archiv 2019_20

 
Vlastivědná vycházka Českým Dubem: V úterý 8. října jsme se vydali na procházku Českým Dubem, na které nás provázel průvodce Martin Hess. S prohlídkou jsme začali na náměstí Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli českodubskou radnici a morový sloup a dozvěděli jsme se něco o historii našeho města. Potom jsme šli ulicí Komenského, kde jsme prošli kolem domu, v kterém pobýval v dětství hudební skladatel Bedřich Smetana, pak jsme si prohlédli původní opevnění města s hláskou a odtud jsme vyrazili na místní hřbitov. Po prohlídce hrobky rodiny Schmittů a kostela Nejsvětější Trojice jsme šli do parku, kde jsme obdivovali stavbu bývalého rodinného sídla továrníka Schmitta a také Blaschkeho vilu, kde sídlí Podještědské muzeum. Procházku jsme zakončili u Johanitské komendy a cestou ke škole jsme si prohlédli kostel Seslání Ducha svatého. Děkujeme průvodci Martinovi, že nám povídal o historii našeho krásného města a doufáme, že brzy opět vyrazíme za dalším poznáváním naší historie. Ve škole jsme pak malovali obrázky pamětihodností, které jsme při prohlídce navštívili. 
Projektový den PRAVĚK: V pátek 27. září jsme si udělali projektový den na téma Pravěk. Některé děti si za pomoci rodičů připravily oblek vhodný pro pračlověka, aby vznikla ta správná pravěká atmosféra. Žáci se rozdělili na jednotlivé tlupy a jejich úkolem bylo zvolit si své jméno či název tlupy.Dále jedotlivé tlupy předváděly scénky se svého života, viděli jsme převážně lov zvěře, ale Venuše si vybraly malbu jeskynních maleb. Potom jsme měli společný rituál u ohně a také pravěkou módní přehlídku. Kromě her na nás čekali matematické úlohy a práce s textem, které byly zaměřeny na téma Pravěku. V závěru dne jsme se věnovali modelování náhrdelníku ze zvířecích zubů a také venuší. Každá tlupa si také vytvořila model své chýše. Myslím si, že jsme si dobu kamennou pěkně užili a že si poznatky z tohoto období dobře zapamatujeme.
 
 
 
 
Den pro zdraví: Ve čtvrtek 26. září jsme měli Den pro zdraví. Nejprve jsme se věnovali vytváření třídních pravidel, protože se začátkem školního roku někteří z nás zapomněli, jak se ve škole chovat. Vytvořili jsme si tedy pravidla, která budeme dodržovat a také jsme zvolili několik odměn za dodržování těchto pravidel. Samozřejmě kromě odměn si žáci zvolili také tresty, které si případně vylosují, když daná pravidla poruší.Doufám, že tato třídní dohoda bude dobře fungovat. Potom jsme se vydali na výšlap do okolí, kde si děti zaběhaly a pohrály s míčem. Pak už na nás čekaly hravé soutěže a úkoly v Pohádkovém parku, který si pro nás připravili naši deváťáci.Společně jsme zavzpomínali na chvíle prožité na 1. stupni. V cíli nechyběla ani odměna v podobě nálepek a balonků. Děkujeme nejen deváťákům, ale také jejich třídním učitelkám za přípravu aktivit pro své mladší spolužáky.
 
 
 
Preventivní program " Alkohol a kouření": Letos nás opět navštívili lektoři společnosti Maják o. p . s, kteří u nás ve škole realizují preventivní programy. V letošním roce nás čekalo téma: ALKOHOL A KOUŘENÍ.Děti se dozvídaly základní informace o tom, co je pro naše tělo zdravé a naopak škodlivé.Formou různých aktivit a příběhů získávaly informace o závislostech na alkoholu a tabáku a jak nejlépe těmto závislostem předejít.