MATEMATI

 
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY IV. B
        

 Třídní učitelka: Mgr. Blanka Hladká

ROZVRH HODIN

  7.40-8.25 8.35-9.20 9.35-10.20 10.30-11.15

11.25- 12.10  

12.30    14.00
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pondělí ČJ TV AJ M    
úterý M ČJ AJ Vl   VV HV
středa ČJ M ČJ/čt VV DV    
čtvrtek TV ČJ M ČJ/čt    
pátek ČJ M ČJ/čt AJ Vl    
 
Ostatní vyučující:  Anglický jazyk - Mgr. Andrea Susková
                             Dopravní výchova - Mgr. Jiřina Filová
 
Rozvrh se může změnit.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. TÝDEN
Milé děti,
podtrhněte si v sešitě úkoly minulého týdne barevnou pastelkou a nadepište doprostřed řádku 2. TÝDEN.
 
Do neděle 29.3. si vypracuj:
 
Moji žáčkové,
 
protože v televizi slyšíme stále dokola o koronaviru, zajímá mě, jak si ho vlastně představujete. Může to být ošklivý skřítek, trnitá koulička nebo cokoliv jiného. Pod obrázek o něm napiš 5 vět. Jaké má vlastnosti, co může způsobit nebo zda se ho bojíš i ty. Malovat a psát můžeš na papír nebo do sešitu Čj.
Těším se na Vaše obrázky, tak se pusť do práce!
 
Do čtvrtka 26. 3. si vypracuj:
 
MATEMATIKA 
Vše z učebnice přepiš do malého sešitu
 
1. str. 45/3 převeď jednotky
2. str. 46/3 převeď jednotky
3. str. 46/5 Pozor, přednost má násobení a dělení před + -, pokud je závorka, tak toto pravidlo neplatí a vypočítej nejdříve závorku.
4. str.  49/5 písemně sečti
 
ČESKÝ JAZYK
 
1. Učebnice str. 51/11 - přepiš krásně do sešitu, slova v závorce dej do správného pádu a tento pád nadepiš nad slovo,
dále podtrhni vlnovkou všechna slovesa - můžeš pěkně barevně. Sloveso nám říká co kdo dělá. Pozor, zvratné zájmeno si, se podtrháváme se slovesem.
 
Pokud jsi zapomněl/a pádové otázky, najdeš je v učebnici na straně 48. 
Ať se Ti práce daří!
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 1. TÝDEN
Moji milí žáčci,
 
zdravím Vás po prázdninách a mé nepřítomnosti a jsem přesvědčená, že jste natolik šikovní, že učení doma pro Vás bude hračka. Pracujte pečlivě a pokud Vám něco nepůjde, nezoufejte, můžete mi samozřejmě napsat nebo zavolat. Úkoly budu zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek, tak si nechte na každý den něco a nezapomínejte ani na kamarádku knížku. Těším se na Vaše referáty A PŘEDEVŠÍM NA VÁS.
A teď s chutí do toho!!
 
Do neděle 22. 3. si vypracuj:
 
MATEMATIKA - piš pěkně pod sebe
 
Opsat z učebnice M a vypracovat do malého školního sešitu:
1. napiš datum 
2. str. 57/1 (písemné sčítání)
3. str. 60/4 (dělení)
4. str. 61/1 (pís. odčítání)
5. str. 61/6 (pís. násobení)
Ve velké mat. sjednotit všichni na str. 16 včetně, G - měli bychom všichni mít str. 32 a na 33 cv. 1, 2.
 
ČESKÝ JAZYK - piš čitelně 
 
Z učebnice ČJ přepsat do malého sešitu:
1. napiš datum
2. str. 37/2 (těžké cviční, rozděl si na 2x)
3. str. 41/7 (vylušti a přepiš)
4. Zopakuj si slovní druhy, vypiš je pod sebe do sešitu a ke každému uveď tři příklady (nápověda v učebnici str. 40)
V pracovním sešitě sjednotíme všichni na str. 16 (včetně).
 
 
Pololetní práce z ČJ (úterý 14. 1.)
 
1.  Doplňování y/i u vyjmenovaných slov
2.  Rozlišení předpon a předložek
3.  Doplň ě/je
4.  Vyznač kořen slov
5.  Vymysli slovo příbuzné
6.  Vyznač základní skladební dvojici (podmět a přísudek)
7.  Řazení slov dle abecedy
8.  Slovní druhy
9.  Urči pád, číslo, rod
10. Urči osobu, číslo, čas
 
 
Pololetní práce z M  (pravděpodobně středa 15. 1.)
 
1. Zápis čísel (tři tisíce, pět desítek, šest jednotek - 3056)
2. Porovnávání čísel
3. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce
4. Doplň číslo o x větší, menší
5. Velká násobilka
6. Počítání se závorkami
7. Slovní úloha
8. Písemné + - .
9. Dělení se zbytkem 
10. Převody jednotek délky!!!!!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čtvrtletní práce z ČJ (středa 13. 11.)
 
1. Velká písmena - vlastní a místní podstatná jména
2. Párové souhlásky
3. Základní skladební dvojice
4. Mluvnické kategorie (pád, číslo, rod  x  osoba, číslo, čas)
5. Slovní druhy
6. Slova protikladná a souznačná
7. Slova spisovná a nespisovná
8. Kořen slova
9. Doplňování předpon (nad, bez, vz, vy...)
10. Doplň ě/je
11. Doplňování y/i - vyjmenovaná slova
12. Řazení slov dle abecedy
13. Slova mnohoznačná
 
Čtvrtletní práce z M (pátek 15. 11.)
 
1. Malá a velká násobilka (9 . 60, 210 : 70....)
2. Pyramidy (dopočítávání do daného čísla)
3. Slovní úloha
4. Písemné sčítání a odčítání
5. Zápis čísel slovně rozepsaných 
   (tři tisíce dvě stě devatenáct......3219)
6. Zaokrouhlování - na desetitisíce, tisíce, stovky
7. Zakreslení dané částky pomocí bankovek
8. Pamětné sčítání a odčítání (310 - 90...)
9. Zápis čísel roznásobených 
   (5.10 000 + 2.1000 + 1.100 + 7. 10 = 52 170)
 
Vánoce
PRAVĚK
DEN PRO ZDRAVÍ
 
MAJÁK
DRUHÝ DEN VE ŠKOLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ZDRAVÍM VŠECHNY SVÉ ŽÁČKY I RODIČE PO PRÁZDNINÁCH       

RODIČŮM:

Úvodem bych ještě jednou ráda poděkovala za krásné květiny a dárečky na konci školního roku a již  se na Vás všechny moc těším.

S dětmi se uvidíme v pondělí 2. 9. pouze jednu vyučovací hodinu, propustím je tedy v 8.25 hod.. Děti si přinesou pouze přezůvky.

V prvním týdnu od úterý do pátku končí vyučování v 11.15 hod., následující týden výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování (po, st, čt, pá konec ve 12.10hod., v úterý ve 14.00hod.)

V úterý 10. 9. 2019 proběhne v naší třídě 2. - 4. vyučovací hodinu preventivní program s názvem ALKOHOL A KOUŘENÍ.

Předpokládané termíny třídních schůzek:

1. 10. 9. 2019  od 16.00 hod. v učebně IV. B

2. 10. 12. 2019

3. 17. 3. 2020

4. 12. 5. 2020

Přehled volna pro školní rok 2019/2020

Říjen: 

28.10. pondělí - Státní svátek 

29.10. úterý - Prázdniny podzimní 

30.10. středa - Prázdniny podzimní 

31.10. čtvrtek - ŘV 

Listopad

1.11. pátek - ŘV 

17.11. neděle - Státní svátek 

Prosinec

23.12.2019-3.1.2020 Vánoční prázdniny pondělí- pátek

Leden

30.1. čtvrtek -  Vysvědčení

31.1. pátek - Pololetní prázdniny 

Únor 

3.2. pondělí - ŘV

Březen

9.3.-13.3. pondělí - pátek - Jarní prázdniny 

Duben 

9.4. čtvrtek - Velikonoční prázdniny 

10.4. pátek - Státní svátek 

13.4. Velikonoční pondělí 

Květen 

1.5. pátek - Státní svátek 

7.5. čtvrtek - ŘV 

8.5. pátek - Státní svátek

Červen

30.6. Vysvědčení v úterý

 

Říjen 28.10. Státní svátek pondělí
29.10. Prázdniny podzimní úterý
30.10. Prázdniny podzimní středa
31.10. ŘV čtvrtek
Listopad
1.11. ŘV pátek
17.11. Státní svátek neděle
Prosinec
23.12.2019-3.1.2020 Vánoční prázdniny pondělí- pátek
Leden
30.1. Vysvědčení čtvrtek
31.1. Pololetní prázdniny pátek
Únor .
1.2. ŘV pondělí
Březen
9.3.-1S.3. Jarní prázdniny pondělí-neděle .
Duben 9.4. Velikonoční prázdniny čtvrtek
10.4. Státní svátek pátek
13.4. Velikonoční pondělí pondělí
Květen 1.5. Státní svátek pátek
7.5. ŘV čtvrtek
8.5. Státní svátek pátek
Červen
30.6. Vysvědčení úterý

ČTVRŤÁČKŮM:

Milé děti, těším se na pondělí a moc děkuji za poslané pohledy. Prázdniny se nám pomalu blíží ke svému konci, proto už začněte chodit včas spát a ráno dříve vstávat, abyste mi potom neprospali celé dopoledne ve škole. Dále si připravte vše potřebné do penálu, desky na sešity a další pomůcky.

V pondělí si přineste pouze bačkory.

Do pátku 6. 9. si donesete ručník, kufřík na VV, látkový pytlík s úborem na TV a kdo chce, přinese si opět polštářek.

 

Připrav si následující pomůcky :

VV

Obsah kufříku zůstává stejný

( vodovky, tempery, olejové křídy, modelína, silný černý fix, štětce, kelímek na vodu, igelit na lavici, hadřík, lepidlo, zástěra nebo staré triko - není nutné)

TV

Na TV cvičební úbor, cvičky nebo tenisky a opět švihadlo s míčem.

Ostatní pomůcky:

Penál: pero (může být gumovací), 2 obyčejné tužky, pentilka na rýsování, pastelky, guma, malé pravítko

Nůžky, lepidlo, fixy, kružítko si dáme do košíčků v lavici.

Opět budeme potřebovat mazací tabulku, fix, hadřík, pravítko - nejlépe trojúhelník s ryskou, desky na učení.

 

     Vše ostatní si řekneme ve škole.

                                                           Užijte si poslední dny volna!

                                                             Vaše paní učitelka Blanka