VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY III. B

        

 Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hladká

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15

11.25- 12.10  

12.30    14.00
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí Aj M Čj Čtení Tv    
úterý Čj Pr M Aj   Vv Hv
středa M Čj Pr Čtení   Vv       
čtvrtek Tv Čj M Čtení      
pátek Čj M Aj Pr      
Další vyučující: PRVOUKA -  Mgr. Jana Yildirim 
 
 
Všechny fotografie  najdete zde
 
Vážení rodiče,
 
třídní schůzka se uskuteční 11. 12. 2018 od 16 hod. v naší třídě. 
 
Těším se na Vás.
 
 
19. 11. 2018 Čtvrtletní práce z matematiky
 
1. Příklady na násobení a dělení
2. Napiš řadu násobků (např. 7)
3. Sčítání a odčítání do 100 (např. 56 + 22, 45 - 9)
4. Slovní úlohy
5. Počítání se závorkami  63 - (7 . 2)
 
20. 11. 2018 Čtvrtletní práce z českého jazyka
 
1. Seřaď slova dle abecedy
2. Skládání slov ze slabik
3. Přepis textu - velká písmena
4. Doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
5. Doplňování u/ú/ů
6. Párové souhlásky a znaménka za větami ( Oře_  si  tu_ky _, Ořež si tužky!)
7. Vypiš z textu slovesa a podstatná jména 
8. Řada vyjmenovaných slov po B
9. Vymysli větu - nabýt x nabít...
 
JÁ INTERNET ( Listopad )
                                    ROZSVĚCENÍ SVÍČEK (Listopad)
 
Dopravní výchova
 
Dobrý den, 
moc Vás chválím za bleskové vyplnění Přihlášek ke stravování a ,,Žk"
 
 - prosím o obalení učebnic do konce příštího týdne 
 - někteří žáčci dnes neměli obaly na pracovní sešity, prosím tedy, aby si donesli  4x velký A4, 5x malý A5 (není započítán Omluvný list)
 
 - PÁTEK 9. 9. 2018: turistika po okolí, sportovní oblečení,  s sebou batoh, svačina, pití, čip na oběd, konec 11.15hod..
  

Pravidelné domácí úkoly budou děti dostávat od příštího týdne. 

Do středy se však mají naučit báseň z Čítanky na 4. str. Cestička k domovu.              

 
Info pro rodiče:
 
 
V úterý 4. 9. 2018 si děti přinesou školní tašku a penál. Domů dostanou Omluvné listy, prosím o jejich vyplnění, obalení a podepsání třídní schůzky na 2. str.., dále vyplňte Přihlášku ke stravování.
Žákovské knížky budou v elektronické podobě, vše si vysvětlíme na schůzce.
 
 
Ve středu 5. 9. 2018 budu rozdávat učebnice a opět poprosím v dohledné době o jejich obalení, nekupujte dopředu, mají různé rozměry.
 
Do školy si děti mohou donést obaly 4 x A4, 5 x A5 (přimlouvám se za silnější obaly).
Máme sešity i netypických rozměrů, pokusím se koupit všem žákům hromadně.
 
Ve čtvrtek a pátek budeme vyučovat dle rozvrhu, možná vycházka - dle počasí a celý tento týden končíme v 11.15 hod..
 
Průběžně si děti nanosí ručník, kufřík, pytlík s úborem.                 
 
Od pondělí 10. 9. dle rozvrhu - pozor, v pondělí a ve středu končí vyučování
 ve 12.10 hod.
 
 
                                                                                                                                                         Děkuji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZDRAVÍM VŠECHNY SVÉ ŽÁČKY I RODIČE PO SLUNNÝCH PRÁZDNINÁCH

RODIČŮM:

Úvodem bych ráda poděkovala za krásné květiny a dárečky na konci školního roku a již  se na Vás všechny moc těším.

Doufám, že jste alespoň trochu odpočívali a načerpali potřebné síly k dalšímu ,,boji".

S dětmi se uvidíme v pondělí 3. 9. pouze jednu vyučovací hodinu, propustím je tedy v 8.25 hod.. Děti si přinesou pouze přezůvky.

Celý 1. týden budeme učit do 11.15hod., následující týden dle rozvrhu.

Na viděnou na třídní schůzce v úterý 11. 9. 2017 od 16.00 hod. v naší třídě III. B

 (1. patro, dále vlevo a na konec chodby).

TŘEŤÁČKŮM:

Milí třeťáčci, těším se na pondělí a moc děkuji za poslané pohledy. Nezapomeňte jít včas večer do postýlek, abyste nezaspali hned první den nového školního roku.

V pondělí si přineste pouze bačkory.

Do pátku si potom postupně donesete ručník, kufřík na VV, látkový pytlík s úborem na TV a kdo chce, přinese si polštářek.

Připrav si následující pomůcky :

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko dle uvážení)

TV

Na TV cvičební úbor a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být i gumovací), 2 obyčejné tužky, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy a nově 2 zvýrazňovače si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - nejlépe trojúhelník s ryskou, desky na učení.

 

     Vše ostatní si řekneme ve škole.

                                                          Užijte si poslední dny volna!

                                                             Vaše paní učitelka Blanka