VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY V. B

        

 Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hladká

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15

11.25- 12.10  

12.30    14.00
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí Čj Čj M Tv Vl - Z    
úterý Aj Čj M   Vv Vv
středa Čj M Vl - D Čtení Aj    
čtvrtek Čj M Tv Čtení    
pátek Čj Aj Čtení Inf. Hv    
 
Ostatní vyučující: Vlastivěda -  Mgr. Jiřina Filová 
                                   Anglický jazyk - Mgr. Kamila Špirková
                                   Asistentka pedagoga - Mgr. Alena Lacinová
                            
 
 
 
 
ÚNOR 2021 - ROZVRH HODIN
 

PONDĚLÍ

AJ

8.35 – 9.20

ČJ

9.30 – 10.10

M

10. 20 – 11.00

Intervence

11.15 – 12.00

ÚTERÝ

 

ČJ

9.00 – 9.40

M

9.45  – 10.20

10.30 - 11.15

 

STŘEDA

 

ČJ

9.00 – 9.30

M

9.35  – 10.00

VL - dějepis

10.15 - 11.00

AJ

11.25 - 12.10

ČTVRTEK

 

ČJ

9.00 – 9.40

M

9.45  – 10.20

Intervence

10.30 – 11.15

 

PÁTEK

 

VL – zeměpis

9.00 – 9.45

               SAMOSTATNÁ  PRÁCE

                    ZÁPISKY, TESTY

                   

 

 

 
LEDEN 2021 - ROZVRH HODIN
 

PONDĚLÍ

AJ

8.35 – 9.20

ČJ

9.30 – 10.00

M

10.00 - 10.30

 

 

ÚTERÝ

 

ČJ

9.00 – 9.40

M

9.50  – 10.30

 

 

STŘEDA

 

ČJ

9.00 – 9.30

M

9.35  – 10.00

VL

10.15 - 11.00

AJ

11.25 - 12.10

ČTVRTEK

 

ČJ

9.00 – 9.40

M

9.50  – 10.30

 

 

PÁTEK

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE

               

 

 

Informace k distanční výuce 

říjen, listopad 2020

 
Online rozvrh

PONDĚLÍ

          AJ  

 8.35 – 9.20 hod.

              Př     

    9.30 – 10.00 hod.

 

 

ÚTERÝ

 

          M + ČJ

   9.30 – 10.30 hod.

 

 

STŘEDA

 

 

               Vl   

    10.30 – 11.00 hod.

            AJ      

11.25 – 12.10 hod.

ČTVRTEK

  

        M + ČJ

  9.30 – 10.30 hod.

 

 

PÁTEK

 

        M + ČJ

  9.30 – 10.30 hod.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------
 

5. týden 16. 11. - 20. 11. 2020
 
Milí žáci,
čeká nás další týden domácího učení, který však bude o jeden den zkrácený. V úterý 17. 11. neproběhne tedy online hodina z důvodu státního svátku - Den boje za svobodu a demokracii. V ostatních dnech budeme pokračovat podle zaběhnutého rozvrhu a především stále opakovat. Nezapomeňte hodně číst, ať si splníte referáty. 
Zítra u PC na viděnou, p. uč. Blanka.
 
ČESKÝ JAZYK
 
 
1. Pondělí

 

  PS str. 33/1 - cvičení si vysvětlíme na online hodině

   

2. Úterý 
    Den boje za svobodu a demokracii
 
3. Středa
    PS str. 33/2, 4
    Určuj správný pád, tabulka ti napoví.
       
 
4. Čtvrtek - zadáme si na online hodině
 
5. Pátek - zadáme si na online hodině
 
 
MATEMATIKA
1. Pondělí   
                PS str. 16/6 ...porovnej pomocí znaků
                            16/7... pamětně vypočítej a výsledky zapiš do hada od nejmenšího po největší
                                              
2. Úterý
    Den boje za svobodu a demokracii
 
3. Středa
 
    PS str. 16/9, 10, 11
 
4. Čtvrtek - zadáme si na online hodině
 
5. Pátek - zadáme si na online hodině
 
 
------------------------------------------------------------------------
4. týden 9. 11. - 13. 11. 2020
 
Zdravím celou 5. B!
 
Milé děti, 
v tabulce máte přehled online hodin a podle páteční domluvy jsem přidala podělní půlhodinku. Ráda vás ušechny uvidím, ale chápu, že se vám to vždy nemusí hodit. Budeme pokračovat zavedeným systémem, což znamená, že to co zvládneme procvičit a vyplnit na online hodině si v případě nepřipojení se vypracujete samostatně.
Po hodině zapíši učivo do DÚ v Edupage. Cvičení, která budou na známku a budete mi je zasílat zpět, si vždy řekneme a budou vypsána na stránkách třídy, případně vyplníte online.
 
Těším se zítra na viděnou! 
 
                                                                      Vaše p. uč. Blanka
 
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Pondělí 
Online hodina
Z učebnice Čj opiš a doplň do malého školního sešitu ze strany 38/cvičení 3.
Doplň ě/je.
Pozor! Po písmenku P píšeme vždy Ě.
 
2. Úterý
Online hodina - práce zadána po hodině v Edupage
 
3. Středa
Vlastivěda - úkol zadán v Edupage
 
4. Čtvrtek -úkol zadán v Edupage
 
 
5. Pátek- úkol zadán v Edupage
 
 
MATEMATIKA
 
1. Pondělí
Učebnice matematiky str. 49/cvičení 1, 4.
Vypracuj do školního sešitu z matematiky.
U slovní úlohy nemusíš psát zápis, pouze násobíš a nakonec výsledky sečti.
 
 
2. Úterý
 
3. Středa
 
4. Čtvrtek
 
5. Pátek
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. týden 2.11. - 6.11. 2020
 
Moji milí žáci,
čeká nás pravděpodobně delší období distanční výuky, než jsme původně předpokládali. 
Budeme se proto vídat pouze online pravidelně od 9.30 hod., tento týden od úterý do pátku a ve středu budete mít anglický jazyk s paní učitelkou Špirkovou. Domnívám se, že jste deštivé prázdniny strávili především doma a jste fit a připraveni na další dávku učiva.
Níže je rozpis učiva, které nás tento týden čeká + učivo, které si zadáme až v online hodinách a něco málo z Př nebo Vl dostanete prostřednictvím Edupage.
Budu ráda, když se v úterý uvidíme v hojném počtu.
Tradičně se na vás těším a doufám, že pondělní úkoly lehce zvládnete.
 
DĚKUJI ZA VAŠI PEČLIVOST, p. učitelka Blanka.
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Pondělí
 
Ps str. 36 - přečti si pohádku po částech a vždy odhadni a zakroužkuj, jak bude podle tebe pohádka pokračovat. Doplň vynechaná i/y.
Cvičení a, b, c, d) NEDĚLEJ!!!
 
2. Úterý
Budeme pracovat společně online, napíši na Edu po hodině.
 
3. Středa
PS str. 30/ cv. 4, 5 - vysvětlíme si v úterý
 
4. Čtvrtek
Učebnice str. 23/ cv. 4 - vyber správně napsané slovo a přepiš věty do malého školního sešitu
 
5. Pátek
Budeme pracovat společně online, napíši na Edu po hodině.
 
 
MATEMATIKA
 
1. Pondělí
PS str. 13/ cv. 1 - spoj barevně nebo vybarvi celé okénko
                  cv. 2 - zapiš pět čísel dle zadání
                  vypočítej dva sloupečky vpravo - jeden zelený a jeden bílý 
Máš polovinu stránky = šikulka.
 
 
2. Úterý
Budeme pracovat společně online, napíši na Edu po hodině.
 
3. Středa
PS str. 13/ cv. 3 + zbývající dva sloupečky
Hurá, nyní máš celou stranu 13 vypočítanou!
 
4. Čtvrtek
Budeme pracovat společně online, napíši na Edu po hodině.
 
5. Pátek
Budeme pracovat společně online.
Rýsování - grafický součet a rozdíl úsečky. Připrav si pravítko, kružítko a ořezanou tužku.
 
_____________________________________________________
 
 
2. týden 19. 10. - 23.10. 2020
Ahoj děti, 
těším se na úterý a věřím, že se nám podaří spojit a s většinou se uvidíme. Na vašich gmailech byste již měli mít odkaz začínající meet.google.com......... na tento odkaz v mailu klikni v úterý v 9.30 hod. a mělo by vše fungovat. Pokud máš sluchátka od telefonu, připoj je do notebooku nebo mobilu. Jestli se ti to nepodaří, nic se neděje, vše si ukážeme po prázdninách v hodinách informatiky. A pokud ti nepřišel odkaz do gmailu nebo potřebuješ poradit, napiš nebo zavolej.
Postup přihlášení do gmailu je níže popsán modrým písmem.
 
Chválím vás za vypracované úkoly, především za matematiku.
 
A co vás čeká tento týden: 
 
ČESKÝ JAZYK
 
Pracovní sešit - pracovat budeš na stránkách 26, 27, 29 a 15
Rozpis na dny:
 
1. Pondělí
 
 PS str. 26/ cvičení 3 - doplň i/y a do modrých odélníků zapiš slovní druh slov    
                (celý řádek je jeden druh, např. podstatná jména)
 
         str. 26/4 - pozor na rozdíly 
                                                   bít (tlouci)  x  být (existovat)  
2. Úterý
 
PS str. 26/5 - vlastní ilustraci kreslit nemusíš
 
3. Středa
 
PS str. 27/6 - synonymum je slovo stejného významu (chlapec = hoch) 
                b) kořen slova dej do vaničky a pokud je ve slově i koncovka, tak ji zakroužkuj
 
       str. 27/8 - vypisuj vyjmenovaná slova podle obrázků, např. myš, bylina, přesýpací hodiny...
                     - věty tvořit nemusíš, obrázek si můžeš vybarvit
 
4. Čtvrtek
 
PS str. 29/2 - slovo souznačné má stejný význam, slovo protikladné je slovo opačného významu
                      např. plakat - brečet - smát se
         
      str.  29/3 - třídění podstatných jmen 
 
5. Pátek
 
str. 15/6 - doplň i/y a krasopisně přepiš na volné linky, známku zapíši jako známku ze psaní, takže si dej záležet
 
 
MATEMATIKA
 
Pracovní sešit - pracovat budeš na stranách 24, 26, 41
 
1. Pondělí
 
PS str. 24/12 - slovní úloha - zlevňujeme, tedy odečítej a pak násob 4
                                              - vypočítej a napiš odpověď
     str. 24/13  - říkám si....a kolik je do
     str. 24/14 - postupně v rámečku vyškrtávej čísla na která se hodí popis vedle rámečku
 
2. Úterý
 
PS str. 24/15 - pozor, převeď si na stejné jednotky
      str. 24/16 - proveď pouze výpočet a odpověď
      str. 24/17 - písemné násobení a dělení zvládneš hravě
 
3. Středa
 
PS str. 24 - dopočítej sloupečky, pozor na počet 0
      str. 26/1 - písemné násobení
 
4. Čtvrtek
 
PS str. 26/4 - písemné násobení
      str. 26/5 - slovní úloha - nejprve násobíš, potom sčítej   
      str. 26/ 6 - součet = sčítáme, rozdíl = odčítáme
 
5. Pátek
 
PS str. 26 sloupeček
      str. 41/1, 2, 3, 4
 
Jste šikovní páťáci, zkuste vše zvládnout bez pomoci rodičů!
Něco málo z Přírodovědy zašlu na Edupage, tak se občas mrkněte.
Těším se na Vás! P. učitelka Blanka
---------------------------------------------------------------------------
Milé děti,
dle dohody zasílám rozpis úkolů.

Předpokládám, že si vše najdete v Edupage, ale pro jistotu dávám info i zde. 

Kdyby někdo přece jen tápal při přihlášení do Edupage, tady je znovu návod:

 

1)     1. Do Google vyhledávače si napiš: zscdub  a zmáčkni ENTER

 

 

2)     2. Otevři stránky naší školy (zscdub.cz)

 

 

3)     3.  V pravém horním rohu klikni na 

 

 

 

 

 

4)    4.  Přihlaš se do Edupage

Uživatelské jméno – celé jméno a příjmení bez mezer a háčků a čárek např. blankahladka

Heslo -  heslo sis měnil/a  ve škole v informatice, pozor na velká a malá písmena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návod na přihlášení do školního gmailu:

 

1.     1. Do vyhledávače  napiš gmail.com a zmáčkni ENTER

 

2.   2. Zadej uživatelské jméno – první písmeno ze jména TEČKA příjmení (b.hladka) zavináč @ (zmáčkni pravý ALT- vedle mezerníku + V) zscdub.cz  Piš bez mezer.


např. b.hladka@zscdub.cz

 

3.     3. Napiš heslo – máš na žlutém lístečku, doma můžeš potvrdit výzvu k uložení hesla.

 

DO SEŠITŮ VYPRACUJ:

Český jazyk
PS str. 25 celá a učebnice str. 28/6, 7 – vypracuj do malého školního sešitu.

 

Matematika
PS str. 10, 11 – pouze sloupečky, str. 12 celá a 36 celá.

 

Přírodověda
Strana 13/5, 6

 

VlastivědaZeměpis (červený)
Str. 27 – vybarvit v mapě Liberecký kraj a popsat sousední státy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milí páťáčci,

 
zdravím Vás po slunných prázdninách a věřím, že se do školy těšíte na své kamarády a trošičku také na učení. Pomalu si připravte vše potřebné do penálu, na tělocvik a do kufříků. Ručníky si do školy nenoste, budeme nadále používat pouze papírové. Z důvodu vítání prvňáčků v atriu školy se v úterý 1.9.2020 uvidíme ve zkráceném čase a to od 7.40 - 8.10hod. v naší třídě V. B, poté odcházíte domů. První den si do školy nemusíte brát tašku, pouze bačkory. Nezapomeňte, že naše šatna bude posunutá. 
Ve středu, čtvrtek a pátek bude probíhat výuka od 7.40 - 11.15hod., rozdáme si učebnice, nadepíšeme sešity a vše si obalíme. Přesný počet obalů zatím nevím a některé učebnice mají nestandardní velikosti, takže s nákupem vyčkejte. 
Doufám, že se po dlouhé době sejdeme v plném počtu a pravděpodobně bez roušek - hurá!
 
                      TĚŠÍM SE NA VÁS, p. uč. Blanka
_________________________________________________________________________________________
 
Státní svátky a prázdniny:
 
Září - Státní svátek 28.09.2020
 
Říjen - Státní svátek 28.10.2020
         Podzimní prázdniny 29.- 30.9.2020   
 
ListopadStátní svátek 17.11. 2020
 
Prosinec - Vánoční prázdniny  23.12. 2020 - 03.01.2021 (středa - neděle)
 
Leden - Pololetní prázdniny 29.01.2021
 
Únor - Jarní prázdniny 01.02.2021 - 07.02.2021
 
Březen 
 
Duben - Velikonoční prázdniny 01.04.2021 - 05.04. 2021
 
Květen
 
Červen - Vysvědčení 30.06. 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
pomůcky:
 

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, tempery, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko - není nutné)

TV

Na TV cvičební úbor, cvičky nebo tenisky a opět švihadlo s míčkem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být gumovací), 2 obyčejné tužky, pentilka na rýsování, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy, kružítko si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, 2 pravítka - nejlépe trojúhelníky s ryskou, desky na učení.

 
 
_________________________________________________________
 
13. TÝDEN
 
Zdravíme Natálku, Matýska, Káju a Davida ze školních lavic.
 
Moji milí žáčkové, pomalu se blíží konec školního roku, ale nás stále ještě čeká nějaké to učivo.
Jedná se především o český jazyk. Minulý týden jste se možná doma trápili s větnými vzorci, tentokrát to bude shoda přísudku s podmětem. Ani pro děti ve škole to není zrovna jednoduché učivo a učíme se to pro správné napsání koncovky u slovesa v minulém čase (tzv. příčestí minulé).
Protože se shoduje přísudek s podmětem v osobě, čísle i rodě, musí se shodovat i v koncovce. Proto je důležité umět ve větě vyhledat podmět, což jsme se již učili.
 
 
Přehlednou tabulku na shodu najdete v učebnici na str. 103.
 
Podmět tedy ovlivňuje koncovku přísudku takto:
 
1. Dívky si hrály......podmětem je slovo dívky
    dívka je rodu ženského, proto v přísudku hrály píšeme tvrdé Y
    pomůckou je, že si řekneme TY DÍVKY = Y
 
2. Chlapci si hráli......podmětem je slovo chlapci
    chlapec je rodu mužského životného, proto v přísudku hráli píšeme I
    řekneme si TI CHLAPCI = I
 
3. Traktory oraly....podmětem je slovo traktory
     traktor je rodu mužského neživotného, proto v přísudku oraly píšeme Y
     opět si řekneme TY TRAKTORY = Y
 
4. Kuřata pípala....podmětem je slovo kuřata
    kuře je rodu středního, proto v přísudku pípala píšeme A
    řekneme si TA KUŘATA = A
 
 
 Vzhledem k tomu, že my ve škole zvládneme dokončit pracovní sešity z matematiky (kromě geometrie) a českého jazyka celé, nebudu již zadávat konkrétní cvičení, ale je jen na vás, co si doma vyberete. Procvičte především to, co vám jde hůře. Určitě doporučuji v PS ČJ stranu 33 - 36, 39 - 40.
Mějte na paměti, že bychom měli umět pravopis: 1. tvrdé a měkké souhlásky
                                                                                        2. vyjmenovaná slova
                                                                                        3. vzory
                                                                                        4. shoda přísudku s podmětem
 
                                                            A to vše namíchané v jednom cvičení!!!
 
             Přeji vám, ať se vše daří a vše zvládnete s úsměvem. 
                     Mějte se pohádkově, p. učitelka a spol..
 
 
 
_______________________________________________________________________________________
 
12. TÝDEN
 
Zdravím své domácí šikulky,
úkoly minulého týdne máte opět perfektně vypracované, takže k vám letí pochvala. Tentokrát na vás čekají zlomky v matematice a větné vzorce v Čj. Jedná se o nové učivo, ale věřím, že vše zvládnete. Dnes jsme ve škole zlomky vyvozovali prakticky. Paní Šimáková nám upekla výbornou bábovku a dělili jsme tak celek na jednotlivé části a vše zapisovali pomocí zlomků. Dostala jsem dvě šestnáctiny bábovky, to znamená dva kousky z šestnácti. Vaším úkolem je tedy seznámit se se zlomky pomocí učebnice na str. 90 - 93, dále můžete zhlédnout video. V Čj jsme dnes poznávali věty jednoduché a souvětí a zapisovali je pomocí větných vzorců. 
 
MATEMATIKA
PS str. 18, 19
 
V učebnici na str. 90 se seznam s pojmem JMENOVATEL, ČITATEL A ZLOMKOVÁ ČÁRA. Zlomky se nauč číst a zapisovat, dále musíme umět zlomek graficky znázornit a znázorněnou část naopak vyjádřit pomocí zlomku, což je uvedeno v učebnici na straně 93.
 
Můžeš si pustit:
 
 
 
 
ČESKÝ JAZYK
PS str. 31, 32
 
Na 31. straně v 1. cvičení rozhodujeme, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí. Souvětí se skládá ze 2 nebo 3, 4...vět jednoduchých, které bývají spojené nějakým spojovacím výrazem. Často je to spojka (a, i, ale, protože...), ale můžou to být i příslovce či zájmena. Dále mohou být věty jednoduché odděleny pouze čárkou. Dále nám napoví počet sloves: věta jednoduchá = jedno sloveso v určitém tvaru, souvětí = dvě a více sloves v určitém tvaru.
Určitý tvar znamená, že se nejedná o infinitiv. Pomocníkem je též učebnice na str. 99.
 
Větný vzorec vypadá např. takto: V1 a V2. Znamená to, že se souvětí skládá ze dvou vět jednoduchých a jsou spojeny spojkou a.  Maminka vaří oběd a Filip jezdí na kole.
 
Podmět a přísudek si zopakuj s učebnicí na str. 101.
 
Pokud si nebudeš vědět rady, volej a společně to zvládneme.
____________________________________________________________
 
11. TÝDEN
čtvrtek 28. 5. 2020
 
Ahoj děti,
děkuji vám za úkoly, stále poctivě pracujete, takže vás moc chválím a zdravím. 
My ve škole celý týden opakujeme učivo, které jsme zapomněli a v matematice jsme se seznámili se zlomky, prozatím stříháme celek na části a učíme se zlomky číst. Učíme se též poznávat luční rostliny, proto si doplňte v PS Přírodovědy - Člověk a jeho svět na str. 22 učivo o rostlinách, pomocníkem vám bude učebnice na str. 46. Musíte vystříhat, nalepit a čísly označit správné rostliny. Ve vlastivědě opakujeme středověk a dnes jsme vypracovali v PS (červený) str. 18. Opět můžete čerpat z učebnice na 30. straně, to už máte také přečteno z minulého týdne.
 
Takže vypracujte:
 
1. PŘÍRODOVĚDA PS str. 22
 
2. VLASTIVĚDA PS str.18
 
Také poctivě čteme a ukázka z Harryho Pottera v Čítance se nám natolik zalíbila, že jsme se poté pomocí kvízu rozdělovali do kolejí. Většina z nás patří do Nebelvíru, ale máme zástupce i v Havraspáru a Mrzimoru a Míša s Tomem Vopřátkem patří dokonce do Zmijozelu. Pokud se ti bude chtít, udělej si testík v odkazu níže a napiš nám, kam patříš ty. Mějte se doma moc fajn!
 
 
 
 
pondělí 25. 5. 2020
 
Milá Terezko, Natálko, Kájo, Matýsku a Davide,
 
zdravím vás z naší třídy po prvním dnu obnovené výuky. Budu vám psát informace o probraném učivu i to, co máte splnit doma. Dnes jsme si především povídali o uplynulých měsících, opakovali početní operace, hráli matematického krále a v Čj přiřazovali slova na kartičkách ke správným vzorům - domino. Zítra a ve středu nás čeká doplňování y/i v PS na str. 21/4, proto si toto cvičení vypracujte doma. Pozor na správné odůvodňování - řekni si v jednotném čísle, urči rod, přiřaď vzor a podle pádu doplň koncovku.
Matematiku budeme opakovat formou her a na pracovních listech, které jsou v příloze. Vytiskni nebo přepiš do sešitu. V 1. cvičení zkoušku u písemného sčítání provádět nemusíš.
 
 
Ať vám to jde pěkně od ruky, všichni vás pozdravují a mějte se prima!
 
 
 
____________________________________________________________________________________________
10. TÝDEN
čtvrtek 21. 5. 2020
 
Milé děti,
máme opět čtvrtek a tak se hlásím s další domácí prací. Dnešní úkol bude z vlastivědy - červené. Je zapotřebí důkladného čtení, zodpovězení otázek a trochu malířského umění. 
Otázky vypracujte do sešitu na vlastivědu a malovat můžete také tam.
 
1. Vyhledej si v učebnici kapitolu ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU 
    (já mám na str. 30/31)
2. Napiš odpovědi na tyto otázky do sešitu Vl - D:
                             1. Kdo měl po panovníkovi něvyšší postavení?
                             2. Jak se dělila šlechta
                             3. Obydlí zemanů se nazývá.......
                             4. Co patřilo církvi?
                             5. Co jsou DESÁTKY?
                             6. Kolik místností měl typický venkovský dům?
                             7. Nejbohatšími obyvateli města byli....
                             8. Proč místo nápisů visely nad krámky vývěsní štíty?
                             9. Co postupně vznikalo kolem měst?
                           10. Namaluj, co bys dokázal/a vyrobit a prodat na jarmarku.    
                                             VAŠE OBRÁZKY SI UKÁŽEME V ÚTERÝ O HODINĚ DĚJEPISU.
 
DO ŠKOLY SI POSTUPNĚ PŘINESETE VEŠKERÉ UČENÍ, KTERÉ MÁTE DOMA. V PONDĚLÍ VEZMĚTE PŘEDEVŠÍM MATEMATIKU A ČESKÝ JAZYK. URČITĚ BUDEME VYPRÁVĚT, ZPÍVAT, MALOVAT, ČÍST...............A NOVĚ DODRŽOVAT ROZESTUPY! 
 
TĚŠÍM SE NA VÁS. P. UČ. BLANKA
 
pondělí 17.5. 2020
 
Zdravím své báječné žáky a chválím vás za vypracované úkoly minulého týdne. Někteří jste vydatně zapracovali na úpravě svého sešitu, takže mě vaše práce baví číst a kontrolovat. Hlavně vaše dopisy, které vypovídaly o tom, že se do školy těšíte. Myslím, že ani ne tak na učení, jako spíše na kamarády. Jak se zdá, je to pro většinu z vás poslední týden před návratem do školní lavice, ale zahálet přesto nemůžeme. Zopakujete si tedy opět něco málo z Čj a matematiky. Jedničkáři by všechna cvičení měli zvládnout bez pomoci, jedná se pouze o opakování učiva. 
S úsměvem do toho!
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Pracovní sešit str. 39/2
 
      Všechna i/y doplníš podle vzorů.
      Postup: 1. Podstatné jméno si řekni v jednotném čísle ( na pol_ch ...........pole)
                    2. Urči rod ( TEN, TA, TO)     ( TO pole........rod střední)
                    3. Přiřaď vzor pomocí koncovky 1. a 2. pádu  
                        (pole bez pole......jako moře bez moře)
                    4. Řekni si vzor ve stejném pádu jako je pád doplňovaného 
                        podstatného jména (na kom, na čem ....na polích = na mořích
                    5. Doplň i/y podle vzoru 
                        (moře je měkký vzor = ve všech pádech má měkkou koncovku...
                         mořích, proto ve slově polích píšeme taktéž měkké i)
 
      a) V prvních dvou větách najdeš 4 podsataná jména 
          urči číslo, pád, rod a vzor  
 
 
2. Pracovní sešit str. 40/5 
 
      Opět doplňuješ i/y podle vzorů nebo vyjmenovaných slov.
 
 
MATEMATIKA 
 
Vypočítej příklady v příloze níže.
 
1. cvičení: 
    65 : 5 =  doporučuji rozdělit dělence na lehce dělitelná čísla, 
                  65 rozdělíme na 50 a 15, v sešitě jsme psali na ,,vidličky" pod                     číslo 65
 
    50 : 5 = 10
    15 : 5 = 3
    10 + 3 = 13............13 je tedy výsledek příkladu 65 : 5
 
2. - 5. cvičení
 
    Slovní úlohy -  úlohy do sešitu nepřepisuj.
    Proveď pouze výpočet a  napiš odpověď.
 
       
     
   HODNĚ ŠTĚSTÍ, TĚŠÍM SE NA VÝSLEDKY.
     
 
_____________________________________________________________
 
9. TÝDEN
čtvrtek 14.5.2020
 
Ahoj děti,
dnes Vás čeká lehký úkol z přírodovědy. Odpovězte na otázky v příloze, pokud nemáte možnost tisku, vypracujte do sešitu. Veškeré odpovědi najdete v učebnici na straně 46. Při procházce si můžete nějaké luční trávy natrhat a doma mezi knihami vylisovat a následně přinést do školy na ukázku.
Budu se těšit na Vaše odpovědi.
 
 
 
pondělí 11. 5. 2020
 
Krásné pondělní ráno,
 
hlásím se v předposledním týdnu domácí dřiny a doufám, že jste si o víkendu od učení řádně odpočinuli, protože vás čekají nové úkoly. Budeme opakovat z učebnic Čj a M, dále vás čeká psaní dopisu v pracovním sešitě. Určitě máte za dva měsíce plno zážitků, i když se moc výletit nemůže. Možná jste se naučili nějakou novou hru, pracovali na zahradě nebo pomáhali mamince při vaření. To všechno můžete do dopisu napsat. Pustíme se tedy do práce!
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Učebnice str. 38/8
    Cvičení přepiš do malého školního sešitu. Psaní i/y se v tomto cvičení        řídí podle vyjmenovaných slov! 
 
2. Učebnice str. 86/2
    Do sešitu napiš sloveso - urči osobu, číslo, čas  
    Ve žlutých rámečcích máte nápovědu.
    Pozor,  dvě slovesa nelze určit, protože jsou v neurčitém tvaru -          infinitivu.
 
3. Pracovní sešit str. 38
    Zde je vaším úkolem napsat dopis kamarádovi. V době mobilních              telefonů se již mnoho dopisů  nepíše. Je však dobré vědět, 
    co má takový dopis správně obsahovat. 
 
Pokus se dodržet tento postup:
a) do pravého horního rohu napiš místo a datum (např. Český Dub 11. 5. 2020)
b) dopis začínáme vždy oslovením (např. Milé děti! .... pokud za oslovením napíši vykřičník, začíná  další věta velkým písmenem.         Pokud však za oslovením napíši čárku Milé děti, .... pokračuje věta            malým písmenem).
c) úvod - krátce popíšeme situaci (kde jsme, proč píšeme...)
d) sdělení - napíšeme to, co chceme dotyčnému sdělit (povědět)
e) závěr - rozloučení
f) podpis - nezapomeň se podepsat, aby adresát věděl, kdo mu píše (adresát je člověk, kterému dopis     posíláme)
 
Pomocníkem ti může být opět učebnice na straně 110. Svůj dopis nemusíš psát pouze kamarádovi, mohou to být rodiče, sourozenec............Nebudu hodnotit pravopisnou stránku (to znamená i/y, čárky, háčky), ale důležitý je obsah dopisu. Snaž se, aby se ti neopakovala stále stejná slova. Hodně štěstí!
 
DOPIS PRO 4. B
 
                                                                                                                       Český Dub 11. 5. 2020
Ahoj moji žáčci,
 
      je to již dlouhá doba, co jsme se viděli naposledy. Rozhodla jsem se tedy, že vám napíši dopis.
      První dva týdny po uzavření škol jsem vytáhla starý šicí stroj po mé babičce, už dávno jsem ho chtěla zprovoznit, ale nikdy na to nedošlo. Tedy až nyní nastala vhodná doba. Takže jsem šila a šila. Každý v mém okolí potřeboval roušku, rozstříhala jsem všechno možné, co už nebylo potřeba. Například ubrus, který mi několik let ležel ve skříni, protože ubrusy nepoužívám. Dodnes jsem stroj neuklidila, i když trochu překáží synovi, kterému též skončila běžná výuka ve škole a učí se doma. Doma je i dcera Karolína, které se ráno nechce vůbec vstávat. Nyní máme skoro 7 hodin a ona se z postele ještě nevyhrabala. Začíná pracovat až kolem deváté hodiny a pak se rozčiluje, že nic nestíhá. Protože z domu již několik let pracuje i můj manžel, máme to tady jako jednu velkou kancelář. Naštěsí bydlíme v domě, a tak je tu dost místa pro každého, abychom se navzájem nerušili. 
Největší radost z toho, že jsme všichni doma, má náš boxer Árný. Přibral asi 2 kg a to já bych skutečně nechtěla. Odpoledne se proto snažím trochu sportovat, takže vyrážíme na kolech po okolí. Když jedeme všichni, musím si vzít elektrokolo, protože jinak bych stále poslouchala, že do kopce jedu moc pomalu. Ze sobotního 60 km výletu mě bolí všechno ještě dnes a vzhledem k tomu, že si nelze odpočinout nikde v restauraci u kávičky, zdálo se mi to tentokrát opravdu dlouhé. Když projíždím okolní vesničky, vždy přemýšlím, kdo z vás tam bydlí a co asi děláte. Občas zahlédnu Toma Vopřátka v Loukovičkách na zahradě nebo se potkám s Jůlinkou, která taktéž jezdí na kole. Budu ráda, když se z vašich dopisů dozvím, jak se vám daří. 
      Třída ve škole je bez vás pustá a smutná, chodím tam proto nerada a jsem potěšena, že ji za 2 týdny opět naplníte. I když mě někdy opravdu pořádně naštvete, stýská se mi po vás a jsem zvědavá, jak jste povyrostli. 
Věřím, že budeme všichni zdraví a ten měsíc školy hravě zvládneme. 
 
                                                                               Mějte se moc fajn a brzy na viděnou.
 
                                                                                               Vaše paní učitelka Blanka
 
 
 
MATEMATIKA
 
Tentokrát budeme opakovat geometrii, někteří však máte kružítka ve škole, zachránilo vás to tedy před rýsováním kružnic a konstrukcemi trojúhelníků.
 
1. učebnice str. 112/3
 
Do malého sešitu opiš a doplň.
Můžeš si tam napsat ,,hadíka"..............mm - cm - dm - m - ..... - ..... - km
(při každém skoku přidáváme nebo ubíráme nulu podle směru, kam se pohybujeme)
 
2. učebnice str. 112/6
 
Opět opiš do malého sešitu a převeď.
 
 
3. učebnice str. 113/5
 
Pozor, nekresli, jak je napsáno v zadání, ale rýsuj. Délka stran je libovolná, takže si zvol vlastní velikost a k tomu kružítko nepotřebuješ.
To znamená, že použiješ pravítko s ryskou, protože čtverec a obdélník mají pravé úhly a k jejich narýsování potřebuješ právě rysku. 
Velký modrý sešit na rýsování zůstal ve škole, rýsuj tedy na bílý papír - pokud doma nemáš, použij malý sešit. Nezapomeň, že body vyznačujeme velkými tiskacími písmeny, je to znázorněno ve 4. cvičení.
 
POKUD JSI ZAPOMNĚL/A  JAK PRACOVAT S RYSKOU, NALISTUJ STRANU 122.
 
4. učebnice 126/1
 
Jak vypočítáme obvod máš popsáno nad zadáním. Obecně dosazujeme do vzorečku:
O = 2 x (a + b)
O = (2 x a) + (2 x b)
 
Vyber si vzoreček, který ti více vyhovuje. Oběma se dopočítáš stejného výsledku. Písmena a a b představují strany obdélníku. Místo písmen napíšeš tedy délku strany. 
Zapisujeme takto:   O = 2 x (a + b)
                                  O = 2 x (5 + 7)
                                  O = 2 x 12
                                  O = 24 cm
 
Doporučuji nakreslit malý náčrtek (náčrtek je od ruky, ne pravítkem) a doplnit si do náčrtku obdélníku délky stran ať vidíš, co vlastně počítáš. Pozor na jednotky, musí být stejné!
 
5. učebnice str. 128/2
 
Opět si celý postup nejprve načrtni od ruky, ať si ujasníš, jak budeš pracovat. K sestrojování rovnoběžek je třeba dvou pravítek, pokud doma nemáš, použij hranu čtvrtky, sešitu - zkrátka něco, podle čeho můžeš pravítko posunout. Šikulové si v tomto případě při konstrukci vystačí pouze s jedním pravítkem s ryskou a využijí kolmosti. Obecně však platí, že při rýsování rovnoběžek je zapotřebí dvou pravítek!
 
V případě potíží mi napište, já vám zavolám a doladíme individuálně. 
                                                    Děkuji Vám.
 
 
____________________________________________________________
 
8.TÝDEN
 
čtvrtek 7. 5. 2020
 
Ahoj broučci,
domnívám se, že vám matematika dala tento týden pořádně zabrat. Ve škole bych vás určitě odměnila nějakým bonbonkem, ale takto na dálku vás mohu pouze pochválit, což dělám hrozně ráda. 
Takže chválím a chválím, a to především za panáčky a slovní úlohy. 
 
Jak jistě víte, druhou květnovou neděli slaví maminky svůj svátek. Je tedy na místě, abychom jim za starostlivou péči, lásku a nyní i velkou pomoc při učení náležitě poděkovali. V neděli máme 10. května - Den matek. Vaším úkolem tedy bude vyrobit dáreček pro maminku. Může to být přáníčko, kam napíšete básničku nebo nějaký vzkaz, může to být srdíčko nebo jakýkoliv výrobek podle možností a materiálu, který máte doma. Pokud si nevíte rady, stačí napsat alespoň do pracovního sešitu z ČJ nějaký vzkaz. Strana 30 je k tomu určená, takže se tam lze inspirovat. Připomínám, že i vaše babičky jsou maminkami a taktéž si zaslouží velké poděkování a vaši pozornost. Myslím, že babičky umějí upéct ty nejlepší buchty na světě a věřte, že nikde jinde vám nebudou tak dobře chutnat, jako právě u babičky. 
 
Splnění úkolu není třeba nijak dokumentovat a zasílat ke kontrole. Věřím, že své maminky a babičky potěšíte, je to jen a jen na vás.
 
MÁM VÁS RÁDA, 
VAŠE P. UČ. BLANKA
 
 
pondělí 4. 5. 2020
 
Zdravím všechny své šikuly,
 
hned na úvod vás musím pochválit, protože vaše bábovky byly opravdu prvotřídní. Už se těším, že mi ve škole také nějakou upečete. Určitě i doma vyzkouším vaše recepty, akorát to prokletí by vždy nemuselo fungovat. Velké poděkování i maminkám a babičkém, které pak určitě musely likvidovat nepořádek ve svých kuchyních.
Ve škole se kromě pěti spolužáků sejdeme všichni, čeká nás sice hodně práce, ale protože mě stále přesvědčujete o tom, jak jste výborní, bude to hračka. Tento týden budete doma opakovat vzory a také něco z matematiky. Pusťte se tedy do toho!
 
ČESKÝ JAZYK
 
PS str. 22
 
1. cvičení
   Vzor přiřadíme takto:
 
1. urči rod: TEN - mužský, TA - ženský, TO  - střední ( ten koš - rod mužský)
2. podstatné jméno si řekni v 1. a 2. pádě a přiřaď vzor
    (koš bez koše - jako stroj   bez stroje)
    U mužského rodu pozor na životnost a neživotnost.
    Neživotný je HRAD, STROJ   1. pád = 4. pád
                                           kdo,co KOŠ = vidím koho, co KOŠ  
                                           (koš a koš zní stejně, koš je tedy slovo neživotné)
 
2. CVIČENÍ
 
1. otevři si učebnici s pádovými otázkami na straně 48
2. řekni si : ke komu, k čemu = k chalupě (chalupa se skloňuje podle vzoru žena, 
    takže koncovka v příslušném pádě se musí shodovat s koncovkou vzoru)
                                                          ke komu, k čemu ŽENĚ = K CHALUPĚ
                                                          kdo, co ŽENY   = CHALUP
                                                          vidím koho, co ŽENY = CHALUPY
                                                          s kým, s čím S ŽENAMI = S CHALUPAMI      
 
  Pozor na číslo jednotné a množné.   
 
3. cvičení
 
 Postupujeme stále stejně - urči rod, přiřaď vzor a dej ho do stejného tvaru (pádu), jako je slovo v sešitě a dle  vzoru napiš správnou koncovku i/y.
 
 Odpichovat se bidl_ =  TO bidlo bez bidla jako město bez města = odpichovat se městy  = VE SLOVĚ MĚSTY JE NA KONCI TVRDÉ Y , PROTO VE SLOVĚ BIDLY PÍŠEME NA KONCI TAKÉ TVRDÉ Y.                                                
 
4. cvičení
 
např. Za plotem vykukovaly dvě žirafy. (ve slově vykukovaly neumíš na konci odůvodnit psaní i/y, jedná se o shodu přísudku s podmětem, budeme se učit v červnu)
 
Piš tedy v přítomném čase - vykukují, hrají si......píšeme měkké i.
 
5. cvičení
 
Opiš do školního sešitu.
 
 
MATEMATIKA
 
V matematice pracuj s učebnicí a piš do malého sešitu.
 
1. učebnice str. 69/4
    Napiš římskou číslici pomocí arabských čísel.
    XXXI = 31
 
2. str. 70/4 - písemné dělení      
 
769 : 7 =  (zatrhni si 7 a říkej si - sedm děleno sedmi rovná se jedna - do výsledku zapiš jedničku - jednou krát      sedm rovná se sedm - zbytek je tedy nula a tuto nulu zapiš pod 7 - za nulu připiš další číslo, což je 6......šest  děleno sedmi nejde - do výsledku píšeš nulu - nula krát sedm je nula a kolik je do šesti - šest, pod šestku tedy napiš šest a připiš další číslo, což je 9. Šedesát devět děleno sedmi rovná se devět - devítku píši do výsledku - devět krát sedm rovná se 63 a do 69 chybí 6. Šestku napíši pod devítku a protože nemáme další číslo, které bychom ze zadání dopsali, je šestka zbytek.
 
3. str. 71/1
    Připomenutí najdeš v učebnici nad tímto cvičením.
 
4. str. 72/4
    Moji oblíbení panáčkové, vaši však ne.
    Namalujte si panáčky do sešitu tak, jak jsme zvyklí. 
 
    Máte vypočítat rozdíl součinu čísel - 
   1. nejprve tedy součin, což je násobení, tedy krát horních končetin (rukou)  
                                                                                           7 x 8 =
   2. potom součin = násobení spodních končetin (nohou) 3 x 6 =
   3. rozdíl těchto dvou výpočtů - musíš tedy odčítat 
       RUCE - NOHY = VÝSLEDEK ZAPIŠ DO HLAVY PANÁČKA
                                                
 
   Pomocné příklady si piš vedle panáčka.
  
5. Slovní úloha str. 80/1
    Nezapomeň provést zápis, výpočet a odpověď. Výsledek ve výpočtu 2x podtrhni.
 
6. str. 82/ 2, 3, 4
    Zde žádný zápis úlohy neprovádíme, pouze si převeď na správné jednotky
    a zapiš odpověď na tučnou otázku, odpovídej však celou větou, ne jedním slovem.
 
HURÁ, MÁŠ PRO TENTOKRÁT SPLNĚNO!
 
 
 
_____________________________________________________________________
7.TÝDEN
 
 
Moji čtvrťáčci,
 
dnes máme 30. dubna a tento den se konává pálení čarodějnic či filipojakubská noc, což je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Ve škole bychom čarodějnice nejen vyráběli, ale vařili i čarodějné nápoje  a vymýšleli různé recepty. Vzhledem k tomu, že jste doma, čeká vás trošičku netradiční domácí úkol. Tvým úkolem tedy je upéct začarovanou bábovku. Vyhledej si na internetu nebo v maminčině či babiččině kuchařce nějaký jednoduchý recept, opiš ho do malého sešitu Čj a bábovku podle receptu upeč. Pracovní postup psát nemusíš, vypiš pouze suroviny a množství, které použiješ, ale piš krasopisně. Dále pro začarovanou bábovku vymysli jméno a napiš mi, jakou má moc. To znamená, co se stane tomu, kdo bábovku ochutná. S upečenou bábovkou tě může maminka vyfotit a poslat s úkolem, abych viděla, jak se vám bábovka podařila. A ten, kdo rád maluje, čarodějničku k receptu může namalovat.
 
AŤ SE VÁM BÁBOVKY A ČARODĚJKY PODAŘÍ!
 
V noci z 30. dubna na 1. května se podle pověstí scházeli čarodějnice a zlí duchové. Lidé věřili, že o této magické noci se otevírají jeskyně s různými poklady. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly vatry, z čehož se postupem času stal zvyk "pálení čarodějnic". Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Na stejné datum připadá keltský svátek jara Beltain, v severní Evropě se zase dnešní noc nazývá Valpružina.   
 
 
 
Ahoj děti,
máme tu další pondělní ráno a já se opět hlásím s úkoly na tento týden. V českém jazyce budeme pokračovat s posledními vzory rodu mužského a v matematice na vás čeká ještě jedna opakovací stránka, kterou si jedničkáři skutečně musí zvládnout spočítat bez pomoci a rad ,,dospěláků." Z vašich úkolů mám velikou radost, jde vám to parádně a vím, že někomu práce zabere pár minut a někdo se s tím moří celý den. Takže díky za vaše úsilí a pracujte s úsměvem a chutí, to jde vždy lépe.
Venku to vypadá na krásné jarní dny, takže se pusťte do práce, ať můžete trávit odpoledne na kole, zahradě nebo třeba v lese. Děkuji především maminkám za vzorný dohled, pomoc a zasílání úkolů.
 
ČESKÝ JAZYK
 
PS str. 20 celá strana, str. 21, cv. 2, 3
 
Tentokrát vás čekají vzory PŘEDSEDA  A SOUDCE, přehled jejich skloňování je v učebnici na straně 80. Oba vzory jsou pro mužský životný rod a pozor si musíme dávat na 5. pád čísla jednotného vzoru SOUDCE, kdy oslovujeme např. pane soudce, obhájce, vládce - nikdy dle tohoto vzoru nepoužij tvar pane soudče, ohájče, vládče. Zakončení na - če v 5. pádě čísla jednotného přísluší podstatným jménům skloňovaným podle vzoru MUŽ - jejichž 1. pád končí na  -ec (letec - pane letče, borec - borče).
Možná se to zdá složité, ale ve škole vše procvičíme a pak to bude hračka.
 
cv. 1)
Pozor na ty 5. pády - soudce - soudce!
                                  -  předseda - předsedo!     
 
cv. 2)
 Končí-li podstatné jméno na -ec = vzor muž (podvzor otec) 
1. pád -EC = 5. pád -ČE       OTEC - OTČE!
 Končí-li podstatné jméno na -ce = vzor soudce                
1. pád - CE = 5. pád -CE      SOUDCE - SOUDCE!
 
cv. 3)
Dej si slovo z nabídky do správného pádu - tvaru.
 
cv.1)
a) souřadné slovo k např. k housce je rohlík, chléb, koláč....
b) nadřazené k těmto slovům je PEČIVO
 
PS str. 21
 
cv. 2)
Řešení tajenky kreslit nemusíš.
 
cv.3)
POZOR, VŠECHNY NÁZVY ŽIVOČICHŮ UVEDENÝCH V ZÁVORKÁCH SKLOŃUJEME PODLE VZORU PÁN. 
POUŽIJEŠ V TOMTO CVIČENÍ 1., 4., 7. PÁD množného čísla
1. PÁD - KDO, CO = PÁNI  
4. PÁD - KOHO, CO = PÁNY 
7. PÁD - S KÝM, S ČÍM = PÁNY
 
4. CVIČENÍ NEDĚLEJTE!!!!
 
 
MATEMATIKA
 
cv.2)
Vypočítej si kolik zaplatí jedno dítě - (cena tábora + autobus) a vynásob počtem přihlášených dětí.
 
cv.4)
mm - cm - dm - m - __ - __ - km
 
1 tuna = 1000 kg
 
cv.5)
1 hl = 100l
1 hodina = 60 minut
 
cv.6)
Sčítáme ustřižené metry.
 
 
_____________________________________________________________________
 
6. TÝDEN
 
čtvrtek 23.4. - úkol vypracuj do neděle 26. 4. 
 
Zdravím všechny pilné žáčky a přicházím s dalším úkolem. Tentokrát to bude opakování z přírodovědy. Snad si ještě vzpomenete na obrázek s koloběhem vody v přírodě a na Film O Vodičce. Čeká vás celkem 12 otázek, na které uslyšíte odpovědi právě v daném filmu. Odpovědi pište opět do sešitu přírodovědy, pokud umíš otázky vytisknout, tak odpovídej přímo k nim. Klikni na odkaz níže a dej se do práce. Pokud by někomu odkaz nešel spustit, lze vyhledat na YouTube - Film O Vodičce. Budu se těšit na vaše odpovědi.
Mějte se všichni moc pěkně!
 
PŘÍRODOVĚDA
 
 
 

1.   1. Jak se jmenuje přehrada, kam Vodička vzala děti?

 

2.   2. Proč lidé staví přehrady? Napiš dva důvody.

  

3.    3. Jak se nazývá pásmo kolem přehrady?

 

4.    4. Kam putuje voda ze Stanovické přehrady?

 

5.    5. Můžeme vodu z přehrady pít? Proč?

 

6.    6. Kde se voda čistí?

 

7.    7. Popiš, jak se voda čistí: a)

 

                                          b)

 

                                          c)

 

8.    8. Kde se voda pravidelně kontroluje?

 

9.    9. Co tlačí vodu do kopce?

 

10   10. Kam voda putuje z kanálů?

 

11.   11. Co jsou česle?

 

12.   12. Kam vedou všechny řeky?

 

Moji milí broučci,

už je to strašně dlouhá doba, co jsme se všichni viděli naposledy. 
Moc se těším až opět otevřou školu.
Chybí mi pondělní vyprávění o tom, co jste zažili o víkendu i vaše úsměvy a časté průpovídky. Za vaši práci máte můj obdiv, pracujete opravdu pilně a svědomitě. Dokonce otázky z dějepisu jste všichni zvládli bez jediné chyby. Snad pro vás nebudou obtížné ani úkoly tohoto týdne. Pustíme se opět do Čj a matematiky. Myslím, že matematiku byste mohli zvládnout bez pomoci rodičů, protože ve škole byste tuto stranu rozhodně počítali samostatně, samozřejmě po vysvětlení jednotlivých typů příkladů. Dej se do práce a budu se těšit na vaše výpočty. 
Zdravím a držím palce!
 
pondělí 20. 4. (vypracuj nejlépe do čtvrtka 23. 4.)
 
MATEMATIKA 
 
PS str. 29 - Závěrečný test A
 
MALÝ NÁVOD:
 
1. Písemné sčítání - sčítej odzadu a zezdola nahoru, pokud přesáhneš desítku, drž si na prstech a přičti k dalšímu slouci (řádu) čísel.
2. Písemné odčítání - opět počítáme odzadu, říkáme např. 7 a kolik je do 8
3. Slovní úloha - když je bazén dražší o 88 520 Kč než skluzavka budeme přičítat +, pak sečti částku za skluzavku s vypočítanou částkou za bazén a zjistíš, zda Novákovým stačí 100 000 Kč.
4. Pozor na nuly např. 100 x 250 = 25 000 (řekni si 1 x 25 = 25 a protože stovka má 2 nuly a číslo dvě stě padesát má 1 nulu = 3 nuly dopíšeš do výsledku)
5. Pamětné dělení - opět pozor na nuly, přikrej si je na výpočet a k výsledku pak dopiš tolik nul, kolik sis jich přikryl
6. Součin je násobení
7. Římské číslice si vyhledej v učebnici str. 68
 
ČESKÝ JAZYK
 
PS str. 19 - Vzor STROJ
 
Děti, podle tohoto vzoru skloňujeme podstatná jména rodu mužského neživotného.
Ve 2. pádě končí na koncovku - E (bez stroje) jako vzor muž, ale rozhoduje životnost x neživotnost. Zároveň se jedná o MĚKKÝ VZOR, proto v koncovkách podstatných jmen, která skloňujeme podle vzoru STROJ - PÍŠEME MĚKKÉ I.
 
vzor MUŽ - ŽIVOTNÝ x vzor STROJ - NEŽIVOTNÝ
 
1. Doplňování i/y - doplňuješ li uvnitř slov, řídíš se vyjmenovanými slovy
                             -  doplňuješ li na konci podstatných jmen, řídíš se vzory
2. Najdeš jich tam 8
3. Správný tvar = správný pád
4. i/y opět jako ve cvičení prvním
 
 
________________________________________________________
5. TÝDEN
čtvrtek 16. 4. 2020
 
Zdravím vás, milé děti, a posílám další práci. Tentokrát budete muset vypracovat otázky týkající se rodu Lucemburků a zopakovat si něco o naší vlasti. Myslím, že to pro vás bude hračka. Budete potřebovat učebnice Vlastivědy - červenou i modrou a modrý pracovní sešit. Přírodovědu nechám na příště.
 
VLASTIVĚDA - DĚJEPIS červená

 

Na všechny otázky najdeš odpověď v učebnici Vlastivědy (červená) na stranách 25 -29. Čti velmi pozorně, odpovědi piš do sešitu vlastivědy, otázky nepřepisuj.

  1.    Kým vymřel rod Přemyslovců po meči?

2.     2.   Jaký rod nastupuje na trůn po Přemyslovcích?

3.     3.   Jak se jmenovala sestra Václava III. a za koho se provdala?

4.     4.   Kdy a kde padl Jan Lucemburský?

5.     5.    Jak se jmenoval syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského?

6.     6.    Podle koho jejich syn přijal (změnil) jméno?

7.     7.   Kde vyrůstal Karel IV.?

8.     8.   Kdy byl korunován českým králem?

9.    9.     Kolik obyvatel měla Praha za vlády Karla IV.?

10. 10.      Napiš tři stavby, které nechal postavit právě Karel IV..

11.  11.     Kdy Karel IV. nosil svatováclavskou korunu?

12.  12.     Napiš rok, kdy byla založena Karlova univerzita.

13.  13.    V jakém století Karel IV. umírá?

14.  14.    Jak byl nazván při pohřbu?

15.   15.   Kdo se stal nástupcem Karla IV.?

16.   16.   Jaká nemoc propukla?

17.  17.    Kdo bohatnul prodejem odpustků?

18.  18.   Jaké války propukají za vlády Zikmunda Lucemburského?

19.  19.    Kdy Zikmund umírá?

20.  20.    Kolik Lucemburků se vystřídalo v panování?

 

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS modrá
 
PS str. 27 (pokud nám sedí stránky, máte tam opakování 1. čtvrtletí, které jsem si nechávala jako závěrečnou písemku na konec školního roku). Pokud tam máš něco jiného - najdi stranu s nadpisem NÁVRH ČTVRTLETNÍ PRÁCE - 1. ČTVRTLETÍ
Odpovědi najdeš v tom stejném sešitě, ale na jeho začátku, případně si vyhledej v učebnici.
 
 
úterý 14.4. 2020
 
Milí čtvrťáčci,
 
přehoupli jsme se do 5. zkráceného týdne domácího vyučování, proto vám zasílám opět nějakou práci. Protože se nám venku ochladilo, určitě pro vás nebude problém posedět doma a vypracovat následující cvičení. Čeká vás tradičně matematika a český jazyk, ve čtvrtek pošlu ještě nějaké otázky z vlastivědy a přírodovědy. Úkoly minulého týdne jste opět zvládli perfektně a pokud potřebujete pomoc rodičů a prarodičů, nezapomeňte hezky poprosit a poděkovat za jejich pomoc. Hurá do práce!
 
ČESKÝ JAZYK
 
Pracovní sešit strana 18 (celá)
 
Opět zůstaneme ve velkém pracovním sešitě a budeme pokračovat vzorem MUŽ. Poslouží ti učebnice na straně 73, kde je přehledná tabulka skloňování vzorů. Pozor na některé pády, kde se mohou vyskytnou dva různé tvary (např. ke komu, k čemu = k muži, k mužovi). Podle vzoru MUŽ skloňujeme podstatná jména rodu mužského životného. Připomínám, že životnost určíme podle 1. a 4. pádu. - 1. pád DĚDEČEK, 4. pád DĚDEČKA - tvary slova se neshodují v 1. a 4. pádě - DĚDEČEK je tedy životný.
 
2. cvičení
Vybarvi si pytle dvěma různými pastelkami a jednotlivá slova poté vybarvuj dle pytle, do kterého patří. K správnému určení vzoru použij 2. pád jednotného čísla - pokud slovo končí na -a- zařaď k pánovi, pokud končí na -e- zařaď k muži.
 
3. cvičení
Oslovujeme 5. pádem.
 
5. cvičení
Přiřazení ke vzoru prováděj v jednotném čísle. Slovo děda se v tomto cvičení ocitlo spíše omylem, skloňujeme ho podle vzoru PŘEDSEDA - K PŘEDSEDOVI = K DĚDOVI
 
MATEMATIKA
 
Pracovní sešit strana 21 (celá)
 
3. cvičení
Udělej si zápis:  Hrnků na čaj...................60
                          Hrnků na kávu............2x60=
                          Talířů ..........................6x60=
                          Misek...........................8x60=               
 
4. cvičení
Jeden rohlík stojí ...........16 : 8 =
 
Do tabulky doplň nahoru počet rohlíků 8, 10, 20, 30 a dolů doplň kolik zaplatíme.
 
POKUD BYS POTŘEBOVAL/A  POMOC, OPĚT VOLEJ NEBO NAPIŠ. BUDU RÁDA. MĚJTE SE FAJNOVĚ A AŤ SE PRÁCE DAŘÍ!!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. TÝDEN
Ahoj děti,
 
máme tu další týden a s ním i další domácí úkoly. Musím Vás stále jenom chválit, protože vše plníte velmi rychle a správně. Tento týden by byly od čtvrtka prázdniny, takže ve čtvrtek další úkoly nedostanete. V českém jazyce nás čeká nové učivo, ale snad to s pomocí rodičů či prarodičů zvládnete. Vzhledem k pěknému  počasí bude stále těžší se donutit k učení,  nezapomínejte však na čtení.
Učivo (hlavně vzory) můžeš opakovat na TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE.
 
Do neděle 12. 4. si vypracuj:
 
ČESKÝ JAZYK
 
Pracovní sešit str. 17 (celá)
 
1. CVIČENÍ
HRAD (hrad je vzor neživotný), řekni si první a druhý pád např. čin bez činu jako hrad bez hradu. Pozor hrad může mít ve 2. pádě čísla jednotného koncovku u/a.
 
cv. a)
Rod ženský poznáš dle ukazovacího zájmene TA a přiřaď vzor ŽENA, RŮŽE, PÍSEŃ, KOST
 
cv. b)
Rod mužský životný - Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům a naopak. I zde však nalezneme vyjímky a gramatická životnost se nemusí vždy shodovat s životností přirozenou (sněhulák, strašák...i když nežijí, patří mezi životná podstatná jména).
Nejlépe nám pomůže pomůcka 1. a 4. pádu.
Kdo, co HRAD = Vidím koho, co HRAD - pokud má slovo stejný tvar v 1. a 4. pádě = NEŽIVOTNÉ
Kdo, co PÁN - Vidím koho, co PÁNA - nemá stejný tvar v 1. a 4. pádě = ŽIVOTNÉ
 
cv. c)
Vlastní jména místní poznáš dle velkého písmenka na začátku (názvy měst, vesnic...)
 
2. CVIČENÍ
V prvním sloupečku v doplňování i/y se řídíš vyjmenovanými slovy, ve druhém dle vzorů.
 
3. CVIČENÍ 
i/ y dle vzorů
 
4. CVIČENÍ
Přepiš si do malého školního sešitu a hlavně přemýšlej, kde a proč se píše i nebo y.
 
MATEMATIKA
 
1. Pracovní sešit strana 20 (celá)
 
Pozor na 5. cvičení: Zatím jsme sčítali pouze dvě čísla pod sebou. Postup je však stejný. Sečti nejprve všechny jednotky, zapiš jednotky pod jednotky a počet desítek si držíš na prstech.  Následně počet prstů přičteš k řádu desítek a pokračuješ stejným způsobem.
 
2. PS str. 44 - osová souměrnost
 
TĚŠÍM SE NA VAŠI PRÁCI A POKUD SI NEBUDEŠ VĚDĚT RADY....VOLEJ, PIŠ...RÁDA TI PORADÍM.
                                              
             
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  
   3. TÝDEN
Milé děti,
dnešní úkol bude z Vlastivědy a Přírodovědy. Je však zapotřebí pustit si video a odpovědět na otázky. Odpovědi piš do sešitu přírodovědy a zeměpisu nebo lze otázky vytisknout a psát k nim, najdeš je v Edupage u Dú jako přílohu. Snad to všichni zvládnete.
 

PŘÍRODOVĚDA -Jarní rostliny

   1. Jak se nazývá jedna z prvních jarních květin?

2.     2. Z jakého stromu se dá úroda sklízet i v březnu?

3.     3.  Proč budují ochranáři plůtky kolem silnic?

4.     4. Co je kandík psí zub?

5.     5. Kolik má kandík listů?

6.     6. Kde kandík roste?

 

 VLASTIVĚDA – Jizerské hory

 1.  Jak se nazývá nejmenší sova?

2.    2. Doplň, co pro tuto sovu platí:  Čistota………………

3.    3. K čemu sloužila v minulosti budova dnešního muzea?

4.    4. Jak se nazývá čedičový vrch?

5.    5. Jak se nazývají vývojově velmi stará rašeliniště?

6.    6. Jaký tvar má největší rašelinné jezero?

 

      Po rozkliknutí tohoto odkazu si najdi okénko Přírodověda Vlastivěda (třetí od konce), klikni a hledej Živá příroda , najdi video Jarní rostliny (4 min.), pro odpovědi zeměpisné zůstáváš v okénku Přírodověda Vlastivěda, klikni na Česká republika a najdi video Jizerské hory (8:27min.).

f

P  AHOJ DĚTI,

moc vás chválím za úkoly z minulého týdne, zvládly jste vše perfektně. Tento týden si v českém jazyce zopakujeme to, co víme o slovesech. Slovesa nám vyjadřují děj (co kdo dělá) a umíme u nich určit mluvnické kategorie. To je OSOBA: 1. JÁ                             1. MY
                                         2. TY                             2. VY
                                         3. ON, ONA, ONO        3. ONI, ONY, ONA
                           ČÍSLO:  JEDNOTNÉ, MNOŽNÉ
 
                           ČAS:  PŘÍTOMNÝ, MINULÝ, BUDOUCÍ  
 

Dále víte, že u některých sloves nelze tyto mluvnické kategorie určit. Nemají tedy určitý tvar, ale mají tvar neurčitý, který se nazývá INFINITIV. A sloveso v infinitivu poznáme podle zakončení na T (bruslit, malovat, vařit, sedět, číst, psát, spát……….). Tento týden budeš pracovat ve velkém pracovním sešitě. Na každý den vychází polovina stránky, to hravě zvládneš.

     
  Do čtvrtka 2. 4. 2020 si vypracuj:

 

ČESKÝ JAZYK

1.    1. Pracovní sešit str. 23 (pomůže ti učebnice str. 85), synonymum – stejný význam, ale jiné slovo (hoch – chlapec)

 

2.  Pracovní sešit str. 24 (pomůže ti učebnice str. 86)  
 

MATEMATIKA

1. Pracovní sešit str. 17 ( pozor chyba ve cv. 5/a - nutno opravit před závorkou - na +)

2. Pracovní sešit str. 42 - osová souměrnost

 

TĚŠÍM SE NA VAŠI PRÁCI, P. UČITELKA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2. TÝDEN
Milé děti,
podtrhněte si v sešitě úkoly minulého týdne barevnou pastelkou a nadepište doprostřed řádku 2. TÝDEN.
 
Do neděle 29.3. si vypracuj:
 
Moji žáčkové,
 
protože v televizi slyšíme stále dokola o koronaviru, zajímá mě, jak si ho vlastně představujete. Může to být ošklivý skřítek, trnitá koulička nebo cokoliv jiného. Pod obrázek o něm napiš 5 vět. Jaké má vlastnosti, co může způsobit nebo zda se ho bojíš i ty. Malovat a psát můžeš na papír nebo do sešitu Čj.
Těším se na Vaše obrázky, tak se pusť do práce!
 
Do čtvrtka 26. 3. si vypracuj:
 
MATEMATIKA 
Vše z učebnice přepiš do malého sešitu
 
1. str. 45/3 převeď jednotky
2. str. 46/3 převeď jednotky
3. str. 46/5 Pozor, přednost má násobení a dělení před + -, pokud je závorka, tak toto pravidlo neplatí a vypočítej nejdříve závorku.
4. str.  49/5 písemně sečti
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Učebnice str. 51/11 - přepiš krásně do sešitu, slova v závorce dej do správného pádu a tento pád nadepiš nad slovo,
dále podtrhni vlnovkou všechna slovesa - můžeš pěkně barevně. Sloveso nám říká co kdo dělá. Pozor, zvratné zájmeno si, se podtrháváme se slovesem.
 
Pokud jsi zapomněl/a pádové otázky, najdeš je v učebnici na straně 48. 
Ať se Ti práce daří!
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. TÝDEN
Moji milí žáčci,
 
zdravím Vás po prázdninách a mé nepřítomnosti a jsem přesvědčená, že jste natolik šikovní, že učení doma pro Vás bude hračka. Pracujte pečlivě a pokud Vám něco nepůjde, nezoufejte, můžete mi samozřejmě napsat nebo zavolat. Úkoly budu zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek, tak si nechte na každý den něco a nezapomínejte ani na kamarádku knížku. Těším se na Vaše referáty A PŘEDEVŠÍM NA VÁS.
A teď s chutí do toho!!
 
Do neděle 22. 3. si vypracuj:
 
MATEMATIKA - piš pěkně pod sebe
 
Opsat z učebnice M a vypracovat do malého školního sešitu:
1. napiš datum 
2. str. 57/1 (písemné sčítání)
3. str. 60/4 (dělení)
4. str. 61/1 (pís. odčítání)
5. str. 61/6 (pís. násobení)
Ve velké mat. sjednotit všichni na str. 16 včetně, G - měli bychom všichni mít str. 32 a na 33 cv. 1, 2.
 
ČESKÝ JAZYK - piš čitelně 
 
Z učebnice ČJ přepsat do malého sešitu:
1. napiš datum
2. str. 37/2 (těžké cviční, rozděl si na 2x)
3. str. 41/7 (vylušti a přepiš)
4. Zopakuj si slovní druhy, vypiš je pod sebe do sešitu a ke každému uveď tři příklady (nápověda v učebnici str. 40)
V pracovním sešitě sjednotíme všichni na str. 16 (včetně).
 
 
Pololetní práce z ČJ (úterý 14. 1.)
 
1.  Doplňování y/i u vyjmenovaných slov
2.  Rozlišení předpon a předložek
3.  Doplň ě/je
4.  Vyznač kořen slov
5.  Vymysli slovo příbuzné
6.  Vyznač základní skladební dvojici (podmět a přísudek)
7.  Řazení slov dle abecedy
8.  Slovní druhy
9.  Urči pád, číslo, rod
10. Urči osobu, číslo, čas
 
 
Pololetní práce z M  (pravděpodobně středa 15. 1.)
 
1. Zápis čísel (tři tisíce, pět desítek, šest jednotek - 3056)
2. Porovnávání čísel
3. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
4. Doplň číslo o x větší, menší
5. Velká násobilka
6. Počítání se závorkami
7. Slovní úloha
8. Písemné + - .
9. Dělení se zbytkem 
10. Převody jednotek délky!!!!!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čtvrtletní práce z ČJ (středa 13. 11.)
 
1. Velká písmena - vlastní a místní podstatná jména
2. Párové souhlásky
3. Základní skladební dvojice
4. Mluvnické kategorie (pád, číslo, rod  x  osoba, číslo, čas)
5. Slovní druhy
6. Slova protikladná a souznačná
7. Slova spisovná a nespisovná
8. Kořen slova
9. Doplňování předpon (nad, bez, vz, vy...)
10. Doplň ě/je
11. Doplňování y/i - vyjmenovaná slova
12. Řazení slov dle abecedy
13. Slova mnohoznačná
 
Čtvrtletní práce z M (pátek 15. 11.)
 
1. Malá a velká násobilka (9 . 60, 210 : 70....)
2. Pyramidy (dopočítávání do daného čísla)
3. Slovní úloha
4. Písemné sčítání a odčítání
5. Zápis čísel slovně rozepsaných 
   (tři tisíce dvě stě devatenáct......3219)
6. Zaokrouhlování - na desetitisíce, tisíce, stovky
7. Zakreslení dané částky pomocí bankovek
8. Pamětné sčítání a odčítání (310 - 90...)
9. Zápis čísel roznásobených 
   (5.10 000 + 2.1000 + 1.100 + 7. 10 = 52 170)
 
Vánoce
PRAVĚK
DEN PRO ZDRAVÍ
 
MAJÁK
DRUHÝ DEN VE ŠKOLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZDRAVÍM VŠECHNY SVÉ ŽÁČKY I RODIČE PO PRÁZDNINÁCH       

RODIČŮM:

Úvodem bych ještě jednou ráda poděkovala za krásné květiny a dárečky na konci školního roku a již  se na Vás všechny moc těším.

S dětmi se uvidíme v pondělí 2. 9. pouze jednu vyučovací hodinu, propustím je tedy v 8.25 hod.. Děti si přinesou pouze přezůvky.

V prvním týdnu od úterý do pátku končí vyučování v 11.15 hod., následující týden výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování (po, st, čt, pá konec ve 12.10hod., v úterý ve 14.00hod.)

V úterý 10. 9. 2019 proběhne v naší třídě 2. - 4. vyučovací hodinu preventivní program s názvem ALKOHOL A KOUŘENÍ.

Předpokládané termíny třídních schůzek:

1. 10. 9. 2019  od 16.00 hod. v učebně IV. B

2. 10. 12. 2019

3. 17. 3. 2020

4. 12. 5. 2020

Přehled volna pro školní rok 2019/2020

Říjen: 

28.10. pondělí - Státní svátek 

29.10. úterý - Prázdniny podzimní 

30.10. středa - Prázdniny podzimní 

31.10. čtvrtek - ŘV 

Listopad

1.11. pátek - ŘV 

17.11. neděle - Státní svátek 

Prosinec

23.12.2019-3.1.2020 Vánoční prázdniny pondělí- pátek

Leden

30.1. čtvrtek -  Vysvědčení

31.1. pátek - Pololetní prázdniny 

Únor 

3.2. pondělí - ŘV

Březen

9.3.-13.3. pondělí - pátek - Jarní prázdniny 

Duben 

9.4. čtvrtek - Velikonoční prázdniny 

10.4. pátek - Státní svátek 

13.4. Velikonoční pondělí 

Květen 

1.5. pátek - Státní svátek 

7.5. čtvrtek - ŘV 

8.5. pátek - Státní svátek

Červen

30.6. Vysvědčení v úterý

 

Říjen 28.10. Státní svátek pondělí
29.10. Prázdniny podzimní úterý
30.10. Prázdniny podzimní středa
31.10. ŘV čtvrtek
Listopad
1.11. ŘV pátek
17.11. Státní svátek neděle
Prosinec
23.12.2019-3.1.2020 Vánoční prázdniny pondělí- pátek
Leden
30.1. Vysvědčení čtvrtek
31.1. Pololetní prázdniny pátek
Únor .
1.2. ŘV pondělí
Březen
9.3.-1S.3. Jarní prázdniny pondělí-neděle .
Duben 9.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
10.4. Státní svátek pátek
13.4. Velikonoční pondělí pondělí
Květen 1.5. Státní svátek pátek
7.5. ŘV čtvrtek
8.5. Státní svátek pátek
Červen
30.6. Vysvědčení úterý

ČTVRŤÁČKŮM:

Milé děti, těším se na pondělí a moc děkuji za poslané pohledy. Prázdniny se nám pomalu blíží ke svému konci, proto už začněte chodit včas spát a ráno dříve vstávat, abyste mi potom neprospali celé dopoledne ve škole. Dále si připravte vše potřebné do penálu, desky na sešity a další pomůcky.

V pondělí si přineste pouze bačkory.

Do pátku 6. 9. si donesete ručník, kufřík na VV, látkový pytlík s úborem na TV a kdo chce, přinese si opět polštářek.

 

Připrav si následující pomůcky :

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, tempery, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko - není nutné)

TV

Na TV cvičební úbor, cvičky nebo tenisky a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být gumovací), 2 obyčejné tužky, pentilka na rýsování, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy, kružítko si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - nejlépe trojúhelník s ryskou, desky na učení.

 

     Vše ostatní si řekneme ve škole.

                                                           Užijte si poslední dny volna!

                                                             Vaše paní učitelka Blanka