu, zhlédli výstavu obrázků a plnili čtenářské úkoly.
 
Sluníčka nám úplně rozsvítila třídu...
 
Další březňáček je Pepča. Všechno nejlepší....
 
Blíží se Velikonoce, tak sejeme jarní osení a také se pokoušíme namnožit fialky. Jsme takoví malí zahradníci a poprvé pracujeme s hlínou a dokonce v odborné učebně "pozemky".
 
Co je pro nás domov? Nejen náš dům či město, ale také stát, kontinent a planeta, na které žijeme...Aby se nám ty nové pojmy lépe zapamatovaly, vyráběli jsme si pomůcku.
 
Nesmí nám chybět nová jarní výzdoba třídy a oken.
 
Oblíbené téma v prvouce je Můj domov, moje rodina. Děti nosí fotky a vyprávějí o svých rodinách.
 
Ve výtvarné výchově je znát blížící se jaro...
 
V březnu slaví své narozeniny Rája. Všechno nejlepší...
 
8. březen a my vyrábíme přáníčka maminkám k MDŽ
 
Začíná nám krásné počasí, takže se snažíme aspoň chvíli vyrazit na čerstvý vzduch a dosásobit se tak potřebným vitaminem D:-)
 
ÚNOR
 
A také jsme popřáli vše nejlepší Kačence.
Únorová oslavenkyně Kája. Všechno nejlepší...
 
Zima stále kraluje, tak jsme "pletli" čepičky pro skřítky.
 
Malujeme valentýnská srdíčka. 
 
Čtení nám jde čím dál víc, takže každou středu si představujeme knížky, které čteme.
 
Týden jsme si užili jarní prázdniny.
Výsledek obrázku pro lyžování kreslené
 
V únoru naši třídu navštívily děti z MŠ Český Dub. Slavil se MASOPUST.
 
 
LEDEN
No a konečně vytoužené první vysvědčení a pochvaly, to bylo radosti!
Co se nám nejvíc vrylo do paměti v 1. pololetí?Byl to jablíčkový den nebo Vánoce ve třídě? Možná i čertí den nebo pohádkový les...
 
Pololetní skupinovka na téma ZIMA a ČAS
Učíme se měsíce
Už umíme napsat adresu na pohled a někteří i pozdrav z výletu:-)
Tučňáci a zimní zmizíkování
Týmová spolupráce při stavbě dle fantazie dětí
 
 
Zimní hrátky na sněhu + bobování
Máme třídní pravidla. Tak ať se nám daří je dodržovat!
Zima při výtvarce
Učíme se počítat na číselné ose.
V pátek tak krásně svítilo sluníčko a konečně napadlo trochu víc sněhu, tak jsme tělocvik strávili na sněhové procházce...
 
Při výtvarce jsme popřemýšleli, co by nám mohl přinést nový rok 2016, co nového bychom se chtěli naučit, co bychom si přáli...
 
Navštívili nás Tři králové (tedy spíš královny) a mohli jsme dobrovolně přispět do sbírky na černouška.
Také jsme vyráběli obrázek - koláž Tři králové. Na jejich šaty jsme použili vánoční papíry od dárečků:-) Moc se nám to povedlo.Více foto ZDE.
Kačenka a Jiřík nám přinesli ukázat, jak vypadá a voní kadidlo.
 
Co se děje v prosinci?
 
Naše třídní Vánoce
Ráno jsme vyráběli přáníčka pro rodiče. Druhou hodinu nás čekalo divadelní představení O skákavé princezně. Děkujeme loutkovému souboru Ještěd, že si na nás před Vánoci udělal čas.
Poté jsme ve třídě ochutnávali cukroví a třídou voněl čaj. Zazpívali jsme si vánoční koledy a pak už jsme se konečně mohli vrhnout na rozbalování dárečků! To bylo radosti...Děkujeme Ježíškovi a všem jeho pomocníkům:-)
Vyrábíme vánoční voňavý obrázek a přáníčka
Loutkové divadlo O skákavé princezně
Hodujeme, popíjíme čaj a ochutnáváme domácí cukroví. Maminky jsou šikulky..
A konečně můžeme rozbalit dárečky
Více fotografií z našich Vánoc najdete ZDE.
 
Přispěli jsme na černouška
Už všichni můžeme psát perem. Tak ať se nám v novém roce hezky píše!
 
 
V úterý 15. 12. 2015 se konají individuální třídní schůzky od 14,30 do 17,00.
Ve čtvrtek 17. 12. 2015 přijďte na Vánoční show od 17,00 v sokolovně.
V pátek 18. 12. 2015 - naše 1. třídní Vánoce.
V pondělí a v úterý 21. - 22. 12. 2015 bude ředitelské volno a poté navazují vánoční prázdniny.
Všem přeji krásné, šťastné a hřejivé Vánoce!
Výsledek obrázku pro vánoce
 
Předvánoční andělské tvoření - andělíčci střážníčci
Máme tu další šťastné, co začínají psát perem. Přeji Vám hodně krásně napsaných stránek, písaři!
 
V pátek 4. 12. do 1.A přišli samí čertíci a čertice. Vždyť tu byla Čertí škola. Místo paní učitelky přišla trochu drzá, ale srandovní čertí učitelka Belzeba Rohatá. Čekal nás čertovský jazyk, hodina čertopočtů, čertoviny jsme zkoušeli po celý den a na čertocvik už nezbyl čas. Zato nás navštívil Mikuláš s andílkem a kolegové z pekla. Přinesli nám hned několik dárků. Hříšníci slíbili, že se polepší. Co jsme ovšem nečekali a pokládáme to za největší čertovinu dne, byl pád našeho vánočního stromečku. Přes velký úlek nedošlo k žádné velké újmě, kromě pár rozbitých kouliček:-) Na rozloučenou jsme si vyrobili čertí zápich a obdrželi čertovské vysvědčení. Všichni rodiče si zaslouží pochvalu za krásné čertí outfity a maminka Bartošová za čokoládové překvapení. Děkujeme.
Více fotek z čertí školy ZDE.
 
Další šťastlivci, co mohou začít psát perem.
Díky rodičům Matiáškovým máme ve třídě tento krásný vánoční stromeček. Zdobení borovičky udělalo radost všem dětem. No není krásná? A děkujeme i rodičům Fátorovým za osvětlení na stromeček.
 
Začíná nám Advent... V naší třídě nás čekalo překvapení - Adventní kalendář, ve kterém si každý den jeden z nás najde malé překvapení...
 
 
Co nám přináší listopad?
 
První písaři perem v naší třídě
Hurá! Už mohou někteří z nás psát v písance perem. Prvních 5 krasopisců se mohlo radovat z osvědčení a malého dárečku. Ať Vám jde psaní i nadále tak pěkně. A snad se i ostatní budou hezky snažit a brzy přibudou další.
 
Listopadovou oslavenkyní je Inuška. Krásné narozeniny!
 
Hledání písmenkového pokladu
Znáte skřítky Písmenkáře? Že ne? V 1. A nám občas tropí lotroviny, umazávají písmenka na tabuli nebo schovávají věci po třídě. Tentokrát nám napsali dopis. Psali, že musí prověřit naše znalosti ze čtení a psaní, protože jsme dokončili Živou abecedu a známe prvních 9 písmenek. Připravili si pro nás 5 úkolů, za jejichž splnění jsme získali 5 klíčů od pokladu. Indicie nás dovedly až na pánské záchody, kde se poklad ukrýval:-) Čekala na nás truhla plná cenného písmenkového pokladu - nových Slabikářů. To bylo radosti! A doufejme, že po zbytek školního roku nám budou tyto první knížky přinášet radost a poznání. A snad se ve třídě zrodí co nejvíce chtivých čtenářů, kteří dají přednost dobré knížce před televizí nebo počítačem. 
Více fotek ZDE.
 
 
V listopadu nás navštívila policistka Denisa Jandusová. Povídali jsme si o nebezpečích, při kterých nám policie pomáhá. Také o tom, jak bezpečně přecházet přes silnici. Dostali jsme dárek - poučnou omalovánku. V ní se dočteme, jak je nebezpečný alkohol pro děti.
 
Už umíme psát celá slova! Nejen v písance...
 
Listopadovým oslavencem je Adámek. Všechno nejlepší...
 
Ve středu 11. 11. k nám přijel Martin na bílém koni. Povídali jsme si o jeho životě, malovali a stříhali jsme bílého koně pro Martina a ve skupinkách vybarvovali obrázky se svatým Martinem. 
Další foto ZDE.
Fandíme klukům naší školy na florbalovém turnaji.
Jiříček nám přinesl ochutnat fíky, které pěstují doma. Moc nám chutnaly. Tímto děkujeme rodičům Havelkovým za zdravou minisvačinku.
 
V matematice se učíme rozklady čísla. Pomohli nám obyvatelé jednoho domečku.
Začátkem listopadu jsme si povídali o památce zesnulých a vzpomínali jsme na naše předky. Zapálili jsme jim svíčku pro vzpomínku - tu skutečnou i na papíře.
 
Po podzimních prázdninách jsme tvořili halloweenské dýně - letos zatím bez skutečného dlabání.
Více fotografií ZDE.
Co se děje v říjnu?
 
Posledním říjnovým oslavencem je Anička.
 
Ráda bych poděkovala mamince Kačenky, paní Hrubé, že nám do třídy věnovala krásně voňavý  esenciální antiseptický olej, který je navíc zdraví prospěšný, protože pomáhá bojovat s viry a bakteriemi. Pro podrobnější informace se můžete podívat zde.
3. čakra - antiseptická - rozprašovač
 
 
Čas jablíčkových vůní - jednodenní projekt.
V pátek 23. 10. jsme se ocitli v Jablíčkově. Z nalezeného dopisu jsme se dozvěděli, že princezna Jablůňka potřebuje vysvobodit z moci čaroděje Moštošuse. Nijak jsme neváhali a pustili se do plnění úkolů vedoucích k vysvobození. Plnili jsme úkoly z matematiky, ze čtení, zpívali jsme písničky o jablíčkách a tančili mazurku. V kuchyňce jsme vařili jablíčkový elixír mládí, výtvarně jsme "zavařovali" jablíčka do sklenic a na závěr našeho snažení jsme našli zlatý poklad a vysloužili si jablíčkové medaile na památku. Budeme si pamatovat, že jablíčka jsou moc zdravá a nejlépe každý den si na jednom pochutnáme. Dětem se v jablíčkové škole moc líbilo a už se těší na další projektový den. Velký dík patří všem šikovným maminkám, které nám napekly a nachystaly na jablíčkový den mnoho voňavých dobrot.
Fotogalerie ZDE.
 
Ve čtvrtek 22. 10. k nám přijel mykolog J. Malý z Mělníka a poutavě nám povídal o houbách. V zajímavé prezentaci jsme obdivovali snímky hub, které rostou po celý rok, dokonce i pod sněhem v zimě. Pan Malý měl pro děti během přednášky několik otázek a šikovní houbaři z řad dětí si za správné odpovědi vysloužili lízátko. 
Učíme se písmenko O - a máme rádi Olafa

Děláme krásnou jablíčkovo-hruškovou výdobu do oken.
Ve středu 21. 10. 2015 jsme jeli do Naivního divadla v Liberci. Sice jsme měli objednanou Pohádku do dlaně (o koloběhu ročních dob v přírodě), ale na poslední chvíli bylo představení změněno na Čarovnou rybí kostičku. Dětem se pohádka z pera Charlese Dickense líbila a už se těší na další návštěvu v divadle.
 
Každé pondělí a pátek ráno (7.15 - 7.40) se před školou koná výkup kaštanů (3,- Kč/kg) a žaludů (4,- kč/kg).
 
Netradiční hodina prvouky - třídíme ovoce a zeleninu a ve skupinkách oškrabujeme a chystáme si zdravou svačinku. Poznáváme po chuti jednotlivé druhy.
Učíme se písmenko E a tvoříme vlastní erby
 
Další říjnovou oslavenkyní byla Leontýnka
Tvoříme z přírodnin
 
Návštěva knihovny 
Minulý týden jsme navštívili v rámci Týdne knihoven naši Městskou knihovnu v Českém Dubě. Paní Tvrzníková nám byla milou průvodkyní. Nejdříve nás seznámila s pravidly, která by se měla v knihovně dodržovat, potom jsme si povídali o možnosti půjčování knih. Představila nám známého českého spisovatele Františka Hrubína a přečetla nám pohádku O perníkové chaloupce. Pak jsme se pokoušeli zvládnout úkoly na pracovním listu a také jsme hádali hádanky. Na závěr jsm si mohli vybrat a prohlížet knížky, které nás nejvíce zaujaly. Čas rychle utíkal a museli jsme se rozloučit. V přízemí jsme si ještě stihli prohlédnout výstavu historických podob naší českodubské radnice. Moc děkujeme za milé přijetí a shovívavost k našemu ještě ne zcela bezproblémovému chování. Prvňáčci byli tak trochu jako neposedná a neposlušná kůzlátka, ale věříme, že při další návštěvě knihovny už to bude o moc lepší:-)
Den pro zdraví - pohádkový les  - čtvrtek 1. 10. 2015
S sebou do malého batůžku: svačinu, pití, čip na oběd, v případě deštivé předpovědi i pláštěnku.
Na sebe sportovní oblečení a vhodnou obuv do přírody. Sejdeme se normálně ráno ve třídě.
 
Den pro zdraví v naší třídě začal bezvadně, protože Kája zrovna slavila narozeniny, tak jsme jí hned po ránu zazpívali a popřáli všechno nejlepší.
 Potom už jsme se naplno věnovali našemu zdraví. Povídali jsme si o tom, co pro své zdraví můžeme dělat a naopak čemu se vyhnout. Také jsme si popisovali lidské tělo, kostru a tělesné orgány. Ve skupinách jsme rozdělovali a popisovali ovoce a zeleninu. Šlo nám to velmi dobře. 
Potom už jsme se vydali do parku na pohádkový les. Čekalo nás tam plno úkolů a pohádkových i filmových postav. Úkoly jsme poctivě a s nadšením plnili, takže jsme v cíli obdrželi pochvalu a na památku jednoho "Mimoně". 
V cíli jsme nabrali sílu při svačince a zbytek dne jsme strávili na čerstvém vzduchu různými hrami a sportovními disciplínami na asfaltovém hřišti. Na závěr jsme se podívali, kde sídlí českodubští hasiči a povídali jsme si o záchranných složkách. Den rychle utekl a hezky jsme si ho užili. Děkujeme šikovným deváťákům, že si pro nás připravili hezké úkoly i masky.
 
 
Jak nám to jde při výtvarce
Máme tu zářiové oslavence - Nelinka a Filda
Hrajeme divadlo - pohádka O veliké řepě
Učíme se spolupracovat ve skupinkách
 
Už se učíme písmenka - téměř všemi smysly
 
3. školní týden
Poznáváme pohádku O pejskovi a kočičce a také poznáváme příběhy od lesa Řáholce. Plníme úkoly přímo pohádkové.
 
Od 7. září - 2. týden
 
V pondělí nás čeká nová pohádka, která nás opět něčemu přiučí. Vyučování bude končit před koncem 4. vyučovací hodiny (asi v  11.00 hod), abychom byli v jídelně první. 
 
2. - 4. září 2015 - 1. školní týden
 
Pohádkový týden ve škole
Ve středu jsme spolu s Jeníčkem a Mařenkou bloudili školou. Už víme, kde jsou záchody, kantýna, sousední třídy druháků. Také jsme navštívili pana ředitele, paní zástupkyni a slečnu sekretářku. V hodinách pracujeme, malujeme, lepíme i stříháme, taky trochu zpíváme a hodně si povídáme. 
Ve čtvrtek jsme dokončili Perníkovou chaloupku a v pátek jsme se učili společně s Budulínkem. Vařili jsme kaši v písance, hráli různé hry, hledali písmenka a nakonec jsme počítali s lištičkami. Také jsme už všichni zvládli náš první diktát - zatím jen malovaný. První jednička v žákovské knížce nám udělala radost.
 
1. září - 1. školní den 
 
Nejdřív nás slavnostně přivítal pan starosta s panem ředitelem na radnici a pak jsme se poprvé usadili do našich školních lavic a seznámili jsme se s paní učitelkou. V 1. A je nás 23 nových prvňáčků. 
 
Těším se na spolupráci s dětmi i s Vámi rodiči. Přeji krásný zbytek prázdnin a hlavně podařený první školní rok!
 
                           Vaše paní učitelka Helena Knoblochová